0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Studie af mental sundhed i dansk svømmesport nærmer sig sin afslutning

19-12-2020

Uafhængig undersøgelse skal afdække svømmeres trivsel og mentale sundhed.

Af: Klaus Bach Christensen

Sportslig udvikling og trivsel går hånd i hånd. Derfor præsenterede vi for godt et år siden – nærmere bestemt den 31. januar – et projekt, der skal undersøge dansk svømmesports træningsmiljøer i forhold til svømmernes trivsel og mentale sundhed. Projektet med titlen ”Mentalt sunde træningsmiljøer i dansk svømmesport” er en uafhængig undersøgelse, som foretages af Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).

 

Projektets formål er at afdække og optimere mental sundhed i vores træningsmiljøer samt at undersøge svømmeres oplevelse af mentale problemer, og hvilke faktorer der ligger til grund for disse. På baggrund af den evidensbaseret viden herom, skal der identificeres konkrete redskaber, som kan anvendes i træningsmiljøernes hverdag.

 

Studiets data blev indsamlet via et spørgeskemalink, som SDU har udsendt til svømmere via klubber og trænere. 518 atleter, heraf 56,8% kvinder, i aldersgruppen 14-27 år fra 47 klubber har besvaret spørgeskemaet.

 

Svømmesportens Dialogmøde den 21. september 2020 præsenterede Andreas Küttel, der er adjunkt ved Syddansk Universitet, studiets foreløbige resultater. Data er nu blevet analyseret yderligere:

 

- Den største del af svømmerne (60%) angiver gennemsnitlig trivsel, mens 26% ligger under gennemsnittet og 14% af svømmerne oplever et højt trivselsniveau. Kvindelige svømmere angiver generelt lavere trivsel på SWEMWBS (Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale). Svømmernes gennemsnitlige trivselsværdi er lige så høj som i den danske befolkning for personer i alderen 16-25 år, siger Andreas Küttel og uddyber:

 

- 8,5% og 2,8% af svømmerne angiver symptomer på henholdsvis moderate og svære symptomer på generel angst (målt med General Anxiety Disorder-7 Scale). Det betyder, at næsten 90% oplever minimale eller milde angstsymptomer. Kvindelige svømmere er overrepræsenterede blandt dem, som angiver moderate eller svære angstsymptomer i undersøgelsen.

 

Når det kommer til depressive symptomer, tegner der sig et lignende billede som for angst. Omkring 80% af svømmerne oplever ingen tegn på depression. 13% angiver moderate symptomer, og 7,5% angiver mere alvorlige symptomer ifølge inddeling af PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9). Undersøgelsens resultater peger således på, at omkring hver tiende svømmer er udfordret med symptomer på angst og hver femte med symptomer på depression.

 

Når det kommer til faktorer, der kan forbedres med fokus på at optimere svømmernes trivsel og mentale sundhed i de danske klubmiljøer, forklarer adjunkt Andreas Küttel:

 

- 44% af svømmerne er enige i, at der er et behov for et fortroligt sted, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever mentale udfordringer. Generelt har svømmere et positivt syn på deres træningsmiljøer. Det kommer til udtryk ved, at flere middelværdier ligger højere end 4 på en skala fra 1-5. Især miljøets påvirkning på trivsel og muligheden for at snakke med personer om sine udfordringer scorer højt. Svømmerne ser et potentiale til forbedring i forhold til, hvordan nøglepersoner (træner, forældre og personer fra skolekontekst) kommunikerer med hinanden. 30% af de adspurgte angiver, at det er meget sandsynligt, at de vil anbefale deres træningsmiljø til andre svømmere.

 

Endeligt kan der siges for nu, at generel høj karrieretilfredshed, en god søvnkvalitet og et positivt træningsmiljø betegnes som beskyttende faktorer, mens vedvarende stress og det at være kvinde kan ses som risikofaktorer for svømmeres mentale sundhed. Andreas Küttel gør det dog klart, at undersøgelsens resultater skal tolkes med forbehold, da de kun afspejler et øjebliksbillede og kun kan give en indikation af omfanget af mentale sundhedsproblemer. De anvendte screeningsinstrumenter kan ikke stille diagnoser, men de kan give et bud på antallet af atleter med symptomer på angst og depression.

 

Studiets kvantitative del skulle være afsluttet i september 2020, men på grund af forårets coronanedlukning blev dataindsamlingen sat på pause fra maj til oktober 2020. Studiet bliver afsluttet i slutningen af 2020, og den endelige rapport udkommer lige efter årsskiftet.


 


Cookieindstillinger