0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

AKTUELT

 

Bliv en haj til Facebook

Deltag i et af de mange temamøder rundt i Danmark.

 

Læs mere og tilmeld jer her

 Næste arrangement

8
December
2021
9
December
2021
Svømning - Svømmetider
Berns X-mas Challenge 2021, Faaborg

Bernstorffsminde Efterskole, svømmehal
9
December
2021

Overskrift

Indledning

Tekst

Tekst

Nyt småbørnsmateriale

Dansk Svømmeunion har udviklet småbørnsmaterialet 'Leg med Blop - og bliv klar til at svømme'.

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Næste arrangement

16
December
2021
Officials
Modul 1 Digitalt OMD121-3829
Teams
5
Januar
2022
Officials
Modul 1 - Tidtager- og stævnefunktion OM122-3834
Herfølge Svømmehal
8
Januar
2022
Officials
Modul 2 - Mål-, vende- og banedommer OM222-3840
Vallensbæk Svømmeklub

 Redskaber

Redskaber er stedet, hvor du blandt andet finder det politiske program for Dansk Svømmeunion, regler fra FINA for både svømning, åbent vand, vandpolo, masters og faciliteter.

Du kan desuden i vidensbanken finde undersøgelser, som Duelighedsundersøgelsen 2007 og Frivillighedsundersøgelsen.

Dokumenter og notater fra møder i Dansk Svømmeunion vil også kunne findes under redskaber.

Adresse

 

Dansk Svømmeunion

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

 Udviklingskonsulenterne

 Find en medarbejder

Har du brug for at komme i kontakt med en af medarbejderne i Dansk Svømmeunion? Se her hvem, der er ansat i Dansk Svømmeunion og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Diplomtræneruddannelse

Når du vil være blandt de bedste

Specialforbundsmodul til Diplomtræneruddannelsen 2020

 

Diplomtræneruddannelsen er for dig, der vil gøre svømmetrænerfaget til et karrierevalg. Med uddannelsen bliver du i stand til at opbygge og varetage stærke talentmiljøer, samt træne og udvikle både junior- og senior-svømmere til et nationalt niveau.

 

Uddannelsen består af to dele: 

  1. Danmarks Idrætsforbunds generelle del af uddannelsen kan du læse mere om samt tilmelde dig til her.
    Nyt ordinært forventes at starte januar 2021.
     
  2. Dansk Svømmeunions specialforbundsdel som afvikles løbende når deltagerne har gennemført og bestået Danmark Idrætsforbunds generelle del af uddannelsen. Som udgangspunkt oprettes der hold når der er ca. 8-10 deltagere, men vi tilstræber at afviklet et hold hvert andet år.
    Nedenfor kan du læse mere om indholdet i specialforbundsdelen af uddannelsen.
     

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig, ved at sende en mail til kursus@svoem.dk

 

Målgruppe:
Diplomtrænere der er optaget på eller har bestået Diplomtræneruddannelsensgenerelle del i Danmarks Idrætsforbund, og som er deltids- eller fuldtidsansatte konkurrence-trænere.

 

Formål:
At uddanne stærke, kompetente konkurrencetrænere og talentudviklere på nationalt niveau til svømmeklubber under dansk Svømmeunion.

Forudsætninger:

Svømningens træneruddannelse eller tilsvarende uddannelse skal være bestået.

Deltageren skal være ansat i en klub med national sportslig målsætning og handlingsplan samt have flerårig erfaring med træning af junior/senior svømmere. Desuden skal deltageren være studieegnet, idet der er en del teori der skal læses samt skriftlige opgaver der skal afleveres undervejs i uddannelsen.


Indhold:

Teknikanalyse. Målet er at give træneren en forståelse for biomekanikken og hydromekanikken som praktisk anvendte værktøjer til analyse af stilarter, starter, vendinger mm. for junior- og seniorsvømmere på nationalt og internationalt niveau.

Aldersrelateret svømmetræning og periodisering. Målet er at gøre træneren i stand til at planlægge og strukturere specifik svømmetræning over en flerårig periode, for den enkelte svømmer og for holdet som helhed, ud fra principperne i aldersrelateret træning 2.0.

 

Træningsevaluering og testning. Målet er at træneren opnår kendskab til samt anvendelse af redskaber, som kan analysere og forbedre tekniske, fysiologiske og psykologiske aspekter af træningen samt konkurrencesituationen.
 

Stilartsspecifik Landbaseret fysisk træning.Målet er at træneren opnår viden om landbaseret træning til forbedring af fleksibilitet, styrke, hurtighed og agility, under hensyntagen til individuelle forskelle i forhold til køn, alder disciplin og distance. Endvidere vil træneren blive præsenteret for hvordan landbaseret træner kan bruges i en skadesforebyggende sammenhæng.

Træningsmiljø, coaching og life skills. Målet er at træneren lærer om værktøjer til at skabe et positivt og stimulerende træningsmiljø for junior og seniorsvømmere, i sammenhæng med deres liv udenfor svømningen. Endvidere skal træneren lære, i samarbejde med den enkelte svømmer, at lave målsætninger, interventioner og evalueringer af hele sæsoner, makro-cyklusser og mindre perioder. Der kigges ikke kun på svømmerens svømmespecifikke udvikling, men på svømmeren som et helt menneske, hvor de såkaldte ”life skills” skal medtages.

 

Praktikforløb + rapport. Målet er at træneren oplever enten et etableret og stærkt klubtræningsmiljø med junior/senior svømmere som konkurrere på et nationalt niveau, eller et etableret og stærkt talentudviklingsprogram som kontinuerligt har produceret talenter på nationalt niveau. Endvidere skal træneren i en rapport beskrive og vurdere praktikmiljøet i forhold til den teoretiske del af diplomtrænerkurset og klubmiljøet i egen klub.

 

Eksamensopgave.Træneren skal i en opgave demonstrerer evner til at analysere og perspektivere et relevant problemfelt i eget klubmiljø både praktisk og teoretisk (litteraturen). Endvidere skal træneren udarbejde løsningsforslag til optimering af praksis. Træneren bør efter endt praktikforløb have opnået inspiration og perspektiv på flere felter, og må meget gerne tage udgangspunkt i den erfaring i sin opgave.

 

Varighed:
Undervisning: 2 x 3 dage – i alt ca. 44 timer

Praktik: min. 5 træningspas a ca. 2 timer – i alt ca. 10 timer

 

Opgaver:
1 praktikrapport, 4-5 normalsider (2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum) + bilag
1 selvstændig opgave 10-12 normalsider (2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum) + bilag

 

Vurdering:
Bestået/ikke bestået samt en skriftlig udtalelse

Materialer:
Aftales med undervisere

 

Pris:
12.000 kr.

Afvikling:
Dansk Svømmeunion i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund

Kursusbevis:
Danmarks Idræts-Forbund

 

Modul 1            Undervisning, 3 dage – 22 timer (ret til ændringer forbeholdes)

Tirsdag 22/9                                  08:00-08:30      Morgenmad
08:30-09:00      Gennemgang af indhold på og forventninger – SW
09:00-12:00      Stilartsspecifik landbaseret træning – teori – JI
12:00-13:00      Frokost og indkvartering
13:00-14:00      Forberedelse af praktik – JI
14:00-16:00      Praktik i styrkelokale – JI
16:00-17:00      Opsamling på praktik og afrunding – JI
17:30-                Aftensmad
18:00-                 Hygge og åben diskussion - SW

 

Onsdag 23/9                                 08:00-08:30      Morgenmad
08:30-12:00      Testning og træningsmonitorering - LJ
12:00-13:00      Frokost
13:00-14:00     Træningsplanlægning – SW
14:00-14:40      Træningsplan for NTC ved Stefan Hansen
14:40-15:20      Træningsplan Hørsholm ved Lars Madsen
15:20-16:00      Træningsplan KVIK ved Niels-Jørgen Jørgensen
16:00-17:00      Træningsplanlægning af træningslejre - SW
17:30-                 Aftensmad
18:00-                Hygge og åben diskussion - SW

 

Torsdag 24/9                                08:00-08:30      Morgenmad
08:30-12:00      Coaching – rollespil, coaching af hinanden – CE
12:00-13:00      Frokost
13:00-15:00      Målsætningssamtalen – CE
15:00-15:30      Udlevering og forklaring af hjemmeopgave – CE
15:30-16:00      Oplæg: praktikophold + rapport – SW
                            

 

Modul 2            Praktik + Rapport

                             Varighed:         4-5 dage – minimum 5 træningspas af ca. 2 timer (vand/land)
                             Sted:                  Etableret elitemiljø –skal godkendes af SW
                             Rapport:           4-5 normalsider (2400 anslag pr. side) – programmer og planer som bilag
                                                          Beskrivelse af miljø og oplevelse samt en vurdering af miljøets styrke og
                                                          svagheder i forhold til eget klubmiljø.
                             Aflevering        På e-mail, senest 7 dage inden start på modul 3, samt kopi til praktiksted

                            

 

Modul 3            Undervisning, 3 dage – 22 timer (ret til ændringer forbeholdes)

Tirsdag 24/11                               08:00-08:30      Morgenmad
08:30-09:30      Opsamling på praktikophold og hjemmeopgaver – SW+CE
09:30-12:00      Håndtering af præstationsangst - CE
12:00-13:00      Frokost og indkvartering
13:00-14:00      Biomekanik og hydrodynamik - MBH
14:00-17:00      Teknikanalyse stilarter - MBH
17:30-                Aftensmad
18:00-                 Hygge og åben diskussion - SW

Onsdag 25/11                               08:00-08:30      Morgenmad
08:30-12:00      Teknikanalyse – starter og vendinger - MBH
12:00-13:00      Frokost
13:00-17:00      Styrketræning – teori, planlægning og
praksis i styrkelokale- NP                                    
18:00-                 Aftensmad + Hygge i byen

Torsdag 26/11                              08:00-08:30      Morgenmad
08:30-11:30      Talentudvikling og landsholdsarbejde - TS
11:30-12:00      Frokost
12:00-15:00     Ledelsesrollen som cheftræner - RC
15:00-15:30      Oplæg omkring den selvstændige opgave - SW
15:30-16:00      Afslutning og evaluering

 

Modul 4            Selvstændig opgave

Emne:               Selvvalgt iblandt de på uddannelsen gennemgåede områder.
                          Skal have relation til egen praksis, samt godkendes af SW.
Omfang             10-12 normalsider (2400 anslag pr. side, inklusive mellemrum) + bilag
Krav:                  Beskrivelse af konkret problemstilling
                           Præsentation af data (evt. video/billeder)
                           Analyse med inddragelse af teoretisk viden (uddannelse/litteratur)
                           Plan for implementering af nye initiativer.
                           Beskrivelse af evaluering.


Aflevering:       Senest 12 uger efter endt modul 3 
Vurdering:       Bestået/ikke bestået med skriftlig udtalelse

 

Undervisere:

SW – Simon Winther – Uddannelsesansvarlig, Dansk Svømmeunion
JI – Jacob Iversen – Fysiolterapeut, Movementlab.dk
MBH – Mads Bjørn Hansen – Cheftræner i Thisted
TS – Thomas Stub – Talentansvarlig, Dansk Svømmeunion
CE - Christine Eilertsen – Sportspsykologi og coaching
RC – Ricki Clausen – Cheftræner i Herlev
NP – Nicolaj Poulsen – Fysisk træner for NTC, Dansk Svømmeunion
LJ – Lars Johansen – Sportsfysiolog, Dansk Svømmeunion og Team Danmark

Kommende aktiviteter

Information fra kursusafdelingen:

Læs også:

Download:

Kontakt

Kursus og uddannelse

Mail: kursus@svoem.dk