0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Ny partnerskabsaftale om Vejle Svømmeklub som talentudviklingsmiljø underskrevet

20-02-2018

Partnerskabsaftalen er toårig og er den fjerde indgåede aftale om talentudviklingsmiljøer p.t.

Af: Nora Thomsen

Partnerskabet mellem Vejle Svømmeklub, Vejle Kommune og Dansk Svømmeunion skal blandt andet via lokalt klubsamarbejde i området, videreudvikling af svømmernes ungdomsuddannelsesmuligheder samt forbedret adgang og anvendelse af træningsfaciliteter være med til at give den østjyske talentudvikling et løft.

 

Med dagens underskrift på den nye partnerskabsaftale indgår Vejle Svømmeklub, Vejle Kommune og Dansk Svømmeunion en partnerskabsaftale som en del af det langsigtede mål om at fremme vilkårene for international high performance og den dertil hørende talentudvikling i dansk svømmesport.

- Vejle Svømmeklub har i samarbejde med Vejle Kommune haft et øget fokus på talentudviklingen gennem de seneste år, hvor de sammen har taget nogle gode skridt i retningen mod et stærkere talentmiljø. Det glæder vi os nu til at være med til at videreudvikle gennem det nye partnerskab med ambitionen om at bidrage til en stærkere sammenhæng mellem junior- og seniorsvømning på internationalt niveau i dansk svømmesport, udtaler sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach og fortsætter:

- Talentfulde og bæredygtige klubmiljøer er et af fire strategiske pejlemærker i vores sportslige strategi og handleplan for udvikling af dansk svømmesport, da det har stor betydning for, at vi kontinuerligt kan tage kampen op med vores stærke internationale konkurrenter. Med velvalgte prioriteringer for udviklingen af miljøet i Vejle har vi fået et rigtig godt afsæt for, i fællesskab, at styrke netop talentudviklingen i svømmesporten i Østjylland yderligere.

Partnerskabsaftalen blev underskrevet tirsdag i Vejle. Fra venstre: Lasse Andersen Bakgaard (eliteidrætskonsulent, EliteVejle), Dan Arnløv Jørgensen (formand for Vejle Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg), Flemming Ib Windfeld (formand, Vejle Svømmeklub) og Lars Green Bach (sportschef, Dansk Svømmeunion).

 

Formand for Vejle Svømmeklub, Flemming Ib Windfeld, ser partnerskabsaftalen som en vigtig milepæl i svømmeklubbens langsigtede strategi:

- Med indgåelse af partnerskabsaftalen mellem Dansk Svømmeunion, Vejle Kommune og Vejle Svømmeklub har vi i Vejle Svømmeklub nået en milepæl i klubbens strategiske rejse. Rejsen startede for mange år siden med et tæt samarbejde på talentniveau mellem de to lokale svømmeklubber Tempo (Børkop) og Triton (Vejle). Et samarbejde, der begyndte som udveksling af erfaringer, fællestræninger og senere et startfællesskab. Dette kulminerede i 2017, hvor de to klubber formelt fusionerede til Vejle Svømmeklub.
De erfaringer, der blev gjort på denne rejse, har det hele tiden været Vejle Svømmeklubs ønske at kunne dele med andre og dermed styrke regionens arbejde omkring talentudvikling, udtaler Vejle Svømmeklubs formand Flemming Ib Windfeld og fortsætter:

- Med partnerskabsaftalen indgået mellem Dansk Svømmeunion, Vejle Kommune (EliteVejle) og Vejle Svømmeklub forpligter vi os alle til at styrke arbejdet omkring talentudvikling i regionen. Vejle Svømmeklub bliver omdrejningspunktet for dette talentarbejde, hvilket vi er utroligt stolte og beærede over. Vi har en kompetent stab af trænere og frivillige i Vejle Svømmeklub, hvilket har skabt et fundament, som gør os i stand til at udvide samarbejdet om talentudvikling i regionen.
Vejle Svømmeklub vil på baggrund af aftalen fortsat arbejde for, at der sikres de bedste vilkår for udvikling af fremtidens talenter inden for svømning. Dansk Svømmeunion og Vejle Kommune (EliteVejle) og Vejle Svømmeklub har med underskrivelsen af partnerskabsaftalen tilkendegivet deres fulde støtte til dette, og vi ser frem til et udvidet samarbejde med de øvrige klubber i regionen, lyder det afslutningsvis fra formand Flemming Ib Windfeld fra Vejle Svømmeklub.

Hos Vejle Kommune ser formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Dan Arnløv Jørgensen (C), også frem til det nye partnerskab:

- Vi ser den nye partnerskabsaftale mellem Vejle Svømmeklub, Dansk Svømmeunion og Vejle Kommune som endnu et led i synliggørelsen af eliteidrætten i området. At Dansk Svømmeunion har peget på Vejle Svømmeklub og Vejle Kommune som en stærk samarbejdspartner, der skal være med til at skabe endnu mere grobund for talentfulde svømmere i Vejle og den syd/østlige region, ser vi som et anerkendende skulderklap. Der er tale om et partnerskab, som ligger i tråd med det mål EliteVejle vil skabe, nemlig at få Vejle på sportslandkortet og få medaljer til området. Samtidig kan vi styrke breddeidrætten i takt med, at der skabes stærkere træningsmiljøer, udtaler Kultur- og Idrætsudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (C).

Partnerskabsaftalen er toårig og afsluttes således ved udgangen af februar 2020.
Med aftalen har Dansk Svømmeunion nu indgået ialt fire partnerskabsaftaler om talentudviklingsmiljøer. P.t. ligger der ydermere en aftale, hvor indholdet er på plads, og hvor der blot mangler at blive sat en underskrift fra klubben/kommunen.

Dansk Svømmeunion har ifølge sin sportslige strategi til hensigt at indgå minimum otte partnerskabsaftaler i løbet af perioden 2017 - 2020. 

For yderligere information kontakt:
Lasse A. Bakgaard, eliteidrætskonsulent, EliteVejle, mobil: 76 81 30 18.
Flemming Ib Windfeld, formand, Vejle Svømmeklub, mobil: 20 40 06 16.
Lars Green Bach, sportschef, Dansk Svømmeunion, mobil: 29 20 61 60.


Venlig hilsen
Dansk Svømmeunion

Nora Thomsen
Kommunikationsansvarlig

Telefon: 4439 4453
Mobil: 2149 0937


 


Cookieindstillinger