0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Bassinlivredderdommeruddannelse

Her kan du læse om SvømDanmarks bassinlivredderdommeruddannelsen

 

Målgruppe:

Personer, der har ambitioner om at være bassinlivredderdommer og førstehjælpsinstruktør.

 

Formål:

Formålet er todelt:
1) Uddannelsen giver dommeren certifikat til at kunne dømme Bassinunderviserprøven, Bassinlivredderprøven og ILS Bassinlivredderprøven.
2) Uddannelsen uddanner dommeren til instruktør i genoplivning i regi af Dansk Råd for Genoplivning.

 

Forudsætninger:

Deltageren skal:
- være fyldt 21 år.
- være i besiddelse af evner, der kvalificerer til at lede de praktiske prøver og forestå en mundtlig overhøring.
- have gode danskkundskaber, da undervisningen og materialet er på dansk.
 
Det anbefales:
- at have et førstehjælpskursus forud for livredderdommerkurset, men det er ikke et krav.
 
Det forventes:
- at deltageren deltager aktivt på hele uddannelsen.

 

Indhold:

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler fordelt over uddannelsens to dage:
- på modul 1 får deltageren et førstehjælpskursus.
- på modul 2 uddannes deltageren til førstehjælpsinstruktør i genoplivning.
- på modul 3 uddannes deltageren til bassinlivredderdommer.
 
På modul 1 får deltageren et 4-timers førstehjælpskursus med fokus på genoplivning.
 
På modul 2 bliver deltageren uddannet i at undervise i førstehjælp og vil få kompetencer til at kunne vurdere og bedømme førstehjælpselementerne i prøverne.
 
På modul 3 bliver deltageren uddannet i SvømDanmarks livredderprøver i bassin og vil efter kurset kunne planlægge, afholde og indberette livredderprøver.
 
Der kan gives dispensation for modul 1 og modul 2, hvis deltageren kan fremvise et gyldigt førstehjælpsinstruktørcertifikat fra Dansk Råd for Genoplivning eller Dansk Førstehjælpsråd. Prisen på uddannelsen ændres ikke, selvom der gives dispensation for modul 1 og modul 2. 

 

Varighed:

Uddannelsen afholdes over to sammenhængende weekenddage - derudover vil der være forberedende materiale.
Modul 1 og 2 gennemføres på kursets første dag. Modul 3 startes på dag et og afsluttes på dag to.

 

Materialer:

Forud for afholdelsesdatoen vil deltageren modtage:
- tilmeldingsbekræftelse.
- deltagerbrev med information om uddannelsen, som skal læses inden afholdelsesdatoen.
 
Deltageren skal medbringe følgende på kurset:
- noget at skrive med.
- badetøj og t-shirt til praktik i svømmehallen.
- håndklæde.
- fremsendt materiale skal kunne tilgås enten elektronisk eller i papirsform.

 

Afvikling:

Uddannelsen afvikles af SvømDanmark.
 
Uddannelsen veksler mellem oplæg, gruppearbejde, øvelser og praktik i lokaler og i svømmehallen. Det forventes, at deltageren deltager aktivt undervejs og bidrager til dialog i grupper og i plenum. 
 
Der vil være overnatning mellem de to kursusdage samt forplejning på hele uddannelsen.
 
Uddannelsen afholdes typisk to gange om året. Et på Sjælland i september og et Jylland i februar.
 
Kursusbevis:
Bassinlivredderdommer:
Deltageren vil få tilsendt et dommernummer. Dommernummeret fungerer som certifikat. Livredderdommercertifikatet er gyldigt i tre år og skal fornyes som minimum hvert tredje år ved detagelse på et bassinlivredderdommerseminar. Desuden skal dommeren i gennemsnit afholde fem prøver om året over en 3-årig periode. Dommercertifikatet bliver ikke fornyet, såfremt dommeren ikke har fungeret som dommer i den 3-årige periode.
 
Deltageren vil få en livredderdommer-t-shirt ved gennemførelse af uddannelsen.
Der udstedes ikke en Bassinlivredderprøve i forbindelse med kurset.
 
Førstehjælpsinstruktør:
Deltageren vil blive instruktørkandidat i regi af Dansk Råd for Genoplivning og vil kunne undervise på Dansk Råd for Genoplivings 4-timers kursus i basal genoplivning kaldet: ERC BLS Provider.
For at blive fuldendt instruktør, skal instruktørkandidaten superviseres på to ERC BLS Provider kurser. Læs mere dette her.
 
Tilmelding og afmelding:
Tilmelding skal ske via kursuskalenderen.
 
Afmelding kan ske frem til fire uger før uddannelsesdatoen - og afmelding skal sendes til livredning@svoem.dk. Ved afbud efter fristen vil din klub/forening/organisation/virksomhed være økonomisk forpligtet - dog med mulighed for, at en stedfortræder kan deltage på uddannelsen.
 

 

Bemærkninger:

En dommer, der viser sig uskikket til sit hverv, kan få frataget sin autorisation.

 

En bassinlivredderdommer kan ikke dømme erhvervslivredderprøver.
Du finder kravene til erhvervslivredderdommeruddannelsen her:
 

Kommende bassinlivredderdommeruddannelser:

28
September
2024
Dommere
ERC-instruktør og Bassinlivredderdommeruddannelse LDK24-4298
Metalskolen
22
Februar
2025
Dommere
ERC-instruktør og Bassinlivredderdommeruddannelse LDK25-4384
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Information fra kursusafdelingen:

Download:

Kontakt

Hjalte Borum

Udannelseskonsulent

Mail: hbo@svoem.dk

Tlf: 5166 3967


 


Cookieindstillinger