0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Gode råd til genstart

Når I åbner for aktivitet i jeres svømmeklub igen, er der nogle emner, som det er en god ide at gøre jer overvejelser omkring.

 

Det er ved at være længe siden, jeres medlemmer har været til træning, og der kan være mange forskellige forventninger fra dem til at starte igen. Derfor er det vigtigt, at I sætter jer ind i hvor jeres medlemmer er henne, mentalt og fysisk, og hvad de er klar til.

For nogle er det vigtigt at lære de andre at kende igen, for andre at lave noget sjovt, der får dem til at grine eller for andre at træne så hårdt, at de har ondt i hele kroppen dagen efter.

 

For jer som svømmeklub, er der også andre vigtige overvejelser udover hvordan træningen skal fungere. For eksempel hvordan man kan forlænge sæsonen eller hvordan man kan give medlemmerne lidt ekstra for deres kontingentkroner.

 

Vi har samlet gode råd og anbefalinger til jer herunder.

 

Har I input til emnerne, gode ideer eller mangler I info om nogle emner, så tøv ikke med at kontakte jeres regionale konsulent.


 

Gode råd til foreningsledelsen i forbindelse med genåbning

Inden opstart

Læg en plan

Kortlæg og prioriter de største aktuelle udfordringer og muligheder, og læg en plan for, hvordan I griber de kommende måneder an. Planen kan for eksempel omfatte, hvilke hold I vil prioritere at starte op, hvordan I vil kommunikere til medlemmerne og hvordan I vil understøtte jeres instruktører.

 

Gå nye veje

Overvej, om genåbningen giver anledning til at tilbyde helt nye hold. Når alle skal starte ”forfra”, er det måske en mulighed for at få flere aktive med på holdet eller måske oprette helt nye hold. Tag fat i jeres regionale konsulent, der kan hjælpe jer på vej med idéer og sparring.

 

Kontakt alle medlemmer

Fortæl, at I glæder jer til at se jeres medlemmer igen, og at I er i gang med at planlægge det bedst mulige tilbud til dem. Nogle børnefamilier har fået en helt ny rutine i hverdagen og nogle unge og voksne er begyndt at motionere på egen hånd. Motiver jeres medlemmer til at komme tilbage i foreningen og fællesskabet. På nogle hold kan det være en fordel med personlig kontakt fra trænerne, men sørg for at koordinere det internt i klubben.

 

Inddrag medlemmerne

Forklar jeres medlemmer hvilke konsekvenser Corona situationen har for foreningen. Hør deres tanker og følelser omkring foreningens ”genåbning” og lyt til dem i væsentligt omfang, da det er dem, som skal få foreningen i omdrejninger igen.

 

I forbindelse med opstart

Husk at overholde gældende restriktioner og at følge retningslinjerne

Det er vigtigt, at alle overholder de gældende retningslinjer, hvis vi ønsker at kunne dyrke vores vandsport. Hold jer derfor altid opdateret omkring de nyeste retningslinjer her.

Læg derud fra en plan for hvordan retningslinjerne bliver overholdt hos jer.

 

Involver jeres trænere, instruktører og frivillige

Snak med jeres trænere om, hvordan I kommer godt i gang, og hvordan I kan få en god træning på trods af diverse restriktioner

 • Arranger evt. et trænermøde, hvor man kan blive klogere på hinanden og sparre med hinanden
 • Arranger en velkomst til trænere, instruktører og frivillige, så de føler sig sete og velkomne og som en del af klubben igen
 • Trænerne skal vide præcis hvad de gældende restriktioner betyder for træningen
 • Kan der være en frivillig, der hjælper med afspritning og som coronaguide?
 • Hvordan håndteres omklædningssituationen?
 • Hvordan må man tilgå deltagerne, når der skal fejlrettes og gives beskeder?

 

Tydelig kommunikation til medlemmerne

Der skal være en tydelig kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne omkring genåbningen, f.eks. om hvilke retningslinjer, der er i forbindelse med at starte op igen og til træning

Hav en tydelig skiltning og vejledning i hallen, så jeres medlemmer ikke er i tvivl om hvor de skal gå hen, og hvor de må opholde sig.

 

Tæt dialog internt i foreningens ledelse

En god ide er at intensivere møderne/kontakten i bestyrelsen i begyndelsen af genåbningen, for at have mulighed for at kunne justere hurtigt til, alt efter de erfaringer, der gøres med afvikling af aktiviteter, sociale tiltag mm.


 

 
Gode råd til svømmeskoleinstruktøreren

Det er en god ide, at starte op med fokus på leg og de grundlæggende færdigheder. Børnene har i en lang periode været mindre aktive end normalt. Fokus kan derfor med fordel være på de fire grundlæggende færdigheder, selvfølgelig afstemt efter børnenes alder og niveau. Er der tale om de lidt ældre børn, er det særligt vigtigt at være opmærksom på at afstemme niveauet til der, hvor børnene er efter en lang nedlukning. Der kan være opstået niveuaforskelle blandt børnene, under nedlukningen med mindre aktivitet.

 

Læg vægt på de sociale elementer og relationer både i træningens øvelser, men også rundt om træningen. Både de små, men særligt hos de store børn, bør der være fokus på at finde sammen igen socialt. Vægt derfor øvelser, der skaber sammenhold og opbygger relationer. På de yngste hold, hvor børnene er tættere knyttede til deres forældre, bør fokus lægges på at skabe tryghed og genetablere den gode relation til dig som instruktør.

 

Mød børnene i deres nye hverdag Det er vigtigt, at børnene føler sig hørt og set. Det kan derfor være en god ide at indlede den/de første træninger med en snak med børnene. Spørgsmål til børnene kan være: 

 • Hvad har I glædet jer mest til?
 • Hvilke lege og aktiviteter har I lavet der hjemme?
 • Hvad er det sjoveste vi kan lave sammen lige nu?

 

Reflekterende spørgsmål, du som instruktør kan stille dig selv, for at være klar til den undervisning der møder dig kan være:

 • Hvilke børn møder du? (glæder de sig til at komme i gang eller er de nervøse og usikre?)
 • Hvad skal vægtningen mellem sociale lege og ”træning” være? (Dette afhænger selvfølgelig også af alder, men er der brug for velkendte lege, der skaber sammenhold, fremfor egentlige træningsøvelser?) 
 • Hvordan inddrager du bedst forældrene eller andre? (Forældrene er en vigtig kilde til at børnene kommer godt i gang, så hvordan kan forældrene bruges eller håndteres, hvis de er i hallen?)

 

Gode ideer til en ny start på træningen

Antibulli Svømning

Antibulli Svømning er et samarbejde mellem Mary Fonden og Dansk Svømmeunion, og er et redskab, der kan hjælpe til med at arbejde på at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet, når de går til svømning. Især er det et godt redskab i forbindelse med en ny start, da der er mange øvelser, der kan bruges til at børnene kan lære hinanden at kende. Alle øvelser på Antibulli Svømning udføres i par eller flere sammen, så man aldrig er alene.

Tanken bag Antibulli Svømning er, at hvis alle føles sig som en del af holdet, vil der ikke opstå mobning og børnene har lyst til at fortsætte til svømning længere end man måske normalt ville.

Find Antibulli Svømning her: https://antibulli.dk/


 

 
Gode råd til ungdoms- og talenttræneren

 

Prioriter den gode relation mellem svømmer og træner. 

Kontakt alle dine svømmere og gør dem opmærksom på, at I starter igen. Under nedlukningen kan nogle have fundet nye måder at være aktiv på – eller er blevet inaktive - og har måske helt glemt foreningsidrætten. Det er vigtigt, at alle føler sig savnet og mærker at man ønsker, at de kommer tilbage på holdet igen.

Afhængig af alder og relation kan det være en god ide, at du som træner tager direkte kontakt til svømmerne – så send en sms eller kontakt dem på anden vis (husk at koordinere med klubbens ledelse).

Snak med svømmerne om deres tanker om nedlukningen og genstart i klubben. Nogle unge vil være hårdt ramt af at have været isoleret i hjemmet og savner fællesskabet helt enormt, mens andre har klaret sig fint. Du skal derfor være klar til at møde forskellige reaktioner og behov, når du ser de unge igen. Tag en snak med dem og hør hvad de har af forventninger og ønsker til det ”nye” fællesskab.

 

 

Prioriter det sociale på holdet 

Marker genåbningen med sociale arrangementer for svømmerne. Er der nye svømmere på holdet, kan du benytte lejligheden til at byde dem velkommen. Genåbningen er en chance for en ”ny start, hvor man ikke blot starter hvor man slap, men har mulighed for at bygge på noget nyt og bedre.

Læg vægt på øvelser, som fremmer fællesskabet og teambuildingDet de fleste har savnet allermest er at se deres venner og at være en del af fællesskabet. Tilrettelæg træningen med vægt på sjove øvelser, hvor samarbejde er i fokus og lad dem genopdage, hvad de har savnet, og hvor sjovt det er at komme på holdet.

 

Start langsomt op

Alle er sandsynligvis ikke i kanonform, hvis de har været mindre aktive under nedlukningen. Lysten til at give den gas er måske stor, og trangen til at bruge sin krop og komme i form kan være stor. Så start med øvelser, der ikke udfordrer udøverne ud over deres fysiske formåen. Det ville være surt at være sat ud på grund af en skade, nu når det hele lige er åbnet igen! Derfor er det en god idé at starte med fokus på teknik - det er ikke så fysisk krævende. I øvrigt vil der være svømmere, som vil være faldet i niveau eller har glemt visse tekniske færdigheder. Derfor er det vigtigt, at du som træner har øje for det enkelte individ og får alle med når I starter op, uanset niveau.


 

 
Gode råd til dig, der træner voksne og seniorer