0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...


Sparsomt kendskab til Dansk Svømmeunions Etisk kodeks materiale i klubberne

Af: Nora Thomsen, informationsmedarbejder

Dansk Svømmeunion udarbejdede primo 2009 en folder omhandlende klubbers etik. Kombineret med folderen blev fem videocases lagt på unionens hjemmeside. Trods skrivelser direkte til klubberne, omtale i nyhedsbreve og tema herom på generalforsamlingen, er der stadig mange klubber, der meddeler, at de aldrig har hørt om materialet.


Projekt ”Etisk kodeks” blev søsat i samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund i 2008. Således har disse organisationer støttet projektet økonomisk. Som betingelse herfor, skulle Dansk Svømmeunion på et passende tidspunkt evaluere kendskabet og kvaliteten af materialet i medlemsklubberne. En sådan undersøgelse har Dansk Svømmeunion foretaget i efteråret. Desværre har responsen til Dansk Svømmeunion her været beskæmmende. Alt for mange klubber har således meddelt, at de ikke kender til Etisk kodeks materialet – hverken folderen eller videoklippene. Det skal der her gøres endnu en lille indsats for at ændre ved. Folderen ”Etisk kodeks”, kombineret med fem små selvstændige videoklip, som kan ses på Dansk Svømmeunions hjemmeside, er tænkt som afsæt for en etisk drøftelse og stillingtagen i klubberne vedrørende god og sund adfærd. Den drøftelse, som klubberne her kan tage, kan efterfølgende bruges til at indkredse klubbernes grundlæggende værdier og leveregler. I folderen og de fem videoklip er fem cases beskrevet. Disse cases kan udgøre et rigtig godt udgangspunkt for gode drøftelser i klubberne – både på leder- og trænerniveau. Drøftelserne kan føres enten i smågrupper over en eftermiddag/aften eller eksempelvis tages op som et større tema over en hel lørdag/søndag. Drøftelserne kan tages indenfor enkelte faggrupper eller på tværs af faggrupper – trænere/ledere, bestyrelse/ansatte med mere. Mulighederne er mange. Vigtigst er det, at drøftelserne bliver taget i klubberne. Folderen ”Etisk kodeks” giver gode anvisninger til, hvordan klubberne kan komme videre i processen, når der er taget hul på drøftelserne, således de beslutninger, der træffes, kan udmøntes i en form for værdigrundlag. Hvorfor overhovedet vigtigt med et værdigrundlag? Svømmeklubber, som prioriterer at bruge tid på at blive enige om fælles værdier, forholder sig til dem – og ikke mindst efterlever dem i hverdagen, vil opleve, at mange praktiske udfordringer bliver lettere at løse. Kvaliteten øges og de positive sider af klublivet fremmes. Ved at tilkendegive nogle klare holdninger og værdier styrkes klubbernes troværdighed overfor omverdenen. Bestil folderen i Dansk Svømmeunion Folderen ”Etisk kodeks” er gratis og kan rekvireres ved at kontakte nedenstående kontaktperson. Folderen kan ligeledes downloades via Dansk Svømmeunions hjemmeside, samme sted, som de fem videoklip kan ses og downloades – www.svoem.dk > Etisk kodeks. Gå direkte til siden her. Ønsker din klub at modtage et antal foldere, kontakt da Dansk Svømmeunions informationsmedarbejder, Nora Thomsen, på telefon: 4439 4453 eller pr. e-mail: nt@svoem.dk

Har du også læst?
Tilmelding til nyhedsbreve og presseklip i sportens verden

Indsendelse af udgiftsbilag vedrørende aktiviteter og udgifter i 2009

Fornemme indstillinger af Dansk Svømmeunion og elitechef Lars Sørensen

Sparsomt kendskab til Dansk Svømmeunions Etisk kodeks materiale i klubberne

”Salmonella-sag” resulterer i større fokus på forplejning ved stævner

Lønnede trænere skal betale skat af 3.000 kroner for brug af internet

DIFs uddannelsesfond 2010

Kravtider til internationale mesterskaber for sæsonen 2009/2010

Glædelig jul & godt nytår

Julehilsen fra TrygFonden Kystlivredning


 


Cookieindstillinger