0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Idrættens Trænerakademi (ITA)

Bliv en bedre og mere målrettet træner

Specialforbundsdelen for Idrættens Træner Akademi

 

Idrættens Træner Akademi (ITA er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med specialforbundet (Dansk Svømmeunion). Uddannelsen er for træneren der arbejder med talent- og elitesvømmere på højt nationalt og internationalt niveau.

 

Danmarks Idrætsforbunds generelle del af uddannelsen og tilmelding, læs mere her.

 

Dansk Svømmeunions specialforbundsdel skal være deltagernes mulighed, for at dykke dybt ned i et svømmespecifikt område og opleve praksis på højeste niveau, hvad enten emnet er indenfor high performance, talentudvikling eller klubledelse. Forløbet skal tilføre træneren nye og for hans/hendes virke relevante kompetencer. Det bør samtidig være målet for projektet at opsøge og afdække ny viden og praksis fra international svømning på højeste niveau.

 

Målgruppe:
Trænere, der har bestået ITA uddannelsens generelle del i Danmarks Idrætsforbund, og som er fuldtidsansat som konkurrence-svømmetræner.

 

Formål:
At uddanne trænere og talentudviklere på højeste niveau til svømmeklubber under Dansk Svømmeunion.

 

Forudsætninger:
Diplomtræneruddannelse fra DIF og Dansk Svømmeunion eller tilsvarende uddannelse skal være bestået. Deltageren skal være ansat i en klub med national eller international sportslig målsætning og handlingsplan samt have flerårig erfaring med træning af svømmere på nationalt seniorniveau eller som talentudvikler i et målrettet talentudviklingsmiljø. Endvidere skal deltageren være studieegnet, idet der er en del teori, der skal læses samt skriftlige opgaver, der skal afleveres undervejs i uddannelsen.

 

Indhold:
Uddannelsens specialforbundsdel centrerer sig omkring et konkurrencesvømmespecifikt emne i et internationalt træningsmiljø for enten high performance svømning eller talentudvikling.

 

Når emnet for projektet er valgt, skal der gennemføres et besøg i et træningsmiljø, som giver de bedst mulige forudsætninger for at indsamle dybdegående viden og observation af praksis på området. Træningsmiljøet, der besøges, bør have en høj international standard uanset hvilket emne, der undersøges og det bør prioriteres højt samt planlægges i forvejen, at træneren får lov til aktivt at fungere i det valgte miljø (som assisterende træner eller lign), samt at der er adgang til at interviewe/samtale med nøglepersoner.

 

Besøget bør have en varighed af minimum 5 døgn.

 

Det valgte område skal efterfølgende behandles i en skriftlig opgave og holdes det op imod den videnskabelig og/eller trænerfaglige litteratur, der findes på området, herunder ATK 2.0. Ydermere bør det fra projektets start indtænkes, at den indsamlede viden, skal deles med relevante dele af den øvrige danske trænerstand.

 

Der lægges op til, at projektet gennemføres parvis, således at man igennem sparring og refleksion opnår en dybere indsigt i det valgte emneområde. Undtagelsesvis vil det dog være muligt at gennemføre forløbet individuelt eller i en gruppe bestående af 3 deltagere.

 

Projektbeskrivelsen, det valgte træningsmiljø og velleder skal godkendes af Dansk Svømmeunion ved Simon B Winther.

 

Varighed:
Modul 1:           Opstartsseminar: 2 døgn, ca. 20 timer
Modul 2:           Projektforberedelse: 4-6 uger, ca. 10 timer
Modul 3:           Statusseminar: 1 dag, ca. 10 timer
Modul 4:           Praktikophold: 5 døgn, 40 timer
Modul 5:           Opgaveskrivning: 1-4 mdr. 20 timer

 

Opgaver:       
1 stk. 15-20 normalsider (2400 anslag inkl. Mellemrum pr. side) for to trænere.

 

Eksamen:        
Forsvar af opgave. Karakter; bestået/ikke bestået samt skriftlig udtalelse

 

Materialer:
Aftales med undervisere

 

Pris:for uddannelsen er: 12.000 kr.
Øvrige udgifter til f.eks. rejser, overnatning, forplejning mv. afholdes af deltagerne og/eller deres klub.
DIF tilbyder et tilskud på 2500 kr. pr deltager, ved fuldført uddannelse


Afvikling:
Dansk Svømmeunion i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund

Kursusbevis:
Danmarks Idræts-Forbund

 

Ansvarlig for Specialforbundsmodulet:

Simon Brøgger Winther (SBW)
Træneruddannelses- og ATK-konsulent

M: +45 4248 4979
E: sbw@svoem.dk

Program:
Der tages forbehold for at der kan forekomme ændringer i datoer eller lign. i nedenstående program.

 

Modul 1         Opstartsseminar – 3 dage/2 døgn – Ca. 20 timer – d. 4-6 februar 2019:

Dag 1 

12:00-13:00    Frokost

13:00-14:00    Præsentation af studieforløbet (LGB)

14:00-15:00    Projektformalia (SBW)

 Mulige projektområder og emner
 Rammer og krav for projektbeskrivelse
 Formalia vedr. opgave, afrapportering og vidensdeling
 Vejledere og gruppedannelse
 Tidsplan og deadlines
 Økonomi

15:00-17:00   Foredrag om undersøgelsesdesign og opgaveskrivning (CH)
17:30-18:30   Aftensmad
19:00-20:00   Forberedelse af besøgsdag på NTC (MT/MBH)
20:00-            Social hygge

 

Dag 2             

07:00-09:30    NTC træning – Bellahøj (MT + MBH)
10:30-11:30    Gennemgang af den nuværende træningsplan på NTC (MT)
12:00-13:00    Frokost
13:00-15:00    Testning og træningsevaluering på NTC (LJ)
15:30-16:00    Forberedelse til eftermiddagens træningspas (MT/MBH )
16:00-18:30    NTC træning – Bellahøj (MT + MBH)
19:00-20:00    Aftensmad
20:00-               Social hygge

 

Dag 3             

08:00-09:00   Morgenmad
09:00-11:00   Workshops, hvor deltagerne påbegynder: (SBW + TS)

Pardannelse, mulige undersøgelsesemner, mulige vejledere
Disposition, undersøgelsesafgrænsning.
Videre arbejdsproces

11:00-12:00    Opsamling og hvad skal være klart til næste seminar (SW)
12:00-12:30    Frokost og slut
                            

Modul 2         Projektforberedelse – selvstændigt – Februar-Marts 2019

 • Fastlæggelse og godkendelse af projektmiljø og projektemne (SBW)
 • udvælgelse og godkendelse af vejleder (SBW)
 • Kontakt og aftale med projektmiljø
 • Sikring af kvalificeret kontakt – adgang til nøglepersoner
 • Sikring af relevant interaktion – hvad bliver jeres rolle (ud over observatør), ass. træner?
 • Litteratursøgning
 • Økonomi
 • Praktiske rejsearrangement

 

Modul 3         Statusseminar – 1 dag – 10 timer – d. 20 marts 2019

08:00-09:00    Morgenmad
09:00-11:00    Deltagerne fremlægger deres projekter

 Ca. 10 min præsentation og 5 min spørgsmål pr. gruppe

11:00-12:00    Gruppearbejde – forberedelse til vejledning
12:00-13:00    Frokost
13:00-15:00    Vejledning i grupper samt planlægning af den videre arbejdsproces
15:00-17:00    Oplæg om videndeling (???)
17:30-18:30    Aftensmad og slut

 

Modul 4         Projektperiode og opgaveskrivning – selvstændigt – marts-juli 2019

 • Faglig forberedelse før turen – litteratur, nettet mm.
 • Endelige rejseplaner
 • Besøg i projektmiljøet
 • Indsamling af empiri; observationer, video, interview med nøglepersoner,
 • planer, programmer, tests mm
 • Analyse af empiri
 • Vejledning
 • Opgaveskrivning
 • Forberedelse af præsentation og vidensdeling

 

Opgaveaflevering – 1. Juli 2019

 

Omfang:

1 træner: 10-15 normalsider (2400 anslag med mellemrum pr. side) + bilag

2 trænere: 15-20 normalsider (2400 anslag med mellemrum pr. side) + bilag

3 trænere 20-25 normalsider (2400 anslag med mellemrum pr. side) + bilag

 

Åben eksamen: D. 14 august 2019

 

Mundtligt præsentation og forsvar opgaven

 • Vejleder + censor
 • Præsentation af analyse og empiri - 15-20 min
 • Forsvar af opgave – 30-40 min
 • Samlet tid: Ca. 1 time
 • Bestået/ikke bestået karakter, samt en mundtlig og skriftlig evaluering af forløbet.

 

Vidensdeling:

                Præsentation af projektet i et relevant trænerforum.

 • Clinic, Elitetrænernetværk, Eliteklub ledernetværk, Talentudvikler netværk
 • PowerPoint præsentation
 • Videopræsentation
 • Andet?

Information fra kursusafdelingen:

Læs også:

Download:

Kontakt

Kursus og uddannelse

Mail: kursus@svoem.dk