0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

SvømDanmarks formand og bestyrelse er genvalgt

20-04-2024

Generalforsamlingen stemte både om formandsposten og vedtægtsændringer.

Af: Maja Lorentzen, kommunikationskonsulent

SvømDanmark har i dag, lørdag, afholdt generalforsamling i Idrættens Hus i Brøndby. Medlemsklubberne var mødt talstærkt op til generalforsamlingen. Repræsentanter fra 27 forskellige foreninger deltog sammen med en gruppe af gæster og en del af unionens personale – i alt 88 deltagere.

 

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, og de var alle villige til genvalg. Der var kampvalg til formandsposten, da den siddende formand, Pia Johansen, ønskede genvalg, og Lars Warm også havde meldt sit kandidatur. Det endte med, at generalforsamlingen genvalgte Pia Johansen som formand med et stort flertal.

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen valgte Lars Warm at trække sig fra sin post. 

 

SvømDanmarks bestyrelse ser således ud:

 • Pia Johansen, formand – 2 år
 • Morten Lindholm – 1 år
 • Morten Andersen – 1 år
 • Stine Lyngby – 1 år
 • Niels Christian Andersen – 2 år
 • Pia Husted Rasmussen – 2 år
 • Dorte Hietala – 2 år
 • Økonomiansvarlig - vakant (på valg i 2025)

 

SvømDanmarks bestyrelse. Fra venstre: Niels Christian Andersen, Pia Johansen, Dorthe Hietala,

Stine Lyngby, Morten Lindholm, Pia Husted Rasmussen og Morten Andersen.

 

Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget

Bestyrelsen havde stillet tre forslag til vedtægtsændringer, som generalforsamlingen vedtog ved overbevisende flertal. Vedtægtsændringerne består af følgende:

 

Delforslag 1: Organisering

Konsekvensændringer og organisering – modernisering af vedtægten, så den ikke definerer en bestemt struktur eller organisering i SVØMs sekretariat.

 • Termen "afdelingschef" udgår, da SVØMs sekretariat ikke længere har afdelingschefer eller klassiske afdelinger, jf. § 6.6.
 • Termen ”Sportsafdelingen” erstattes af ”Dansk Svømmesport fx i § 7.4 (nu § 7.5).
 • Termen "Administration" erstattes af "Sekretariat", som vurderes mere dækkende end Administration, jf. § 8.1.
 • Termen "Sportschef" udgår, jf. § 9.9.
 • Medlems- og Udviklingsafdeling bliver til ”Aktiviteter”, jf. § 10. 
 • Det er i øvrigt et ønske fra bestyrelsen at skabe et sæt vedtægter, der giver den handlefrihed en moderne organisation skal have i forhold til løbende at indrette og organisere sig efter opgaverne, uden at vedtægten skal ændres. 

 

Delforslag 2: Klager

Præciseringer i forhold til klager over medlemsforeninger, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og Appeludvalget.

 • Præcisering af, at SvømDanmark alene kan vurdere, hvorvidt en medlemsforening har overholdt egne regler (ny § 7.4.).
 • Præcisering af, at bestyrelsen kan sende en klage direkte til behandling i Appeludvalget (ny § 7.6.).
 • Præcisering af, at alle klagemuligheder i en medlemsforening skal være udtømt, førend SvømDanmark kan inddrages (ny §7.4.)

 

Delforslag 3: Sportsafdelingen

Navneændring til Dansk Svømmesport og forretningsorden i Sportsafdelingen (Dansk Svømmesport).

 • ”Sportsafdelingen” erstattes af ”Dansk Svømmesport”, jf. § 9. I forlængelse heraf en række konsekvensrettelser i § 9.1 og 9.2.
 • Det foreslås, at en række bestemmelser i vedtægten, der også optræder i Sportsafdelingens forretningsorden, slettes, så de kun optræder i forretningsordenen.

 

SvømDanmark takker for det store egangement på dagens generalforsamling.


 


Cookieindstillinger