0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Nye økonomiske muligheder for foreningslivet

21-05-2021

I takt med at vores medlemmer endelig er tilbage i vandet, har Kulturministeriet åbnet for ansøgninger til 5 genstartspuljer særligt rettet mod kultur- og idrætsaktører.

Af: Simon Bro Andersen

Ud af de 5 puljer, vurderer vi at 4 kunne være særligt relevante for svømmeklubber, og vi vil derfor opfordre jer til at læse med nedenfor og vurdere, om I kan se muligheder for netop jeres forening. Puljerne er netop åbnet for ansøgning og er åbne så længe, der er midler til rådighed, så tøv ikke med at gå i gang. 

 

Overblik over de 4 genstartspuljer

 

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner. 

I kan læse mere om krav, frister og øvrige forhold for pulje 1 her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-1-sikkerhedsmaessige-tiltag-der-skal-understoette-en-tryg-genaabning/

 

Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Puljen har til formål at støtte omkostninger til digitale tiltag, der gør kultur- og idrætsaktiviteter tilgængelige for en bredere målgruppe i takt med, at kultur- og idrætslivet åbner igen. Aktiviteten skal finde sted i 2021. 

I kan læse mere om krav, frister og øvrige forhold for pulje 2 her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-2-tilgaengeliggoerelse-af-kultur-for-alle-digitale-tilbud-til-borgerne/

 

Pulje 4: Nye formater i det offentlige rum

Puljen har til formål at støtte projekter arrangeret af kultur- eller idrætsforeninger mv., der vil udvikle og afprøve nye formater for aktiviteter i det offentlige rum i samarbejde med en anden forening eller institution på tværs af sektorer eller andet. Aktiviteterne skal foregå inden udgangen af 2021. 

I kan læse mere om krav, frister og øvrige forhold for pulje 4 her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-4-nye-formater-i-det-offentlige-rum/

 

Pulje 5: 100 dage med kultur og idræt

Puljen har til formål at støtte lokale aktiviteter i forbindelse med en landsdækkende festival på 100 dage fra den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021, der skal markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen er målrettet kommuner, der afholder kultur- og idrætsaktiviteter i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, og som udgør en del af festivalen 100 dage med kultur og idræt, så denne kræver, at I som forening, gør opmærksom på konkrete tiltag, I ser som mulige. 

I kan læse mere om krav, frister og øvrige forhold for pulje 5 her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-5-100-dage-med-kultur-og-idraet/

 

Øvrige puljer

Ud over puljerne beskrevet ovenfor, findes der flere andre puljer, der enten kan søges nu, eller som vil være tilgængelige i den nærmeste fremtid. 

 

Overblik over øvrige Corona-puljer:

 

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kompensationsordning-for-saerligt-noedlidende-kulturinstitutioner-mv-der-som-foelge-af-cov/

 

Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kompensationsordning-for-produktionsomkostninger-til-kulturinstitutioner-mv-der-modtage/

 

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-arrangoerer-af-stoerre-kultur-og-idraetsarrangementer-som-foelge-af-covid-19/  

 

Aftale om sommeraktiviteter for børn og unge (vilkår endnu ikke fastlagt) 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-sommeraktiviteter-for-boern-og-unge/

 

Bred sommerpakke (vilkår endnu ikke fastlagt) 

https://fm.dk/media/18817/rammeaftale-om-en-sommer-og-erhvervspakke-samt-udfasning-af-hjaelpepakker.pdf

 

Dansk Svømmeunion bidrager gerne med råd og vejledning i forbindelse med ansøgning, og I er som altid velkomne til at skrive til vores Corona-mail på corona@svoem.dk eller kontakte jeres regionale konsulent.   

Er I særligt interesserede i at vide, hvornår fremtidige puljer åbner for ansøgning, har I mulighed for at tilmelde jer nyheder og pressemeddelelser fra Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljerne. Tryk her for at skrive jer op.


 


Cookieindstillinger