0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Nu kan der søges om økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje på 45 millioner kroner. Puljen uddeles hvert år og har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Et formål pr ansøgning
Det er foreninger organiseret i DIF og DGI, der kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening (det vil sige hvert CFR-nummer), kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.

 

Foreninger med flere afdelinger, altså flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt én ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan som udgangspunkt ikke blive større end 500.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.


Midlerne skal bruges lokalt
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, ”Bevæg dig for livet”, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Der er en ny mulighed for ansøgning fra foreningen, hvis en ansøgning afvises.

Sådan ansøger I
Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på www.medlemstal.dk
. Det er her, hvor I som forening hvert år registrerer jeres medlemstal og I skal benytte jeres unikke CFR-nummer, som I også bruger når I registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal jeres forening have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler.

 

For spørgsmål om puljen kan konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje, Trygve Laub Asserhøj, kontaktes på e-mail taa@dif.dk eller telefon 4326 2173.

 

De regionale udviklingskonsulenter i Dansk Svømmeunion kan ligeledes kontaktes. Find deres kontaktinfo her.

 


Baggrund
Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger. Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015. For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 45 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen.


Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Lars Bo Larsen
Udviklingskonsulent
Mail: lbl@svoem.dk
Mobil: 2916 0901

 


Cookieindstillinger