0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Åbent brev til svømmere tilknyttet et af Dansk Svømmeunions landshold og/eller Det Nationale Træningscenter (NTC) i perioden 2003-2014

11-03-2022

Af: Bestyrelsesformand, Pia Johansen

Kære tidligere og nuværende svømmer

 

Jeg skriver til dig, fordi vi i Dansk Svømmeunion har gjort en stor indsats for at gå i dybden med at forstå, hvad der skete under ”svømmesagen” i årene 2003-2014. Det har ført til en proces, som har involveret mange mennesker og beretninger – og som har haft en stærk indflydelse på et fremtidigt fokus på at undgå lignende situationer.


Det har ledt os til at skrive dette åbne brev til dig samt andre tidligere og nuværende svømmere, som var en del af landsholdet og/eller NTC i disse år. Det gør vi, fordi vi gerne vil slå fast, at den måde, tingene fungerede på i denne periode, var helt forkert. Træningsmiljøet og kulturen var ikke, som vi gerne vil have det – slet ikke.

 

Helt konkret er anledningen, at vi har afsluttet projektet ”Trivsel i dansk elitesvømning”. Her har en arbejdsgruppe bestående af tidligere og nuværende svømmere, trænere og klubfolk arbejdet med trivsel ved en række møder. Gruppen har gennemgået cases fra fortiden, lyttet til andre forbund, hørt fra eksperter - og de har formuleret en række konklusioner og anbefalinger, som vi vil arbejde videre med i Dansk Svømmeunion med formålet om at fremme gode træningsmiljøer og forebygge mistrivsel. Du kan se mere om arbejdsgruppens anbefalinger på dette link.

 

En af anbefalingerne fra gruppen er, at vi skriver direkte til dig – og til de andre, der var aktive i perioden 2003-2014. Det, synes vi, er en god og fornuftig idé. Vi vil gerne lægge klart afstand til de metoder, der blev brugt dengang og fortælle dig om, hvordan vi ser på trivsel, træningsmiljøer og det gode børnungeliv i dag.

 

Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du ønsker at tale med os eller Team Danmark om det, der skete dengang – enten fordi du har erfaringer, du gerne vil give videre, eller fordi du har personlige oplevelser, du har brug for at få bearbejdet sammen med os. Ligeledes vil vi gerne sende dette brev til dig personligt, men af hensyn til GDPR kræver det, at du sender en mail til mailadressen lbl@svoem.dk med dit navn og din mailadresse.

 

Sådan tænker vi om miljøet i årene 2003-2014

Når vi lytter til svømmere og trænere, der var aktive i perioden, er det tydeligt, at selvom ikke alle oplevede træningsmiljøet som ubehageligt, er der rigtigt mange, som er enige i, at miljøet ikke var godt.

I Kammeradvokatens rapport er det beskrevet, at der foregik et ledelsessvigt i perioden. Denne beskrivelse er vi enige i. Det var ledelsen i Dansk Svømmeunion og Team Danmark, der havde det overordnede ansvar for, at tingene udviklede sig, som de gjorde, og at der ikke blev rettet op, selvom både svømmere og trænere adskillige gange gjorde opmærksom på, at der var problemer.

 

Nogle af arbejdsgruppens medlemmer har beskrevet for os, hvordan der i perioden fra 2003-2014 skete et skred i opfattelsen af, hvad der er normal ledelsesadfærd, således at unormal ledelsesadfærd blev normalt og accepteret. Beskrivelser som ”grænseoverskridende”, ”skam” og ”ydmygelser” er gået igen i de beretninger, vi har lyttet til. Kulturen var altomfattende i en grad, så de enkelte svømmere og trænere oplevede, at det ikke var muligt at gøre indsigelser uden at blive holdt ude af det svømmemiljø, mange brændende ønskede at være en del af. Spørgsmål og kritik var der ikke plads til. Enkelte trænere var så styrende og dikterende, at man enten rettede ind eller fandt udgangen.

 

Uddannelse, skole osv. var ofte ikke noget, man gjorde plads til, hvilket betød, at det blev vanskeligt for atleterne at planlægge livet efter svømmekarrieren. Relationer mellem svømmerne blev også påvirket negativt af den kontante ledelsesform.

 

Gode svømmeresultater blev opnået, men omkostningerne var store – og systemet, der fik det til at ske, var ikke holdbart i længden.

 

Sådan arbejder vi med træningsmiljø og trivsel i dag

Den største forandring, der er sket siden de år, hvor tingene kørte af sporet, er nok vores tilgang til trænerrollen. Vi har stadig høje forventninger til vores træneres sportslige kunnen, men i dag bliver de suppleret af en forventning om, at trænere kan indgå i fornuftige relationer - og at de er i stand til at inddrage svømmerne i de valg, der skal træffes i deres egne karrierer. Vi ansætter rigtige mennesker – og der skal være plads til at prøve sig frem - og også til at begå fejl – men i dag er der en klar forventning om, at trænere på landshold og NTC udviser en helt anden adfærd end den, vi så engang.

 

Vi arbejder tæt sammen med Team Danmark i forhold til at støtte svømmere, der oplever kriser og personlige udfordringer, men vi vil allerhelst forebygge, så atleterne generelt er velfungerende og dermed kan klare flere af de bump på vejen, som livet byder på.

 

Vi mener, at trivsel er det, der finder sted i hverdagen – at træningsmiljøet fungerer godt, fællesskabet understøtter den enkeltes muligheder for at udfolde sig og at relationen mellem træner og svømmer understøtter den sportslige udvikling. Selvom kravene er høje, skal der gøres plads til skole og uddannelse, og atleternes almendannelse skal understøttes af oplevelser og aktiviteter, der styrker ham/hende i at tage livet som atlet på sig. Der skal med andre ord være balance i hverdagen.

For at gøre alt dette igangsætter vi løbende nye initiativer, der understøtter det, vi gerne vil opnå. Vi har som det seneste tiltag ’plantet et trivselstræ’, hvilket er et værktøj, der skal gøre det tydeligt for svømmere, hvem de kan kontakte, hvis de oplever problemer, der er for store til, at de selv kan håndtere dem.

 

Vi uddanner atleter til at håndtere pressen, chikane på nettet og udfordringerne med at leve et liv på de sociale medier – samtidig med det, der leves i den virkelige verden og i bassinet. Vi understøtter fællesskabet for både nye og erfarne svømmere – selvom de lever i forskellige landsdele og for nogens vedkommende i andre lande.


Det vil vi arbejde med i årene, der kommer

Sådan som vi ser det, er et godt træningsmiljø ikke noget, man bliver færdig med. Tingene udvikler sig, og vi finder nye måder at understøtte atleternes karrierer og hverdag på. Vi prøver værktøjer af – nogle af dem skrotter vi igen, hvis vi ikke mener, de tilfører den værdi, vi havde håbet.

 

Arbejdet sker ofte i samarbejde med LSF – Landsholdenes Samarbejdsforum, som rummer tre svømmere, der i hverdagen fungerer som eliteatleternes talerør til Dansk Svømmeunion. Vi er naturligvis også i dialog med de klubber, der har konkurrencehold, og vi tilbyder seminarer, der omhandler trivselsrelaterede emner. Et af de råd, vi har fået af arbejdsgruppen, er, at vi skal se vores uddannelser igennem og opdatere dem, så den menneskelige dimension er tilstrækkeligt repræsenteret. Det vil vi gøre i de kommende år.

 

I dette brev er vi kommet omkring nogle af de tiltag, vi arbejder med i Dansk Svømmeunion. Hvis du ønsker at følge med i, hvordan vi arbejder i det hele taget, vil vi foreslå dig at abonnere på vores nyhedsbrev, som du finder på dette link.

 

Du er velkommen til at kontakte os

Sidst men ikke mindst, vil vi gerne understrege, at du er meget velkommen til at kontakte os. Med ris, med ros eller med spørgsmål. Har du behov for at tale med os og/eller Team Danmark om det, der skete dengang, er du også mere end velkommen.

 

På vegne af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion

Pia M. Johansen                                                            

Formand                                                                       

pmj@ewe.dk


 


Cookieindstillinger