0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i SvømDanmark behandler dine personoplysninger, og hvordan vi sikrer en forsvarlig og gennemsigtig behandling af dem.

 

Dataansvarlig

SvømDanmark er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

 

SvømDanmark

CVR-nummer 10203813

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: svoem@svoem.dk

Telefon: 4344 0102

 

Vores behandling af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til blandt andet følgende formål:

 • Kontaktoplysninger på ansatte og frivillige i SvømDanmark
 • Kontaktoplysninger, eksamensresultater med videre i vores uddannelsesvirksomhed
 • Kontaktoplysninger, CPR-nr. og oplysninger om skatteforhold for ansatte og lønnede frivillige
 • Børneattester
 • Kontaktoplysninger i vores rådgivningsvirksomhed over for medlemsklubber
 • Brugertrafik på vores elektroniske medier
 • Regnskabsdata med personoplysninger i vores bogholderi
 • Tilmelding til arrangementer
 • Eventplanlægning og -afvikling
 • Anvendelse af testdata og -oplysninger fra Team Danmark
 • Svømmelicenser
 • Understøtte dig som atlet på SvømDanmarks landshold samt som svømmer på Team Danmarks og SvømDanmarks Nationale Trænings Center (NTC) i svømning
 • Kontakt til dig om relevante forhold for svømmere, udspringere, livreddere eller vandpolospillere
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Ved alle typer af jobansøgninger, behandler og registrerer vi alene de oplysninger, du selv har givet os, med det formål at vurdere din ansøgning

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger:

 1. Følsomme personoplysninger: Straffeattester, børneattester, gyldigt pas og kørekort, CPR-nummer, helbredsoplysninger og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
 2. Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser: Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder straffeloven eller straffeattest
 3. Almindelige personoplysninger: navn, telefonnumre, e-mail, tøjstørrelser (hvis relevant), funktion i klubben og adresse til forsendelse af materialer, jobhistorik, købshistorik, brug af vores digitale tjenester, uddannelsesmæssig baggrund, ansøgning/CV og fødselsdato

 

Kilder

Når vi modtager information fra andre end dig selv, kan disse kilder være:

 1. En tidligere arbejdsgiver.
 2. Online kilder, for eksempel sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
 3. Offentlige myndigheder.
 4. Foreninger eller klubber.
 5. Samarbejdspartnere inden for idrætten så som DIF, ADD og Team Danmark.

 

Vores formål med behandling af personoplysninger

Vores behandling af persondata sker med udgangspunkt i varetagelsen af de opgaver, som SvømDanmark har som specialforbund. Disse opgaver er blandt andet:

 

 • Registrering af svømmere (medlemmer af svømmeklubber i SvømDanmark) og deres svømmetider, udveksling af disse mellem klubber samt mellem klubber og SvømDanmark via SvømDanmarks administrationssystemer, stævneanmeldelsesmoduler samt via en national tidsdatabase.
 • Formål med behandling af medlemsoplysninger er ydermere registrering af beståede atlet-, leder-, træner- og officialskurser/uddannelser.
 • Formålet med behandling af medlemsoplysninger er også servicering af og sparring med foreninger om deres idrætsaktiviteter, foreningsdrift og forretning:
 • Endelig er formålet også formidling af nyheder, information og rådgivning til SvømDanmarks medlemmer.


Genstanden for behandlingen og typen af oplysninger
Der behandles primært ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mail adresse samt svømmerelevante oplysninger som: svømme-licensnummer, stævne- og mesterskabsresultater (tider og placeringer) fra nationale og internationale konkurrencer, nuværende og eventuelt tidligere svømmeklub (og/eller startfællesskab), starttilladelse jævnfør SvømDanmarks regler herom, ranglisteplaceringer, nåletider samt klubrekorder, danske, nordiske, europæiske og verdensrekorder.

 

Dertil behandles registrerede beståede atlet-, træner- og officials-kurser/uddannelser.

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f).

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
 • Svømmeklubber og deres medlemmer, når du eksempelvis deltager i et arrangement.
 • Team Danmark.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. politiet når vi indhenter børneattester og SKAT ved kørselsgodtgørelse o. lign.
   

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi vil i nogle tilfælde overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Vi anvender følgende FINA og LEN akkrediteringssystemer i forbindelse med anmeldelse af svømmere, dommere, livreddere og spillere til internationale konkurrencer:

FINA:  FINA General Management System GMS system: https://data.fina.org/account/signin

LEN: Microplus Data Processiong & Timing via databasen Swimrankings:

https://www.swimrankings.net/index.php?page=home

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til fem år.

Vi opbevarer i øvrigt dine personoplysninger så længe de er relevante og har et sagligt formål.
Herefter vil vi alene gemme dine persondata til brug for statistiske og historiske formål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 89. Såfremt vi måtte have et lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål, eksempelvis bogføringsloven, forældelsesloven m.v.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte SvømDanmark.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, for eksempel Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte SvømDanmark.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Revision af privatlivspolitikken
Vi vurderer løbende denne privatlivspolitik og ændrer den, når der er behov for det.
 

 

Ophavsret

Alt billedmateriale er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Det må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde bearbejdes helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse.


Er du i tvivl om, hvordan du må anvende materialet, er du velkommen til at kontakte svoem@svoem.dk

 

SvømDanmarks cookiepolitik

SvømDanmark følger lovgivningen for brug af cookies. Når du anvender vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på vores hjemmesider. Ved at besøge og anvende vores hjemmesider giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik, og dit samtykke til at vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med denne cookiepolitik. 


Hvad er en cookie? 
Cookies er små tekstfiler, der indeholder data som en hjemmeside kan gemme på din enhed og senere læse, når du besøger hjemmesiden igen. Cookies lagres i din browser og kan ved senere besøg på hjemmesiden genkendes af hjemmesiden. En cookie kan blandt andet indeholde tekst, tal eller en dato, men der er ingen personlige oplysninger lagret i en cookie. 

Hvem lægger cookies på min maskine?
- Google Analytics 
 
Hvad bruger SvømDanmark cookies til? 
Vi bruger cookies til følgende formål: For at samle statistik på, hvordan hjemmesiderne bliver brugt ved brug af Google Analytics. 

Statistikken er ikke personlig og anvendes udelukkende i opsummeret form.

Sådan fjerner du cookies 
Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine.

Den cookie vi placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan finde en guide på hjemmesiden http://minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier.

Specifikt for Google Analytics og fravalg af cookies fra Google Analytics: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Sidst opdateret: 09. februar 2022


 


Cookieindstillinger