0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC)

 

NTC er et internationalt træningsmiljø på Bellahøj Svømmestadion i den nordlige del af København.

 

Formålet med NTC

Formålet med SvømDanmark og Team Danmarks nationale træningscenter i svømning er på en social- og samfundsmæssig ansvarlig måde kontinuerligt at have et stærkt træningsmiljø med henblik på at udvikle svømmere til internationalt niveau. NTC skal bl.a.:
 

 • være et flagskib for international high performance svømning i Danmark med med mulighed for sparring og inspiration med internationalt erfarne toptrænere 
 • have innovative verdensklasseprogrammer der træner efter international målestok med sportslige udvikling og trivsel for øje
 • trænings- og sparringsmuligheder for de bedste svømmere, samt talentfulde svømmere med et stort potentiale, og deres trænere
 • give mulighed for kombination af elitesport og uddannelse jævnfør "Lov om eliteidræt"
 
På NTC skal der være et tilbud om at de bedste danske svømmere har træningsmuligheder, enten permanent eller i kortere eller længere tid. En del af talentudviklingen af svømere med et fremtidigt internationat potentiale (> 16 år) kan også finde sted her.
 

Velkommen på det Nationale Træningscenter i København 

  Med det Nationale Træningscenters rolle som flagskib for international high performance svømning i Danmark, er åbenhed overfor resten af dansk svømmesport en central del af centerets virke.
 
Uformelle besøg fra svømmere, klubtrænere, klubledere, forældre og repræsentanter fra Team Danmarks elitekommuner er derfor meget velkomne. Disse aftales direkte med NTC-træner Jon Langberg jla@svoem.dk
 
Besøg på NTC af varierende længde er desuden integreret i Sportsafdelingens partnerskabsmodel og i dansk svømmesports træneruddannelser, ligesom der under visse betingelser kan aftales periodevis træningsforløb for svømmere i en af landsholdsbruttogrupperne (under forudsætning af samarbejde og involvering af klub og klubtræner). 
 

NTC evaluering

NTC evalueres løbende i styregruppen mellem SvømDanmark og Team Danmark. Det gælder både NTC-svømmernes individuelle sportslige udvikling og resultater, ligesom NTC evalueres som en organisk del af dansk svømmesport. 
 

Trivsel, feedback og indrapportering

SvømDanmarks holdning er, at trivsel i hverdagen – både i og uden for sporten - er en afgørende forudsætning for, at landsholdssvømmerne kan udvikle sig sportsligt og personligt over tid.

 

Feedback og indrapportering af forhold, der fra landsholdssvømmernes side opleves som uacceptable og som påvirker trivslen negativt, er derfor af største betydning. Og for at Sportsafdelingen kan handle på forhold som disse, er det af stor vigtighed, at de adresseres i organisationen. Jo før jo bedre.

 

Landsholdssvømmerne har i dag mulighed for fortroligt at adressere de uacceptable forhold direkte til en eller flere af følgende personer:   
 

Herudover har NTC-svømmerne naturligvis mulighed for at adressere uacceptable forhold i forbindelse med NTC til egen klubtræner og/eller klubleder. Eller naturligvis til forældre og/eller andre støttepersoner omkring svømmerne. I forlængelse heraf opfordrer Sporstafdelingenklubtræner, klubleder, forældre eller andre støttepersoner til at gå videre med informationerne til en eller flere af ovenstående personer

 

Ansøgning om optagelse

Optagelse på NTC sker på baggrund af en ansøgning fra svømmeren med tilsagn fra svømmerens klub. Ansøgningsskema for ansøgning om optagelse på NTC finder du her.
 
Vær i den forbindelse opmærksom på, at det at være en del af træningsmiljøet på NTC indeholder en række yderligere forpligtelser over for dansk svømmesport og SvømDanmarkss partnere, som svømmere i klubmiljøer ikke er omfattet af. Herunder, men ikke begrænset til, at understøtte profileringen af SvømDanmarks værdier og projekter, samt unionens partnere i forskellige sammenhænge og på de sociale medier. 
 
Ansøgning om optagelse på NTC sendes til NTC-træner Jon Langberg på jla@svoem.dk
Ansøgninger behandles løbende.
 
I tilfælde af at du ønsker at klage over et afslag på optagelse på NTC, kan du inden for 14 dage efter modtagelsen af afslaget fremsende en replik på afgørelsen og bede om en fornyet behandling af din ansøgning. Replikken sendes sammen med den oprindelige ansøgning til sportschefen 
 
Svømmere der tidligere har modtaget afslag på deres NTC-ansøgning er velkommen til at ansøge igen, når der er sket væsentlige ændringer i svømmernes sportslige og personlige forhold. 
 

NTC-svømmernes sportslige resultater og etiske adfærd

Målsætningen for svømmerne på NTC er et sportsligt niveau på minimum top 100 på verdensranglisten (World Aquatics) i en af de olympiske discipliner. For NTC-svømmere, der ikke allerede er i top 100 på verdensranglisten, vil kvalifikation til landsholdet være den første milepæl på vejen mod top 100. 
 
Svømmernes sportslige resultater evalueres derfor løbende i dialog mellem svømmer og NTC-trænerne - og eventuelt også landstræner, sportschef og/eller tilknyttede eksperter fra Team Danmark. Hver anden-tredje måned evalueres svømmernes træningsmæssige udvikling, udbyttet af træningsmiljøet på NTC samt svømmernes professionelle og etiske adfærd (jf. teamkulturen "Et hold, et mål"). Den sportslige udvikling og de sportslige resultater evalueres typisk efter sæsonens internationale mesterskab(er) og efter kvalifikationsstævnet hertil.   
  

Elitesport og uddannelse

Kombination af en elitesportskarriere med uddannelse er vigtigt. Ikke alene for dine muligheder når din elitesportskarriere er slut. Der er også forskning, der viser, at det præstationsfremmende i forhold til resultater inden for elitesport.

 

Svømmere på NTC har i øjeblikket især gode muligeheder for at kombinere livet som NTC svømmer med en ungdomsuddannelse på Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus (STX eller HF), eller en videregående uddannelse på Københavns Universitet.

 

Du kan læse mere om elitesport og uddannelse ved at klikke på logoerne herunder

 

                

 

 

 

I forhold til andre uddannelsesinstitutioner vil der være tale om at finde individuelle løsninger.   

 

SvømDanmark forventer, at de uddannelsesinstitutioner der har en NTC-svømmer som studerende udpeger en kontaktperson. Kontaktpersonen skal være den direkte samarbejdspartner mellem svømmer, uddannelseinstitution og NTC i forhold til at sikre at elitesport og uddannelse kan kombineres på såvel kort som lang sigt. 

 

Klubbernes rolle

SvømDanmarks udgangspunkt er, at der er den nødvendige opbakning fra din svømmeklub til at din svømmekarriere kan fortsætte på NTC. Derfor vil din svømmeklub også være involveret i processen omkring optagelse på NTC, ligesom den løbende dialog mellem svømmer, klub og NTC er vigtig. Alle tre parter har et ansvar for, at det sker i praksis. Dertil vil vi opfordrer klubberne til at understøtte, at klubtrænerne fra klubber med svømmere på NTC at deltager i de regelmæssige møder mellem NTC-trænerne og klubbernes ansvarlige træner.

 

Svømmerne på NTC repræsentere fortsat deres egen svømmeklub ved for eksempel ved Danske Mesterskaber - NTC er et træningsmiljø og ikke en klub. Klubskifter for svømmere på NTC kan kun finde sted efter nogle specifikke bestemmelser, som er vedtaget af SvømDanmarks bestyrelse: Link

 

Klubberne skal være opmærksom på, at selvom svømmeren er en del af træningsmiljøet på NTC, vil der fortsat være økonomiske forpligtelser for klubberne i forhold til svømmerens sportslige aktiviteter. Det drejer sig om startpenge til nationale mesterskaber og Danish Open, ligesom der til nogle af sæsonens sportslige aktiviteter (træningslejre og stævner) vil være en deltagerbetaling. Det tilstræbes, at klubberne ved sæsonstart modtager en oversigt over sportslige aktiviteter med deltagerbetaling.    

 

NTC og landshold

NTC er en integreret del af dansk svømmesports arbejde med international high performance, og samarbejder som sådan med alle relevante partnere. NTC er ikke et landshold. Det er et Team Danmark støttet træningsmiljø for de svømmere som opfylder NTC's formål og kriterier, og som kan bidrage positivt til et godt og professionelt træningsmiljø.
 
Tilbud om deltagelse i landsholdenes sportslige aktiviteter (træningslejre, stævner med videre) gives efter landsholdsstatus og ikke efter NTC-status. 
 
NTC har som alle andre træningsmiljøer sin egen aktivitetsplan med tilhørende budget. I visse tilfælde vil der være sammenfald mellem landsholdsaktiviteter og NTC-aktiviteter med henblik på sparring og inspiration, på at optimere dansk svømmesports menneskelige og økonomiske ressourcer, samt i relation til de gensidige forpligtelser der er mellem NTC-svømmerne og SvømDanmark/Team Danmark. NTC-svømmere uden landsholdsstatus vil derfor i visse tilfælde modtage tilbud om deltagelse i de samme sportslige aktiviteter som landsholdene deltager i. Deltagelse i disse sportslige aktiviteter sker mod deltagerbetaling (se afsnit om klubbernes rolle).
 
Udenlandske svømmere

Udenlandske svømmere kan i kortere eller længere perioder være en del af træningsmiljøet på NTC.

Beslutning herom træffes af Sportsafdelingen i samarbejde med Team Danmark på baggrund af en individuel sportsfaglig helhedsvurdering af svømmerens mulighed for at kunne bidrage positivt til træningsmiljøet - i forhold til international high performance såvel som menneskeligt.

 

Udenlandske svømmere på NTC kan ikke modtage direkte økonomisk støtte fra SvømDanmark og Team Danmark og skal selv finansiere de sportslige aktiviteter de deltager i under opholdet på NTC. 

 

Eventuelle intersserede svømmere skal fremsende en motiveret ansøgning til sportchef Lars Christian Robl på lch@svoem.dk   

 

Vejen ud af NTC - Exit-samtale

I forbindelse med at en svømmer forlader træningsmiljøet på NTC - enten som følge af manglende sportslig udvikling og målopfyldelse eller efter eget ønske af personlige årsager - afholdes en obligatorisk exit-samtale med NTC trænerne og SvømDanmarks sportslige ledelse (sportschef og/eller landstræner). Exit-samtalen har dels til formål give SvømDanmark feedback om gode og dårlige erfaringer med NTC's træningsmiljø, og dels i fællesskab at planlægge vejen ud af NTC. Herunder at indentificere eventuelle behov for ekspertbistand fra Team Danmark i en overgangsperiode og/eller assistance i forhold til at vende tilbage til et klubmiljø ved fortsat svømmekarriere. Exit-samtalen tager udgangspunkt i spørgsskemaet her

 

I skrivende stund består træningsgruppen på Det Nationale Træningscenter af:
 

 • Julie Kepp Jensen, A6
 • Victoria Bierre, Helsingør Svømmeklub
 • Emilie Beckmann, GTI/Tune IF  
 • Kasper Bonnichsen, Svømmeklubben Triton Ballerup
 • Naya Modin Thomsen, Køge Svømmeklub

 • Signe Bro, Svømmeklubben Triton Ballerup

 • Tobias Dan, Sigma Swim Allerød

 

NTC-træner 

 • Jon Langberg

Fysisk træner

 • Nicolaj Poulsen 
   

 

 

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Martin Karup

Sportskoordinator

Mail: mak@svoem.dk

Mobil: 2114 2782


 


Cookieindstillinger