0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Udviklingslandshold

Denne side beskriver udviklingslandsholdet. Her på siden vil der løbende blive opdateret med relevant information.

 

Udviklingslandsholdet er bindeleddet mellem juniorlandsholdet og landsholdet.

 

Formålet med udviklingslandsholdet er, i samarbejde med de daglige træningsmiljøer, at skabe muligheder for at tage det eller de sidste skridt henimod at komme på landsholdet. Udviklingslandsholdet er med til at sikre at overgangen fra junior til senior kan foregå med ro til at tænke og handle langsigtet. I tiden på udviklingslandsholdet skabes der en forståelse for international high performance og de krav som den internationale konkurrence stiller til atleten og dennes daglige træningsmiljø.

 

Kravtider til landshold 2021-2022 og udviklingslandhold 2021-2023 kan ses her.

Kravtider til landshold 2022-2023 og udviklingslandhold 2022-2024 kan ses her

 

Når en atlet opnår en kravtid til udviklingslandsholdet, er den pågældende atlet kvalificeret til de kommende to sæsoners udviklingslandshold.

 

Følgende er på udviklingslandholdet

 

I arbejdet med atleterne på udviklingslandsholdet bygges der videre på de erfaringer, som atleterne har med fra deres hidtidige karriereforløb. Dette afspejles ved, at der for hver atlet aftales individuelle handlingsplaner.

 

Udviklingslandholdet har ikke en særskilt aktivitetsplan, men indgår i stedet for i landsholdets eller i juniorlandsholdet sæsonplan.


Ved sæsonstart gennemføres en individuel samtale med alle kvalificerede atleter og deres trænere. Ved disse samtaler afklares og aftales den enkelte atlets engagement i de planlagte landsholds aktiviteter. Denne samtale er obligatorisk for atleterne. Samtalen skal bidrage til at skabe optimale rammer for deres videre udvikling mod internationalt topniveau. De beslutninger, som træffes i fællesskab ved samtalen, vil blive færdiggjort skriftligt af landstræneren i den efterfølgende uge. Derefter sendes de endelige aftaler til atleter, trænere og klubber til fælles accept.

 

Sæsonplanen over landsholdsaktiviteterne giver et overblik over de planlagte aktiviteter. Sæsonplanen vil løbende blive opdateret om nødvendigt. Bemærk, at sæsonplanen altid er dateret, og seneste version er til et hvert tidspunkt den gældende version.
Landsholdsaktiviteterne skal godkendes af styregruppen, bestående af repræsentanter fra Dansk Svømmeunion og Team Danmark.

Landsholdsaktiviteterne er ligeledes afhængige af den årlige økonomiske støtte fra Team Danmark.

 

Aktiviteter for sæson 2021 - 2022

 

Klubbernes egenbetaling

Udviklingslandsholdets aktiviteter finansieres overvejende af Team Danmark og Dansk Svømmeunion fælles elitebudget. Der vil på alle aktiviteter være en egenbetaling. Denne egenbetaling vil blive beregnet ud fra en samlet betragtning af niveau og behov.

 

Retningslinjer for egenbetaling offentliggøres snarest muligt.

 

Egenbetalingen vil fremgå af udtagelseskriterierne til den enkelte landsholdsaktivitet.

 

Klubberne faktureres direkte af Dansk Svømmeunion i forbindelse med aktiviteten. 

 

Online landsholdssystem

Alle invitationsbreve og deltagerbekræftelser vil blive sendt ud via vores online landsholdssystem www.mit.svoem.org 

En guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge www.mit.svoem.org findes her.

 

Landsholdsaftale

For at deltage i landsholdets aktiviteter, samt ved internationale mesterskaber, er det en forudsætning, at atleten har underskrevet den på det tidspunkt gældende landsholdsaftale.

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Stefan Hansen

Landstræner

Mail: sh@svoem.dk

Telefon: 2931 1027