0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Q&A - Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

I nedenstående Q&A kan du finde svar på flere spørgsmål vedrørende Dansk Svømmeunions generalforsamling.

Du kan også finde svarene via Dansk Svømmeunions vedtægter.

 

NB: Q&A vil løbende blive opdateret.

Hvem er på valg til Dansk Svømmeunions bestyrelse?

Find en samlet oversigt over hvilke poster, der er på valg til generalforsamlingen i 2022 HER!

 
Hvornår skal forslag til personvalg (kandidaturer) senest være unionen i hænde?

Jf. § 4.11: Forslag til personvalg, jævnfør dagsordenens punkt 7, 8 og 9 skal være unionen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. I 2022 skal kandidaturer være indsendt senest den 16. april kl.23:59.

 
Hvornår ligger forslag til personvalg (kandidaturer) til bestyrelsen klar?

Forslag til personvalg, jf. § 4.11., skal fremføres senest den 16. april 2022 og alle kandidater offentliggøres den 19. april.

Du finder en oversigt over de kandidater, der stiller op til valg i 2022 HER!

 
Kan alle indstilles som kandidat til Dansk Svømmeunions bestyrelse?

I princippet kan alle personer indstilles til Dansk Svømmeunions bestyrelse, men forslag til personvalg skal fremsættes af bestyrelsens medlemmer, disciplinlederne eller medlemsforeningerne jf. § 4.15.
Det betyder, at du som kandidat skal indstilles af enten bestyrelsens medlemmer, disciplinlederne (for kunstsvømning, livredning, vandpolo eller udspring), eller af en medlemsforening. Du kan således ikke indstille dig selv til personvalget.

 
Hvordan foregår valgprocessen?

Såfremt der er flere kandidaturer til de samme poster i bestyrelsen, vil der blive afviklet valgmøder, hvor kandidaterne kan præsentere sig selv og besvare spørgsmål fra vælgerne. Der er endnu ikke planlagt vælgermøder i 2022.

 

Selve valget til bestyrelsen foregår under generalforsamlingen den 30. april 2022.

 
Hvor og hvordan foregår generalforsamlingen i 2022?

Dansk Svømmeunions generalforsamling foregår fysisk den 29.-30. april 2022 på Scandic Kolding, Kokholm 6, 6000 Kolding.

Du tilmelder dig HER!

 
Hvad er dagsorden for generalforsamlingen?

Rammen for dagsorden til generalforsamlingen ser således ud:

 

1. Valg af dirigent

2. Dansk Svømmeunions årsberetning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport

4. Forelæggelse af årets tema

5. Forelæggelse af budget for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag. Afstemning om mistillidsvotum til bestyrelsen gennemføres under dette punkt. 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2

8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf. § 13.1

9. Valg af appeludvalg jf. § 14.1

10.Eventuelt

 

Endelig dagsorden med bilag sendes ud til alle medlemsklubber senest 28 dage før afviklingen af generalforsamlingen og materialet vil ligeledes blive offentliggjort på Dansk Svømmeunions hjemmeside. 

 
Hvor mange personer fra hver medlemsforening må deltage på generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er åben for deltagelse af alle, der måtte ønske det. 
 

Af praktiske og tekniske hensyn opfordres man til at tilmelde sig Generalforsamling 2022 senest tirsdag den 19. april 2022. 

Du tilmelder dig HER! 

 
Hvem har stemmeret på Dansk Svømmeunions generalforsamling?
 • Jf. § 4.2.: Stemmeret på generalforsamlingen har unionens bestyrelsesmedlemmer og disciplinudvalg med én stemme hver.
   
 • Foreninger med 1 - 199 medlemmer har én stemme.
  Foreninger med 200 - 499 har to stemmer.
  Foreninger med 500 - 999 har tre stemmer.
  Foreninger med 1000 til 1499 har fire stemmer.
  Foreninger med 1500 eller flere medlemmer har fem stemmer.
  Skoler har én stemme.
   
 • Jf. § 4.3: Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet medlemstallet til DIF indenfor den fastsatte indberetningsfrist, og som ikke er i restance til unionen.
   
 • Jf. § 4.4: Ingen foreningsrepræsentant kan afgive stemme for en anden forening.
   
 • Jf. § 4.5: For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal en repræsentant for foreningen, ved anmodning, kunne dokumentere tilhørsforhold til en forening, som er medlem af Dansk Svømmeunion.
 
Hvem har taleret på Dansk Svømmeunions generalforsamling?
 • Jf. § 4.6: Ud over de stemmeberettigede, har personer, der af unionen er ansat, valgt eller udpeget til at varetage en opgave, taleret på generalforsamlingen.
   
 • Jf. § 4.7: Bestyrelsen kan invitere personer og organisationer til generalforsamlingen. Disse har taleret ved generalforsamlingen.
 
Hvordan foregår selve afstemningsproceduren?

Afstemningsprocedurer:

 

Foreningen kan afgive det antal stemmer, som den er berettiget til i henhold til Dansk Svømmeunions vedtægter §4:

 

4.1. Foreninger med 1 - 199 medlemmer har én stemme.

Foreninger med 200 - 499 har to stemmer.

Foreninger med 500 - 999 har tre stemmer.

Foreninger med 1000 til 1499 har fire stemmer.

Foreninger med 1500 eller flere medlemmer har fem stemmer.

Skoler har én stemme. 

 

4.2. Stemmeret på generalforsamlingen har unionens bestyrelsesmedlemmer og disciplinudvalg med én stemme hver. 

 

4.3. Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet medlemstallet til DIF indenfor den fastsatte indberetningsfrist, og som ikke er i restance til unionen.

 

4.4. Ingen foreningsrepræsentant kan afgive stemme for en anden forening.

 

4.5. For at få udleveret stemmesedler på generalforsamlingen, skal en repræsentantforforeningen, ved anmodning, kunne dokumentere tilhørsforhold til en forening, som er medlem af Dansk Svømmeunion.

 

NB: Hvis foreningen er repræsenteret ved én foreningsrepræsentant, men er berettiget til fire stemmer, får repræsentanten vægtet sin stemme med fire.

Når der fx skal stemmes om medlemmer til bestyrelsen, kan I som forening afgive en stemme på op til det antal pladser, som er på valg. Såfremt der fx er fire pladser på valg, kan I som forening stemme på 1-4 navne - som I ønsker valgt ind i bestyrelsen - per "stemmeseddel”. Der er således ikke et krav til, at man skal stemme på fire kandidater, men man kan selv vælge at stemme på 1-4 kandidater.

 

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt:


 


Cookieindstillinger