0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...


”Salmonella-sag” resulterer i større fokus på forplejning ved stævner

Af: Nora Thomsen, informationsmedarbejder

Ved de vestdanske kortbanemesterskaber i Århus i september blev mange af deltagerne syge med opkastninger og diaré. Levnedsmiddelkontrollen pegede på et parti æg brugt til fremstilling af frikadeller, som synderen bag sygdomstilfældene. Den ulykkelige sag fra AGF resulterer nu i et større fokus på forplejning ved stævner.


I forlængelse af salmonella-sagen i AGF, som ramte op imod 150 deltagere i form af opkastninger og diaré, har AGF holdt møde med Fødevarekontrollen både om den konkrete sag men samtidig om, hvorledes, man fremover kan undgå lignende tilfælde. Fødevarekontrollen leverede her en række gode råd, som Dansk Svømmeunion har modtaget fra AGF. Disse råd vil for fremtiden blive kommunikeret ud til respektive stævnearrangører enten i form af bilag eller via mesterskabshåndbogen. På den måde håber Dansk Svømmeunion, at risikoen for at lignende sager vil opstå, minimeres betydeligt. Deltagerne Deltagernes sundhedstilstand og hygiejne er meget væsentlig. Ingen svømmere med nogen form for diaré må komme i bassinet, et forhold trænerne skal være opmærksomme på op til og under stævnet. Svømmerne skal foretage den obligatoriske afvaskning før hvert ophold i bassinet og efter toiletbesøg. For alle deltagere i stævnet gælder, at der foretages en omhyggelig håndvask efter toiletbesøg. Bespisning Ved bespisning af deltagerne under arrangementet bør man sikre sig pålidelige leverandører, og ved leverance af hele eller dele af måltiderne, bør man sikre, at opgaven er givet til firmaer, der kan magte opgaven. Dette kan blandt andet gøres ved at undersøge, om firmaet er autoriseret/registreret via levnedsmiddelkontrollen. Man kan søge firmaet på www.findsmiley.dk, hvor tilkendegivelserne skal være i top. Ved indgåelse af aftalen eller kontrakten skal man sikre sig disse forhold, autorisation til og erfaring med den ønskede produktion/levering. Og gerne kræve i kontrakten, at virksomheden dokumenterer egenkontrol (målinger af temperatur og tid) ved opvarmning og nedkøling, hvis disse procestrin indgår, samt eventuelt få forevist firmaets kontrolskema. I aftalen med firmaet skal mængden og tidspunktet for levering være helt klare. I forbindelse med levering og servering skal det samtidig sikres, at varm eller kølekrævende mad står højst tre timer mellem 65 C og 10 C. Varm mad leveret i termokasser skal leveres til aftalt tid i et passende antal kasser, så de ikke skal stå åbne i for lang tid. Kasserne skal være tilstrækkeligt afmærkede, så man kan erfare indholdet uden at åbne kasserne. Lokale forhold De lokale forhold skal kunne magte opgaven. Ved tilberedning på stedet skal køkkenforhold inklusive mulighed for opvarmning af de pågældende mængder og fornøden kølekapacitet være tilstede. Spisestedet Spiselokalet skal være passende stort til formålet, så der er plads nok for uddeling/servering, adgang til håndvaske for gæsterne, plads til opbevaring af supplerende mad og service med mere. Der skal være gode hygiejniske forhold for personalet og være tilstrækkeligt med personale med henblik på at styre begivenhederne og opretholde den fornødne orden i lokalet. Ved tag-selv buffet servering: sørg for hygiejnisk overvågning og bestik, der ikke kan falde ned i fadene. Gæsterne bør opfordres til at vaske hænder inden spisning - eventuelt ved skiltning. Er uheldet sket Såfremt der trods alle forholdsregler viser sig tegn på, at der under eller efter arrangementet huserer en infektion, der på nogen måde kan relateres til mad-arrangementet, skal man straks (det er faktisk et lovkrav) kontakte den lokale fødevareafdeling under Fødevareregionerne (de findes på www.fvst.dk), som så overtager efterforskningen og leder de forholdsregler, der er fornødne i det pågældende tilfælde. Trænere og klubledere skal være informeret om, at straks man har mistanken, skal man henvende sig med de oplysninger man nu har om hvem, der er syge og deres symptomer; oplysninger om arrangementet, hvad er serveret, hvem er ansvarlige, og hvem der i øvrigt er serveret for. Navne og telefonnumre på kontaktpersoner er nødvendige. Information fra stævnearrangør til alle deltagende klubber Straks, en arrangerende klub får mistanke om, at deltagere ved et stævne kan være blevet ramt af en infektion, opstået i forbindelse med stævnet, skal den arrangerende klub informere Dansk Svømmeunion og alle deltagende klubber herom. Det er således vigtigt, at en sådan information kommer ud til alle, der på nogen måde har været involveret i stævnet - enten som deltager, ansat eller frivillig hjælper. Med hurtig og effektiv information til alle klubber, kan eventuel behandling igangsættes hurtigt og dermed måske begrænse konsekvenserne af infektionstilfældene. For yderligere information om ovenstående kan Dansk Svømmeunions klubchef, Morten Kjær, kontaktes på telefon: 4439 4454 og pr. e-mail: mkj@svoem.dk

Har du også læst?
Tilmelding til nyhedsbreve og presseklip i sportens verden

Indsendelse af udgiftsbilag vedrørende aktiviteter og udgifter i 2009

Fornemme indstillinger af Dansk Svømmeunion og elitechef Lars Sørensen

Sparsomt kendskab til Dansk Svømmeunions Etisk kodeks materiale i klubberne

”Salmonella-sag” resulterer i større fokus på forplejning ved stævner

Lønnede trænere skal betale skat af 3.000 kroner for brug af internet

DIFs uddannelsesfond 2010

Kravtider til internationale mesterskaber for sæsonen 2009/2010

Glædelig jul & godt nytår

Julehilsen fra TrygFonden Kystlivredning


 


Cookieindstillinger