0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Handelsbetingelser for SvømDanmarks kurser og uddannelser

 1. 1. SvømDanmarks oplysninger 

       SvømDanmark 

       Brøndby Stadion 20 

       2605 Brøndby 

       CVR: 10203813 

       Tlf: 43440102 

       Mail: svoem@svoem.dk 

 

 1. 2. Anvendelse 

 1. a. Disse handelsbetingelser gælder for alle tilmeldinger til kurser og uddannelser, der udbydes af SvømDanmark 

 

 1. 3. Priser og betaling 

 1. a. Alle priser er i danske kroner DKK 

 1. b. Ved tilmelding til kurser og uddannelser vil det fulde beløb blive opkrævet efter afholdelsesdatoen ekskl. privatpersoner. Ved køb af e-læringskurser kan kunden vælge mellem at betale beløbet med betalingskort ved tilmelding, eller beløbet kan blive opkrævet via faktura. 

 1. c. Når en privatperson der ikke er knyttet til en forening, virksomhed eller lignende vil deltageren blive opkrævet det fulde beløb før afholdelsesdatoen. 

 1. d. Priser angivet på www.svoem.org er de gældende priser. En tidligere printet tilmeldingsblanket med en ældre pris er ikke gældende og kan dermed ikke benyttes. 

 1. e. Faktureringsoplysninger skal angives ved tilmelding. 

 1. f. Kunden betaler selv eventuelle gebyrer, som der opkræves i forbindelse med betaling. 

 1. g. SvømDanmark pålægger et rykkergebyr, såfremt der ikke er modtaget betaling jf. oplyste betalingsfrister, ligesom der kan beregnes morarenter. Dog vil en betalingspåmindelse (uden rykkergebyr) altid blive sendt først. 

 

 1. 4. Tilmelding 

 1. a. Ved tilmelding til SvømDanmarks kurser og uddannelser er tilmeldingen bindende efter afmeldingsfristens udløb. Der bliver automatisk sendt bekræftelsesmail til den angivne mail ved tilmelding. 

 1. b. Ved tilmelding til forløb over flere perioder (f.eks. 2 eller 3 weekender) er tilmeldingen bindende for hele forløbet efter afmeldingsfristens udløb. 

 1. c. Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen vil deltageren komme på ventelisten. 

 1. d. Tilmelding foretaget til ventelisten er først gældende, når bekræftelse på den endelige tilmelding er modtaget af kursisten/deltageren/tilmelder fra SvømDanmark. Når deltagelsen er bekræftet af kursisten/deltageren/tilmelder er denne bindende og afmelding kan kun ske efter handelsbetingelser jf. punkt 5. 

 

 1. 5. Afmelding og udeblivelse 

 1. a. Rettidig afmelding skal ske i henhold til uddannelsens eller kursets afmeldingsfrist, som er beskrevet ved selve kursustilmeldingen. SvømDanmark forbeholder sig retten til at opkræve det fulde beløb ved afmelding efter afmeldingsfristen. 

 1. b. Ved afbud efter afmeldingsfristen har svømmeklubben/virksomheden fortsat ret til pladsen. Kan svømmeklubben/virksomheden selv besætte pladsen til anden deltager efter afmeldingsfristen, kan dette gøres uden yderligere omkostninger, såfremt den nye deltagers informationer er modtaget senest 3 hverdage inden kursusafholdelse. Kan medlemsklubben ikke få afsat pladsen forbeholder SvømDanmark sig retten til at opkræve det fulde beløb. 

 1. c. Ved udeblivelse fra arrangement forbeholder SvømDanmark sig retten til at opkræve det fulde beløb. 

 1. d. Ved afbud efter afmeldingsfristen på et digitalt kursus, kan en overflytning til et andet kursus ske, såfremt der er ledige pladser. Hertil pålægges et administrationsgebyr på 100 kroner. Ellers er de samme betingelser gældende, som anført under punkt 5. 

 

 1. 6. Aflysning pga. for få tilmeldte 

 1. a. SvømDanmark forbeholder sig retten til at aflyse et kursus/uddannelse, såfremt der er for få tilmeldte. En sådan aflysning kan ske senest 10 dage før arrangementsdatoen, medmindre andet fremgår af den konkrete kursusbeskrivelse. 

 1. b. Såfremt SvømDanmark benytter sig af aflysning i medfør af punkt 6.a. vil der ske en tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret. 

 1. c. Såfremt SvømDanmark benytter sig af aflysning i medfør af punkt 6.a. er SvømDanmark ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, deltageren måtte lide i forbindelse hermed, f.eks. udgifter til transport og overnatning.

 2.  

 

 1. 7. Force majeure 

 2. a. I tilfælde af force majeure er arrangøren berettiget til at aflyse arrangementet (forud for og under arrangementet). 
 1. b. Force majeure foreligger, når planlagt afholdelse af arrangement medfører, at det er uforsvarligt eller i øvrigt ikke muligt at afholde arrangementet og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som arrangøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, f.eks. voldsomt vejr, krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, epidemier, pandemier eller lignende. 

 1. c. Arrangøren skal påberåbe sig force majeure inden 5 dage efter, at force majeure er indtrådt. 

 1. d. Såfremt arrangøren aflyser arrangementet (forud for og under arrangementet), som følge af force majeure, er SvømDanmark ikke erstatningsansvarlig for direkte- eller indirekte tab, deltageren måtte lide i forbindelse hermed, f.eks. udgifter til transport og overnatning. 

 1. e. Såfremt en force majeure-begivenhed indtræder under- eller umiddelbart op til arrangementets afholdelse, vil der ikke ske en tilbagebetaling af tilmeldings- eller ekspeditionsgebyr, som deltageren har afholdt. 

 

 1. 8. Persondata 

 2. Når en person tilmelder til et af SvømDanmarks kurser eller uddannelser behandler vi vedkommendes personoplysninger med henblik på, at vedkommende kan modtage information vedrørende tilmeldingen eller anden relevant information fra os. Personoplysningerne anvendes ligeledes i forbindelse med deltagerlister og certifikater. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i SvømDanmarks privatlivspolitik her. 

 

 

Videre herfra


 


Cookieindstillinger