0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Trivselsarbejdsgruppe præsenterer sine anbefalinger, der skal styrke trivslen i dansk elitesvømning

01-11-2021

Efter et stort stykke arbejde kommer arbejdsgruppen med sine anbefalinger til, hvordan der bør arbejdes med trivsel i elitesvømning fremadrettet på såvel klub- som unionsniveau.

Af: Arbejdsgruppen for trivsel i dansk elitesvømning

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

Siden foråret 2021 har der været afholdt en møderække, der har givet indsigt i personlige beretninger om livet på de danske landshold i perioden 2003-2014 og faglige input fra eksperter inden for trivsel, elitesport og psykologi. På den baggrund har en uvildig gruppe af eksperter, trænere, atleter og klubledere udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan fremtiden i dansk svømning kan komme til at bygge på trivsel ved at lære af fortiden og på sigt lægge den bag os.  

Arbejdsgruppens anbefalinger ses nedenfor. Anbefalingerne er understøttet af et dokument, der beskriver arbejdsgruppens samlede delkonklusioner for alle møder. Dette dokument beskriver og samler de væsentligste læringspunkter for arbejdet opdelt i fortid, nutid og fremtid. Bilagsdokumentet kan downloades her.
 
Arbejdsgruppens vigtigste anbefaling er, at viden, gennemsigtighed og forventningsafstemning skal sikre at klub, træner og atlet kan arbejde med tydelige mål og midler på et oplyst og etisk grundlag uden at blive låst af regler og krav.
 
Kim Dietrichsen og Kim Marquardt, der er udpeget som talspersoner for arbejdsgruppen, udtaler flg.:
 
”Efter et intenst forløb i arbejdsgruppen ser vi nu frem til et øget fokus på styrkelse af trivsel i dansk svømning. Vi skubber bolden videre til Dansk Svømmeunion og ser frem til, at de igangsætter arbejde omkring de anbefalinger, som vi har frembragt.”

Arbejdsgruppen anbefaler:  
Arbejdsgruppens anbefalinger til bearbejdning af fortiden

  • Dansk Svømmeunion bør officielt anerkende, at der var mistrivsel i det danske elitesvømmemiljø i perioden 2003-2014 og tage ansvar for og afstand fra de metoder, der blev brugt i perioden (se evt. punkt A i bilagsdokumentet). 
  • Professionsidealet for elitesvømmetrænere fra 2005 bør opdateres, så der bygges bro mellem Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt og hverdagen som træner. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger for fremtidens arbejde med trivsel

  • Der skal udarbejdes en referenceramme for, hvad god etik og trivsel er, og hvordan man arbejder med trivsel i klubkulturen samt i det daglige arbejde. 
  • Der skal udarbejdes en ramme for svømmeruddannelse. Dette kan eksempelvis være i form af materiale, der forventningsafstemmer, hvordan den gode træner-svømmer relation kan forventes at være. Ligeledes bør der udarbejdes redskaber til svømmerne, der uddanner dem i, hvordan de understøtter og opbygger egen og andres betingelser for trivsel. 
  • Dansk Svømmeunions uddannelsessystem skal integrere de relevante redskaber og værktøjer, der udfærdiges i relation til trivsel på de relevante uddannelser.   
  • Dansk Svømmeunion bør synliggøre og rammesætte strategier og muligheder for at understøtte atleter i håndtering af dual career og overgange til arbejdslivet.

  

Arbejdsgruppens anbefalinger til håndtering af relationer og miljøer med mistrivsel i fremtiden

  • Dansk Svømmeunion bør synliggøre forskellen mellem ubehag i nuet, kortvarig mistrivsel og længerevarende skadelig mistrivsel. Konkurrencesport er fyldt med dilemmaer, og trivsel er ikke nødvendigvis en modsætning til ubehag og det at flytte fysiske og mentale grænser.  
  • Dansk Svømmeunion bør synliggøre hvilke ressourcepersoner, der kan hjælpe og understøtte en proces, hvor landshold, klubber eller atleter oplever mistrivsel og som en sidste udvej en uvildig whistleblowerordning. 

 

Dansk Svømmeunions formand Pia Johansen udtaler flg. efter at have modtaget arbejdsgruppens anbefalinger.
 
”Selvom det er en del år siden, der var alvorlige problemer med kulturen i dansk elitesvømning, har det været vigtigt for mig og resten af ledelsen i Dansk Svømmeunion at lave en grundig gennemgang af, hvad der skete dengang. Vi kan kun lære af fortiden, hvis vi er klar til at se de problemer, der var, i øjnene. Vi skal anerkende ”bagsiden af medaljen” for fremadrettet at kunne skabe et konkurrencemiljø, hvor god trivsel og store resultater går hånd i hånd.”

”Jeg er rigtig glad for at modtage arbejdsgruppens anbefalinger. Jeg vil nu sammen med resten af bestyrelsen gennemgå dem grundigt. Jeg er sikker på, der er en række af dem, vi kan arbejde videre med.”

Såfremt man ønsker at vide mere om arbejdsgruppens anbefalinger, kan man kontakte en eller flere af talspersonerne fra arbejdsgruppen. Kontaktoplysninger ses herunder.
 
Talspersoner for trivselsgruppen
Kim Dietrichsen, mail: kim@sportsmind.dk mobil: 20 43 86 33 
Kim Marquardt, mail: sportschef@gsc.dk mobil: 23 71 64 10 
 
Relevante links
Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet – klik her
Arbejdsgruppens formål, kommissorium og deltagere – klik her


 


Cookieindstillinger