0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Takkebrev fra bestyrelsesformand Pia M. Johansen

27-04-2021

Dansk Svømmeunions nyvalgte bestyrelsesformand orienterer om kommende actions.

Af: Pia M. Johansen

"Kære Svømmedanmark

 

På vegne af den nye bestyrelse for Dansk Svømmeunion vil jeg gerne takke for valget. 135 klubber var tilmeldt generalforsamlingen den 24. april, og mange deltog i selve mødet og i valgmøderne op til.

 

Jeg vil gerne takke alle, der deltog. Det var medlemsdemokrati, sådan som det fungerer bedst, når så mange stiller op og deltager i debatter og valghandling.

Generalforsamlingen var en kulmination på en intens debat om svømmesag, ansvarsplacering, trivsel og dansk svømnings repræsentation i LEN.

 

Tid til at se fremad

Jeg vil gerne lægge ud med at understrege, at den valgte bestyrelse er meget kede af svømmesagen og af den uklarhed, der har været omkring forløbet. Vi ønsker at rette op på denne uklarhed ved først og fremmest at markere vores afstandtagen til de forhold, der gjorde sig gældende under svømmesagen og ved at trække vores støtte til den tidligere direktørs repræsentation i LEN.

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den nuværende ledelse i Dansk Svømmeunion bakker op omkring de atleter, der har været udsat for nedgørende adfærd og udskamning i løbet af deres svømmekarrierer. Vi ønsker at samle op ved at gå svømmesagen igennem en gang mere i en arbejdsgruppe, der vil blive nedsat snarest muligt. Vi skal se fremad nu, men vi skal også lære af fortiden.

 

Trivsel handler også om holdfællesskab

Spørgsmålet om trivsel er dog langt større og mere komplekst end de forhold, der gjorde sig gældende under svømmesagen. Som det for nyligt er beskrevet i en rapport, udarbejdet af SDU om trivsel i konkurrencesvømning, er der mange andre faktorer, der også har betydning for atleternes trivsel, end hvorvidt de udsættes for offentlige vejninger eller hårde ord.

 

Eksempelvis viser rapporten, at atleter generelt sover mindre, end de har behov for. Dette område arbejder vi med i unionen, da søvn og restitution er afgørende for både krop og trivsel. Men andre faktorer spiller også ind. Rapporten viser eksempelvis, at de gode holdfællesskaber bidrager til at forebygge nogle former for mistrivsel, men den viser også, at nogle atleter ikke er klar over, hvem de skal henvende sig til, hvis de oplever alvorlig mistrivsel. Hvis du har lyst til at vide mere, kan du læse rapporten her.

 

Når vi taler om mennesker, kommer vi aldrig til en situation, hvor alle trives lige godt hele tiden. Men vi kan gøre meget for at skabe gode rammer for vores unge atleter. Vi har alle et ansvar for at hjælpe hinanden med at blive klogere på, hvad vi især skal holde et vågent øje med, og hvornår vi skal gribe ind og støtte atleterne. Det gælder både, de der har deres dagligdag lokalt i klubberne og de, som træner på NTC.

 

Dansk Svømmeunion er til for en bred vifte af idrætter i vand

Når alt dette er sagt, er det vigtigt for mig at understrege, at den nyvalgte bestyrelse ikke kun er til for de relativt få elitesvømmere, vi sender af sted til store mesterskaber med forventningens glæde og krydsede fingre. Vi er en bestyrelse med et hjerte for alle dele af vandidrætten, og vi ønsker at inkludere svømmesporten i alle dens facetter.

 

Vi hepper på de nye udspringstalenter, vi glædes over vandpolokampe og kunstsvømning, vi begejstres over events, der inddrager naturen gennem åbent vand svømning og vi vil støtte den voksende livredningskultur, som mange klubber tager til sig i disse år. Dansk Svømmeunion rummer alt fra aqua-fitness til tweens-hold. Vi holder af det hele, og vi glæder os til at møde frivillige, ansatte, trænere, aktive og forældre rundt omkring i landet.

 

Nyt politisk program i støbeskeen

Som bestyrelse tegner vi de overordnede rammer for Dansk Svømmeunion. Til hverdag vil I dog oftest møde vores direktør Merete Riisager og de ca. 40 dygtige ansatte, der dækker både kystlivredning og foreningsidrætten. Mens nogle organiserer livreddertårne, er andre ansat til at udvikle kurser og uddannelser eller til at formidle viden og nyheder om svømmesporten. Vi rummer forskellige kompetencer, der alle handler om at støtte klubberne og forbedre rammerne for svømmesporten.

 

I lyset af det seneste års nedlukning, forestår der et arbejde i klubberne med fastholdelse og genrekruttering af trænere, medlemmer og frivillige, som vi skal bakke op om. Det har været en hård tid at komme igennem for mange.

 

Vi har kun lige sat os i stolen. Unionen er allerede i fuld gang med en række spændende udviklingsprojekter, og vi i bestyrelsen er så småt gået i gang med at overveje, hvad der skal fokuseres på i det kommende politiske program, der vil strække sig over de kommende 3 år. Alt dette vil vi vende tilbage til og fortælle jer om. Hvis I får en god idé, eller har et vigtigt input, er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

Vi glæder os til at tage hul på arbejdet!

På bestyrelsens vegne;

Pia M. Johansen

"


 


Cookieindstillinger