0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Sammenhold og stærke fællesskaber forebygger mistrivsel

19-04-2021

SDU har offentliggjort rapport omhandlende trivsel i dansk konkurrencesvømning.

Af: Klaus Bach Christensen

Generelt kan en høj karrieretilfredshed, en god søvnkvalitet samt et positivt træningsmiljø med sammenhold og fællesskab bidrage til at forebygge nogle former for mistrivsel.

 

Det konkluderer en offentliggjort rapport fra Syddansk Universitet (SDU), hvor forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik har undersøgt trivsel i vores træningsmiljøer og studeret konkurrencesvømmeres oplevelser af egen trivsel med henblik på at forbedre rammerne omkring atleterne.

 

- Undersøgelsen giver et godt indblik i konkurrencesvømmernes hverdag, deres træningsbelastning og vurdering af deres træningsmiljø. Svømmerne føler generelt, at der er fokus på det sociale og trivsel i deres træningsmiljøer. De giver udtryk for, at det er vigtigt at have nogle at snakke med, hvis de er kede af det. Holdkammerater og trænere har en nøglerolle i forhold til trivsel. Undersøgelsen er dog foretaget inden coronanedlukningen, hvor svømmerne havde mulighed for at træne sammen i svømmehallen flere gange om ugen, siger Andreas Küttel, der er adjunkt ved Syddansk Universitet og en af forskerne bag projektet. 

 

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra 518 konkurrencesvømmere i alderen 14 til 27 år fra i alt 47 træningsmiljøer. Der er anvendt målingsinstrumenter, som delvis giver mulighed for at sammenligne rapportens fund med andre sportsgrene eller normalbefolkningen. 

 

- Vores resultater tyder på, at konkurrencesvømmernes trivselsniveau svarer til niveauet for deres jævnealdrene i Danmark både i og udenfor sportskonteksten. Sammenlignet med andre eliteatleter angiver færre svømmere, at de er udfordret med angstsymptomer. Konkurrencesvømmere har lignende udfordringer med depressionssymptomer sammenlignet med den danske normalbefolkning og atleter fra andre sportsgrene i ind- og udland. Dvs. de fleste konkurrencesvømmere trives godt, men der er også et mindretal, der oplever mistrivsel i form af eksempelvis angst. Det er vigtigt, der blev taget hånd om disse atleter, siger adjunkt Andreas Küttel.

 

Foruden at understrege, hvor vigtigt fællesskabet er for svømmernes personlige og sportslige trivsel og deres udvikling, forelægger rapporten en række anbefalinger til indsatser og initiativer, som med fordel kan prioriteres for at forebygge mistrivsel. Anbefalingerne er specificeret og målrettet svømmere, nøglepersoner rundt om svømmerne (trænere og forældre mv.) samt træningsmiljøer.

 

Rapporten undersøger en lang række faktorer, og det fremgår af rapporten, at der på det tidspunkt, undersøgelsen blev udført (2019/2020), var 30 svømmere fordelt på otte klubber, der havde oplevet offentlige vejninger. Denne praksis lægger Dansk Svømmeunion afstand til, og det understreges over for klubberne, at dette er i strid med unionens værdier og ønsker for et godt konkurrencemiljø.

 

Rapporten viser dog et langt mere nuanceret billede af konkurrencemiljøet i danske svømmeklubber, hvor der de fleste steder arbejdes seriøst med både trivsel og performance.

 

- Generelt har konkurrencesvømmere et positivt syn på deres træningsmiljøer og fortæller os, at deres klubber og trænere gør et rigtig godt stykke arbejde i hverdagen. Mental sundhed og trivsel er en kompleks størrelse, så jeg glæder mig meget over, at vi på et solidt forskningsmæssig grundlag nu har en række konkrete anbefalinger til træningsmiljøerne, som de kan gå videre med. Både når det drejer sig om at forbedre kommunikationen mellem nøglepersonerne omkring svømmerne (trænere, forældre og personer fra skolekonteksten), når det drejer sig om at gøre trivsel til et naturligt emne at tale om på linje med et crawl-armtag, eller når det handler om opmærksomheden på svømmernes adfærd i forhold til at kunne håndtere de mere psykiske sårbare i træningsmiljøerne. Rapportens anbefalingerne giver os på den vis et nyt og forbedret grundlag for, at trivsel og præstation kan gå hånd i hånd i træningsmiljøerne, siger sportschef Lars Green Bach.

 

I den kommende tid, vil Dansk Svømmeunion anvende rapporten som et vigtigt input til arbejdet med trivsel og konkurrencemiljø både på landsholdene og i forhold til samarbejdet med klubberne.

 

Tak til alle svømmere, der har besvaret spørgeskemaerne og tak til klubberne, som har hjulpet SDU med dataindsamlingen. Jeres hjælp har været med til at afdække områder, som vi nu skal i gang med at videreudvikle, så dansk svømmesport i fremtiden bliver et endnu bedre. 

 

Se og download SDU-rapporten Trivsel i dansk konkurrencesvømning her.

 

Bemærk: Forskerne pointerer, at resultaterne skal tolkes med forbehold, da de kun afspejler et øjebliksbillede og kun kan give en indikation af omfanget af mentale sundhedsproblemer for danske konkurrencesvømmere.


 


Cookieindstillinger