0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Arbejdsgruppe om trivsel i dansk elitesvømning

11-06-2021

Af: Klaus Bach Christensen

1. Indledning og baggrund

På baggrund af advokatrapporten om svømmesagen samt forskningsrapporten fra Syddansk Universitet omkring trivsel i konkurrencesvømning har Dansk Svømmeunion nedsat en arbejdsgruppe. På baggrund af rapporterne samt andet relevant materiale og andre relevante erfaringer, skal gruppen via en møderække hen over sommeren 2021 afgrænse og formulere anbefalinger til arbejdet med trivsel i elitesvømning fremadrettet på såvel klub- som unionsniveau.

 

Formålet med møderækken er at opnå en bedre fælles forståelse af, hvad svømmesagen handlede om og på baggrund af dette, beskrive anbefalinger for, hvordan man kan arbejde med trivsel i konkurrencesvømningen fremover. Formålet er derimod ikke at udstille enkelte personer. Intet af, hvad der er sket, kan gøres om. Det vi kan gøre i fællesskab, er at blive klogere på, hvad der er gået forud for at kunne handle på baggrund af viden og erfaring fremadrettet.

 

Formålet med arbejdsgruppen er:

 • Opnåelse af fælles forståelse for trivselsproblematikken på tværs af interessentgrupper
 • Dialog omkring den træningskultur, vi lægger bag os
 • Dialog omkring hvilken træningskultur, der er ønskelig
 • Anbefalinger til hvilke parametre, der med fordel kan fokusere på i arbejdet med trivsel i performance-kulturen fremadrettet både i Dansk Svømmeunion og i klubberne
 • Forankring af viden omkring trivsel i performance i hele netværket

 

Arbejdsgruppen består af 15 personer, som repræsenterer forskellige interessentgrupper i dansk elitesvømning. Arbejdsgruppen består af svømmere, trænere og ledere fra danske svømmeklubber samt andre relevante personer med en viden indenfor feltet – trivsel i dansk elitesvømning.  Arbejdsgruppen skal ideelt set bestå af både aktive og tidligere aktive i Dansk Svømning. Dansk Svømmeunion har udpeget en administrativ styreguppe og tilknyttet et advisoryboard på fire personer til styregruppen, der har bidraget med at få etableret den endelige arbejdsgruppe.

 

Projektet ledes af en styregruppe bestående af fire personer fra Dansk Svømmeunion under ledelse af direktør Merete Riisager.

 

2. Kommissorium

Arbejdsgruppen har til formål:

 • At sikre at den viden og erfaring man har fra Kammeradvokatens rapport samt undersøgelsen omkring trivsel i dansk konkurrencesvømning udmønter sig i nogle anbefalinger og konklusioner, der kan bruges i fremtiden til at sikre trivsel blandt elitesvømmere i dansk svømning på såvel klub- som unionsplan.

 

De personer, der indgår i arbejdsgruppen, skal have et ønske om:

 • At bidrage til fælles forståelse
 • At være parate til at drøfte svære spørgsmål
 • At være parate til at acceptere uenighed mellem deltagerne
 • At være engagerede i forhold til formulering af anbefalinger

 

3. Styregruppe

 • Merete Riisager, direktør Dansk Svømmeunion
 • Stefan Hansen, landstræner Dansk Svømmeunion
 • Thomas Stub, talentansvarlig Dansk Svømmeunion
 • Lars Bo Larsen, projektleder, udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion

 

4. Arbejdsgruppe

 • Mette Jacobsen – tidligere landsholdssvømmer og NTC svømmer 
 • Rikke Møller Petersen – tidligere landsholdssvømmer og NTC svømmer 
 • Anders Juel – tidligere landsholdssvømmer og NTC svømmer 
 • Emilie Beckmann – landsholdssvømmer og NTC svømmer 
 • Flemming Poulsen – elitetræner SIGMA Swim og tidligere landstræner 
 • Kim Dietrichsen – elitetræner A6 
 • Morten Henriksen – elitetræner Nyborg Svømmeklub 
 • Jan Urban Hansen – formand Svømmeklubben KVIK Kastrup 
 • John Larsen – formand Aalborg Svømmeklub 
 • Lars Toustrup – bestyrelsesmedlem Vejle Svømmeklub 
 • Thomas Pape – Spine – Psykosomatisk fysioterapeut og tidligere elitetræner i svømning 
 • Brian Marshall – klubdirektør Frem Odense 
 • Christine Eilertsen – træner i Gentofte Svømmeklub og psykolog 
 • Niels Jørgen Jørgensen – cheftræner KVIK Kastrup 
 • Kim Marquardt – sportschef Gladsaxe Svømmeklub

 

5. Advisory board

 • Niels Jørgen Jørgensen, cheftræner KVIK Kastrup 
 • Ricki Clausen, cheftræner Herlev Svømning 
 • Kim Marquardt, sportschef Gladsaxe Svømmeklub
 • Mie Ø. Nielsen, tidligere svømmer pa? NTC og i Aalborg Svømmeklub

 

6. Mødeoversigt

Møderne afvikles i form af workshops.

Møde 1: Indsigt i oplevelser med eliteafdeling, landshold og NTC i periode 2003-2021.

 • Oplæg ved Jacob Iversen, fysioterapeut for landsholdet og Michael Hinge nuværende cheftræner i Holbæk Svømmeklub og tidligere talentudvikler i Dansk Svømmeunion
 • Efterfølgende drøftelser og deling af erfaringer
 • Mødet afsluttes med konklusioner på hvad der kan uddrages af læring for fremtiden

 

Møde 2: Indsigt i svømmernes og klubtræneres oplevelser på landshold og NTC i perioden 2003-2021.

 • Oplæg ved landsholdssvømmer Jakob Andkjær og Jens Frederiksen, tidligere træner i Farum Svømmeklub og nuværende træner i Helsinge Svømmeklub
 • Efterfølgende drøftelser og deling af erfaringer
 • Mødet afsluttes med konklusioner på hvad der kan uddrages af læring for fremtiden

 

Møde 3: Fagligt fundament for etablering af et godt træningsmiljø. 

 • Oplæg ved rådgivere og eksperter indenfor trivsel i eliteidrætten
 • Efterfølgende drøftelser og deling af erfaringer
 • Mødet afsluttes med konklusioner på hvad der kan uddrages af læring for fremtiden

 

Møde 4: Danske træningsmiljøer

 • Oplæg ved talent- og eliteansvarlige indenfor andre relevante idrætsgrene i dansk eliteidræt efterfulgt af paneldebat.
 • Rapporten fra SDU med fokus på trivsel i de danske klubmiljøer i svømning inddrages i dagens konklusion i forhold til læring for fremtiden

 

Møde 5: Hvordan skal et træningsmiljø i dansk svømning se ud om 5 år?

 • Samlede anbefalinger fra gruppe på baggrund af møde 1-4.

 

7. Konklusion

Der skrives en konklusion efter hvert enkelt møde i arbejdsgruppen, hvor hovedtrækkene i møderne indgår. Efter endt møderække udarbejdes et samlet dokument, med anbefalinger til hvordan man kan sikre trivslen i elitesvømning i fremtiden i dansk svømning. Anbefalingerne skal være endelige i uge 43 2021.


 


Cookieindstillinger