0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Download:

 Aktuelt

 

Deltag i Årets Aqua Inspiration den 26.-27. oktober 2019!

 Næste arrangement

22
Oktober
2019

Overskrift

Indledning

Tekst

Tekst

Nyt småbørnsmateriale

Dansk Svømmeunion har udviklet småbørnsmaterialet 'Leg med Blop - og bliv klar til at svømme'.

 


 

 

 

 


 

Kommende kurser

Børnetræneruddannelse

start 11. januar Tommerup

Årgangstræneruddannelsen

starter 18.januar Tommerup

Børn med særlige behov

23. november Korsør

ERC-Instruktør og Livredderdommerkursus

1. februar 2020

Aqua+ Akademi 

1. februar 2020

Seneste nyt

Modul 1 Tidtager

31. oktober Hedensted

11. november Silkeborg

19. november Gentofte 

Modul 2 Vende bane måldommer:

2. november Haderslev

16. november Thisted

24. november Viborg

14. december Ringsted 

Modul 4 Ledende- måldommer og tidtager 

23. november Aarhus

Modul 5 Speaker 

25. januar Vejle

 Næste arrangement

24
Oktober
2019
Officials
Modul 1 - Tidtager- og stævnefunktion off19-3422
Struer Energi Park
26
Oktober
2019
Officials
Modul 6 - Stævnesekretær off19-3397
Hillerød Svømmeklubs klubhus "Bane 7"
26
Oktober
2019
Træner/instruktør
Årgangstræneruddannelsen 2. Weekend SP19-3327
Fyrtårn Tommerup

 Redskaber

Redskaber er stedet, hvor du blandt andet finder det politiske program for Dansk Svømmeunion, regler fra FINA for både svømning, åbent vand, vandpolo, masters og faciliteter.

Du kan desuden i vidensbanken finde undersøgelser, som Duelighedsundersøgelsen 2007 og Frivillighedsundersøgelsen.

Dokumenter og notater fra møder i Dansk Svømmeunion vil også kunne findes under redskaber.

Adresse

 

Dansk Svømmeunion

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

 Udviklingskonsulenterne

 Find en medarbejder

Har du brug for at komme i kontakt med en af medarbejderne i Dansk Svømmeunion? Se her hvem, der er ansat i Dansk Svømmeunion og hvordan du kommer i kontakt med dem.

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC)

 

NTC er et internationalt træningsmiljø på Bellahøj Svømmestadion i den nordlige del af København.

    Tags:

 

Formålet med NTC

Formålet med Dansk Svømmeunions og Team Danmarks nationale træningscenter i svømning er på en social- og samfundsmæssig ansvarlig måde kontinuerligt at have et stærkt træningsmiljø med henblik på at udvikle svømmere til internationalt niveau. NTC skal bl.a.:
 

  • være et flagskib for international high performance svømning i Danmark med med mulighed for sparring og inspiration med internationalt erfarne toptrænere 
  • have innovative verdensklasseprogrammer der træner efter international målestok
  • trænings- og sparringsmuligheder for de bedste svømmere, samt talentfulde svømmere med et stort potentiale, og deres trænere
  • give mulighed for kombination af elitesport og uddannelse jævnfør "Lov om eliteidræt"
 
På NTC skal der være et tilbud om at de bedste danske svømmere har træningsmuligheder, enten permanent eller i kortere eller længere tid. En del af talentudviklingen af svømere med et fremtidigt internationat potentiale (> 16 år) kan også finde sted her.
 

Velkommen på det Nationale Træningscenter i København 

  Med det Nationale Træningscenters rolle som flagskib for international high performance svømning i Danmark, er åbenhed overfor resten af dansk svømmesport en central del af centerets virke.
 
Uformelle besøg fra svømmere, klubtrænere, klubledere, forældre og repræsentanter fra Team Danmarks elitekommuner er derfor meget velkomne. Disse aftales direkte med NTC Cheftræner Martin Truijens (se kontaktoplysninger herunder).
 
Besøg på NTC af varierende længde er desuden integreret i Sportsafdelingens partnerskabsmodel og i dansk svømmesports træneruddannelser, ligesom der under visse betingelser kan aftales periodevis træningsforløb for svømmere i en af landsholdsbruttogrupperne (under forudsætning af samarbejde og involvering af klub og klubtræner). 
 

NTC evaluering

NTC evalueres løbende i styregruppen mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark. Det gælder både NTC-svømmernes individuelle sportslige udvikling og resultater, ligesom NTC evalueres som en organisk del af dansk svømmesport. Seneste udgave den organiske evaluering af NTC, i form af en værdi-analyse, kan ses her.
 

NTC-aftale og ansøgning om optagelse

For at kunne være på NTC skal man underskrive en NTC aftale. NTC-aftalen afstemmer de gensidige forventninger der mellem dig som svømmer og Dansk Svømmeunion/Team Danmark. Vær i den forbindelse opmærksom på, at det at være en del af træningsmiljøet på NTC indeholder en række yderligere forpligtelser over for dansk svømmesport og Dansk Svømmeunions partnere, som svømmere i klubmiljøer ikke er omfattet af.  
 
 
Ansøgningsskema for ansøgning om optagelse på NTC finder du her. Ansøgninger behandles løbende af Dansk Svømmeunion og Team Danmark.
 
Ansøgning om optagelse på NTC sendes til sportschef Lars Green Bach på lgb@svoem.dk  
 

NTC-svømmernes sportslige resultater og etiske adfærd

Målsætningen for svømmerne på NTC er et sportsligt niveau på minimum top 100 på verdensranglisten (FINA) i en af de olympiske discipliner. For NTC-svømmere, der ikke allerede er i top 100 på verdensranglisten, vil kvalifikation til Landsholdet være den første milepæl på vejen mod top 100. 
 
Svømmernes sportslige resultater evalueres derfor løbende i dialog mellem svømmer og NTC-trænerne - og eventuelt også landstræner, sportschef og/eller tilknyttede eksperter fra Team Danmark. Hver anden-tredje måned evalueres svømmernes træningsmæssige udvikling, udbyttet af træningsmiljøet på NTC samt svømmernes professionelle og etiske adfærd (jf. teamkulturen "Et hold, et mål"). Den sportslige udvikling og de sportslige resultater evalueres typisk efter sæsonens internationale mesterskab(er) og efter kvalifikationsstævnet hertil.   
  

Elitesport og uddannelse

Kombination af en elitesportskarriere med uddannelse er vigtigt. Ikke alene for dine muligheder når din elitesportskarriere er slut. Der er også forskning, der viser, at det præstationsfremmende i forhold til resultater inden for elitesport.

 

Svømmere på NTC har i øjeblikket især gode muligeheder for at kombinere livet som NTC svømmer med en ungdomsuddannelse på Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus (STX eller HF), eller en videregående uddannelse på Københavns Universitet.

 

Du kan læse mere om elitesport og uddannelse ved at klikke på logoerne herunder

 

                

 

 

 

I forhold til andre uddannelsesinstitutioner vil der være tale om at finde individuelle løsninger.   

 

Dansk Svømmeunion forventer, at de uddannelsesinstitutioner der har en NTC-svømmer som studerende udpeger en kontaktperson. Kontaktpersonen skal være den direkte samarbejdspartner mellem svømmer, uddannelseinstitution og NTC i forhold til at sikre at elitesport og uddannelse kan kombineres på såvel kort som lang sigt. 

 

Klubbernes rolle

Dansk Svømmeunions udgangspunkt er, at der er den nødvendige opbakning fra din svømmeklub til at din svømmekarriere kan fortsætte på NTC. Derfor vil din svømmeklub også være involveret i processen omkring optagelse på  NTC, ligesom den løbende dialog mellem svømmer, klub og NTC er vigtig. Alle tre parter har et ansvar for, at det sker i praksis. Dertil vil vi opfordrer klubberne til at understøtte, at klubtrænerne fra klubber med svømmere på NTC at deltager i de regelmæssige møder mellem NTC-trænerne og klubbernes ansvarlige træner.

 

Svømmerne på NTC repræsentere fortsat deres egen svømmeklub ved for eksempel ved Danske Mesterskaber - NTC er et træningsmiljø og ikke en klub. Klubskifter for svømmere på NTC kan kun finde sted efter nogle specifikke bestemmelser, som er vedtaget af Dansk Svømmeunions bestyrelse: Link

 

Klubberne skal være opmærksom på, at selvom svømmeren er en del af træningsmiljøet på NTC, vil der fortsat være økonomiske forpligtelser for klubberne i forhold til svømmerens sportslige aktiviteter. Det drejer sig om startpenge til nationale mesterskaber og Danish Open, ligesom der til nogle af sæsonens sportslige aktiviteter (træningslejre og stævner) vil være en deltagerbetaling. Det tilstræbes, at klubberne ved sæsonstart modtager en oversigt over sportslige aktiviteter med deltagerbetaling.    

 

NTC og landshold

NTC er en integreret del af dansk svømmesports arbejde med international high performance, og samarbejder som sådan med alle relevante partnere. NTC er ikke et landshold. Det er et Team Danmark støttet træningsmiljø for de svømmere som opfylder NTC's formål og kriterier, og som kan bidrage positivt til et godt og professionelt træningsmiljø.
 
Tilbud om deltagelse i landsholdenes sportslige aktiviteter (træningslejre, stævner med videre) gives efter landsholdsstatus og ikke efter NTC-status. 
 
NTC har som alle andre træningsmiljøer sin egen aktivitetsplan med tilhørende budget. I visse tilfælde vil der være sammenfald mellem landsholdsaktiviteter og NTC-aktiviteter med henblik på sparring og inspiration, på at optimere dansk svømmesports menneskelige og økonomiske ressourcer, samt i relation til de gensidige forpligtelser der er mellem NTC-svømmerne og Dansk Svømmeunion/Team Danmark (se afsnit om NTC-aftale). NTC-svømmere uden landsholdsstatus vil derfor i visse tilfælde modtage tilbud om deltagelse i de samme sportslige aktiviteter som landsholdene deltager i. Deltagelse i disse sportslige aktiviteter sker mod deltagerbetaling (se afsnit om klubbernes rolle).
 
Udenlandske svømmere

Udenlandske svømmere kan i kortere eller længere perioder være en del af træningsmiljøet på NTC.

Beslutning herom træffes af Sportsafdelingen i samarbejde med Team Danmark på baggrund af en individuel sportsfaglig helhedsvurdering af svømmerens mulighed for at kunne bidrage positivt til træningsmiljøet - i forhold til international high performance såvel som menneskeligt.

 

Udenlandske svømmere på NTC kan ikke modtage direkte økonomisk støtte fra Dansk Svømmeunion og Team Danmark og skal selv finansiere de sportslige aktiviteter de deltager i under opholdet på NTC. 

 

Eventuelle intersserede svømmere skal fremsende en motiveret ansøgning til sportschef Lars Green Bach på lgb@svoem.dk   

 

Vejen ud af NTC - Exit-samtale

I forbindelse med at en svømmer forlader træningsmiljøet på NTC - enten som følge af manglende sportslig udvikling og målopfyldelse eller efter eget ønske af personlige årsager - afholdes en obligatorisk exit-samtale med NTC trænerne og Dansk Svømmeunions sportslige ledelse (sportschef og/eller landstræner). Exit-samtalen har dels til formål give Dansk Svømmeunion feedback om gode og dårlige erfaringer med NTC's træningsmiljø, og dels i fællesskab at planlægge vejen ud af NTC. Herunder at indentificere eventuelle behov for ekspertbistand fra Team Danmark i en overgangsperiode og/eller assistance i forhold til at vende tilbage til et klubmiljø ved fortsat svømmekarriere. Exit-samtalen tager udgangspunkt i spørgsskemaet her

 

Her kan du se hvilke svømmere, der er en del af træningsmiljøet på NTC per 26. august 2019: 

 

Damer

Emilie Beckmann, Tune IF / GTI

Signe Bro, Triton Ballerup

Amalie Mikkelsen, Gladsaxe Svøm, GSC

Emily Gantriis, Helsinge Svømmeklub

Matilde Schrøder, Berns Swim Team

Victoria Bierre, Herlev Svømning 

 

Herrer 

Mathias Zander Rysgaard, Hørsholm Svømmeforening
Tobias Bjerg, AGF
Marcus Krøyer Svendsen, Kvik Kastrup 
 

Tilknyttede svømmere 

Julie Kepp Jensen, A6 
Rasmus Nickelsen, Herlev Svømning
 

Overordnet ansvarlig for det samlede NTC-program 

Landstræner Stefan Hansen sh@svoem.dk

 

Gruppetrænere på NTC 

Mick Steen Nielsen, Herlev Svømning

Jon Langberg, A6 

 

Assistentrænere 

Mark Vogel 
 

Se tidligere billeder / Videoer fra NTC 

 

NTC Åben hus arrangement 

 

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Martin Karup

Sportskoordinator

Mail: mak@svoem.dk

Mobil: 21142782