0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

AKTUELT

 

Afhold REMA 1000 AquaCamp i en af

årets ferier.

Se mere her

Bliv en haj til Facebook

Deltag i et af de mange temamøder rundt i Danmark.

 

Læs mere og tilmeld jer her

 Næste arrangement

Overskrift

Indledning

Tekst

Tekst

Nyt småbørnsmateriale

Dansk Svømmeunion har udviklet småbørnsmaterialet 'Leg med Blop - og bliv klar til at svømme'.

 


 

 

 

 


 

Kommende kurser

Svømningens Grunduddannelser

5.-6. september Kalundborg

19.-20. september Store Heddinge

Børnetræneruddannelse

29. august Tommerup

Årgangstræner

19. september Tommerup

Livredderakademiet

4.-6. august TrygFonden Kystlivredning

Aqua Plus

4.oktober Vejen

 Næste arrangement

4
August
2020
Livredderprøver
Livredderakademi Liv20-3502
TrygFonden Kystlivredningsuddannelsescenter
20
August
2020
Officials
Modul 1 - Tidtager- og stævnefunktion off20-3550
Solrød Strand
22
August
2020
Officials
Modul 7 - Overdommer off20-3535
DGI-Huset Vejle - 1. del

 Redskaber

Redskaber er stedet, hvor du blandt andet finder det politiske program for Dansk Svømmeunion, regler fra FINA for både svømning, åbent vand, vandpolo, masters og faciliteter.

Du kan desuden i vidensbanken finde undersøgelser, som Duelighedsundersøgelsen 2007 og Frivillighedsundersøgelsen.

Dokumenter og notater fra møder i Dansk Svømmeunion vil også kunne findes under redskaber.

Adresse

 

Dansk Svømmeunion

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

 Udviklingskonsulenterne

 Find en medarbejder

Har du brug for at komme i kontakt med en af medarbejderne i Dansk Svømmeunion? Se her hvem, der er ansat i Dansk Svømmeunion og hvordan du kommer i kontakt med dem.

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC)

 

NTC er et internationalt træningsmiljø på Bellahøj Svømmestadion i den nordlige del af København.

    Tags:

 

Formålet med NTC

Formålet med Dansk Svømmeunions og Team Danmarks nationale træningscenter i svømning er på en social- og samfundsmæssig ansvarlig måde kontinuerligt at have et stærkt træningsmiljø med henblik på at udvikle svømmere til internationalt niveau. NTC skal bl.a.:
 

  • være et flagskib for international high performance svømning i Danmark med med mulighed for sparring og inspiration med internationalt erfarne toptrænere 
  • have innovative verdensklasseprogrammer der træner efter international målestok med sportslige udvikling og trivsel for øje
  • trænings- og sparringsmuligheder for de bedste svømmere, samt talentfulde svømmere med et stort potentiale, og deres trænere
  • give mulighed for kombination af elitesport og uddannelse jævnfør "Lov om eliteidræt"
 
På NTC skal der være et tilbud om at de bedste danske svømmere har træningsmuligheder, enten permanent eller i kortere eller længere tid. En del af talentudviklingen af svømere med et fremtidigt internationat potentiale (> 16 år) kan også finde sted her.
 

Velkommen på det Nationale Træningscenter i København 

  Med det Nationale Træningscenters rolle som flagskib for international high performance svømning i Danmark, er åbenhed overfor resten af dansk svømmesport en central del af centerets virke.
 
Uformelle besøg fra svømmere, klubtrænere, klubledere, forældre og repræsentanter fra Team Danmarks elitekommuner er derfor meget velkomne. Disse aftales direkte med landstræner Stefan Hansen (se kontaktoplysninger herunder).
 
Besøg på NTC af varierende længde er desuden integreret i Sportsafdelingens partnerskabsmodel og i dansk svømmesports træneruddannelser, ligesom der under visse betingelser kan aftales periodevis træningsforløb for svømmere i en af landsholdsbruttogrupperne (under forudsætning af samarbejde og involvering af klub og klubtræner). 
 

NTC evaluering

NTC evalueres løbende i styregruppen mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark. Det gælder både NTC-svømmernes individuelle sportslige udvikling og resultater, ligesom NTC evalueres som en organisk del af dansk svømmesport. Seneste udgave den organiske evaluering af NTC, i form af en værdi-analyse, kan ses her.
 

Trivsel, feedback og indrapportering

Dansk svømmeunions holdning er, at trivsel i hverdagen – både i og uden for sporten - er en afgørende forudsætning for, at NTC-svømmerne kan udvikle sig sportsligt og personligt over tid.
 
Feedback og indrapportering af forhold, der fra NTC-svømmernes side opleves som uaceptable og som påvirker trivslen negativt, er derfor af største betydning. Og for at Sportsafdelingen kan handle på forhold som disse, er det af stor vigtighed, at de adresseres i organisationen. Jo før jo bedre.
 
NTC-sømmerne har i dag mulighed for fortroligt at adressere de uaceptable forhold til en eller flere af følgende personer:   
 
Herudover har NTC-svømmerne naturligvis mulighed for at adressere uaceptable forhold i forbindelse med NTC til egen klubtræner og/eller klubleder. Eller naturligvis til forældre og/eller andre støttepersoner omkring svømmerne. I forlængelse heraf opfordrer Sportafdelingen klubtræner, klubleder, forældre eller andre støttepersoner til at gå videre med informationerne til en eller flere af ovenstående personer.
 

NTC-aftale og ansøgning om optagelse

For at kunne være på NTC skal man underskrive en NTC aftale. NTC-aftalen afstemmer de gensidige forventninger der mellem dig som svømmer og Dansk Svømmeunion/Team Danmark. Vær i den forbindelse opmærksom på, at det at være en del af træningsmiljøet på NTC indeholder en række yderligere forpligtelser over for dansk svømmesport og Dansk Svømmeunions partnere, som svømmere i klubmiljøer ikke er omfattet af.  
 
Ansøgningsskema for ansøgning om optagelse på NTC finder du her. Ansøgninger behandles løbende af Dansk Svømmeunion og Team Danmark.
 
Ansøgning om optagelse på NTC sendes til landstræner Stefan Hansen på sh@svoem.dk  
 

NTC-svømmernes sportslige resultater og etiske adfærd

Målsætningen for svømmerne på NTC er et sportsligt niveau på minimum top 100 på verdensranglisten (FINA) i en af de olympiske discipliner. For NTC-svømmere, der ikke allerede er i top 100 på verdensranglisten, vil kvalifikation til Landsholdet være den første milepæl på vejen mod top 100. 
 
Svømmernes sportslige resultater evalueres derfor løbende i dialog mellem svømmer og NTC-trænerne - og eventuelt også landstræner, sportschef og/eller tilknyttede eksperter fra Team Danmark. Hver anden-tredje måned evalueres svømmernes træningsmæssige udvikling, udbyttet af træningsmiljøet på NTC samt svømmernes professionelle og etiske adfærd (jf. teamkulturen "Et hold, et mål"). Den sportslige udvikling og de sportslige resultater evalueres typisk efter sæsonens internationale mesterskab(er) og efter kvalifikationsstævnet hertil.   
  

Elitesport og uddannelse

Kombination af en elitesportskarriere med uddannelse er vigtigt. Ikke alene for dine muligheder når din elitesportskarriere er slut. Der er også forskning, der viser, at det præstationsfremmende i forhold til resultater inden for elitesport.

 

Svømmere på NTC har i øjeblikket især gode muligeheder for at kombinere livet som NTC svømmer med en ungdomsuddannelse på Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus (STX eller HF), eller en videregående uddannelse på Københavns Universitet.

 

Du kan læse mere om elitesport og uddannelse ved at klikke på logoerne herunder

 

                

 

 

 

I forhold til andre uddannelsesinstitutioner vil der være tale om at finde individuelle løsninger.   

 

Dansk Svømmeunion forventer, at de uddannelsesinstitutioner der har en NTC-svømmer som studerende udpeger en kontaktperson. Kontaktpersonen skal være den direkte samarbejdspartner mellem svømmer, uddannelseinstitution og NTC i forhold til at sikre at elitesport og uddannelse kan kombineres på såvel kort som lang sigt. 

 

Klubbernes rolle

Dansk Svømmeunions udgangspunkt er, at der er den nødvendige opbakning fra din svømmeklub til at din svømmekarriere kan fortsætte på NTC. Derfor vil din svømmeklub også være involveret i processen omkring optagelse på  NTC, ligesom den løbende dialog mellem svømmer, klub og NTC er vigtig. Alle tre parter har et ansvar for, at det sker i praksis. Dertil vil vi opfordrer klubberne til at understøtte, at klubtrænerne fra klubber med svømmere på NTC at deltager i de regelmæssige møder mellem NTC-trænerne og klubbernes ansvarlige træner.

 

Svømmerne på NTC repræsentere fortsat deres egen svømmeklub ved for eksempel ved Danske Mesterskaber - NTC er et træningsmiljø og ikke en klub. Klubskifter for svømmere på NTC kan kun finde sted efter nogle specifikke bestemmelser, som er vedtaget af Dansk Svømmeunions bestyrelse: Link

 

Klubberne skal være opmærksom på, at selvom svømmeren er en del af træningsmiljøet på NTC, vil der fortsat være økonomiske forpligtelser for klubberne i forhold til svømmerens sportslige aktiviteter. Det drejer sig om startpenge til nationale mesterskaber og Danish Open, ligesom der til nogle af sæsonens sportslige aktiviteter (træningslejre og stævner) vil være en deltagerbetaling. Det tilstræbes, at klubberne ved sæsonstart modtager en oversigt over sportslige aktiviteter med deltagerbetaling.    

 

NTC og landshold

NTC er en integreret del af dansk svømmesports arbejde med international high performance, og samarbejder som sådan med alle relevante partnere. NTC er ikke et landshold. Det er et Team Danmark støttet træningsmiljø for de svømmere som opfylder NTC's formål og kriterier, og som kan bidrage positivt til et godt og professionelt træningsmiljø.
 
Tilbud om deltagelse i landsholdenes sportslige aktiviteter (træningslejre, stævner med videre) gives efter landsholdsstatus og ikke efter NTC-status. 
 
NTC har som alle andre træningsmiljøer sin egen aktivitetsplan med tilhørende budget. I visse tilfælde vil der være sammenfald mellem landsholdsaktiviteter og NTC-aktiviteter med henblik på sparring og inspiration, på at optimere dansk svømmesports menneskelige og økonomiske ressourcer, samt i relation til de gensidige forpligtelser der er mellem NTC-svømmerne og Dansk Svømmeunion/Team Danmark (se afsnit om NTC-aftale). NTC-svømmere uden landsholdsstatus vil derfor i visse tilfælde modtage tilbud om deltagelse i de samme sportslige aktiviteter som landsholdene deltager i. Deltagelse i disse sportslige aktiviteter sker mod deltagerbetaling (se afsnit om klubbernes rolle).
 
Udenlandske svømmere

Udenlandske svømmere kan i kortere eller længere perioder være en del af træningsmiljøet på NTC.

Beslutning herom træffes af Sportsafdelingen i samarbejde med Team Danmark på baggrund af en individuel sportsfaglig helhedsvurdering af svømmerens mulighed for at kunne bidrage positivt til træningsmiljøet - i forhold til international high performance såvel som menneskeligt.

 

Udenlandske svømmere på NTC kan ikke modtage direkte økonomisk støtte fra Dansk Svømmeunion og Team Danmark og skal selv finansiere de sportslige aktiviteter de deltager i under opholdet på NTC. 

 

Eventuelle intersserede svømmere skal fremsende en motiveret ansøgning til landstræner Stefan Hansen på sh@svoem.dk   

 

Vejen ud af NTC - Exit-samtale

I forbindelse med at en svømmer forlader træningsmiljøet på NTC - enten som følge af manglende sportslig udvikling og målopfyldelse eller efter eget ønske af personlige årsager - afholdes en obligatorisk exit-samtale med NTC trænerne og Dansk Svømmeunions sportslige ledelse (sportschef og/eller landstræner). Exit-samtalen har dels til formål give Dansk Svømmeunion feedback om gode og dårlige erfaringer med NTC's træningsmiljø, og dels i fællesskab at planlægge vejen ud af NTC. Herunder at indentificere eventuelle behov for ekspertbistand fra Team Danmark i en overgangsperiode og/eller assistance i forhold til at vende tilbage til et klubmiljø ved fortsat svømmekarriere. Exit-samtalen tager udgangspunkt i spørgsskemaet her

 

Her kan du se hvilke svømmere, der er en del af træningsmiljøet på NTC per 1. januar 2020: 

 

Damer

Amalie Mikkelsen, Gladsaxe Svøm, GSC

Emilie Beckmann, Tune IF / GTI

Emily Gantriis, Helsinge Svømmeklub

Julie Kepp Jensen, A6

Matilde Schrøder, Berns Swim Team

Signe Bro, Triton Ballerup

Victoria Bierre, Herlev Svømning 

 

Herrer 

Marcus Krøyer Svendsen, Kvik Kastrup 
Mathias Zander Rysgaard, Hørsholm Svømmeforening
Rasmus Nickelsen, Herlev Svømning
Tobias Bjerg, AGF
 

Tilknyttede svømmere

Karoline Barrett, Greve Svømmeklub / GTI
Pernille Blume, Energy Standard/Sigma Swim Birkerød
 
 

Overordnet ansvarlig for det samlede NTC-program 

Landstræner Stefan Hansen sh@svoem.dk

 

Gruppetrænere på NTC 

Mick Steen Nielsen, Herlev Svømning

Jon Langberg, A6 

 

Assistentrænere 

Mark Vogel 
Sara Almholt Hjalager 

Simon Winther
 

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Martin Karup

Sportskoordinator

Mail: mak@svoem.dk

Mobil: 21142782