0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Formandens nytårshilsen til SvømmeDanmark

29-12-2016

Læs her formand Kjeld Egebo Larsens nytårshilsen, som rummer både tilbageblik og refleksioner om året der kommer.

Af: Kjeld Egebo Larsen

Året 2016 rinder ud lige om et øjeblik, og så er det et godt tidspunkt at se tilbage på året, som er gået, og også prøve at kikke lidt ind i 2017, som jo står lige for døren.

Jeg troede faktisk ikke, at dansk svømning skulle opleve et år, som blev endnu bedre end de foregående år, som vel har kunnet betegnes som ”guldalder-år” for svømmesporten i Danmark - og det gælder både elitært og breddemæssigt. Men det kunne det – blive endnu en tak bedre.

Og det kan vi i fællesskab takke hinanden for – alle vi svømmenørder, som til hverdag er med til at skabe udvikling i klubberne og i unionen. Alle I frivillige, som får klubmiljøerne rundt om i landet til at tiltrække endnu flere medlemmer, og er med til at gøre det endnu mere tiltrækkende for borgerne i Danmark at dyrke vandidræt, og samtidig sikre, at klubtilbudene hele tiden er på forkant med medlemmernes ønsker og behov. I er en væsentlig faktor i svømmesportens nuværende succes. Svømning er i dag den næststørste idræt i Danmark, kun overgået af fodbold, og denne status har vi opnået via konstant medlemsvækst i klubberne gennem de senere år. Og jeg bliver ikke spor overrasket, hvis også 2016 viser medlemsvækst, når indberetningen af medlemstal foreligger her om godt en måneds tid.

Men ikke kun frivillige ildsjæle skal takkes – også ansatte medarbejdere i både klubber og union er i høj grad med til at skabe den udvikling, som har gjort 2016 til et succesår.

Og hvad er der så sket på det breddemæssige område i 2016?
Der er sket rigtig meget. Så meget, at jeg ikke kan komme ind på det hele, men vil begrænse mig til nogle få områder.

Breddeområdet er hele fundamentet for dansk svømning. Set på landsplan dyrker cirka 95 procent af alle svømmeklubmedlemmer svømning eller anden vandsport, fordi det er sjovt, sundt og nødvendigt at lære at svømme. 2016 har været det første hele år, hvor Medlems- og Udviklingsafdelingen (M&U) har arbejdet efter den seneste organisationsændring. ”Alle skal lære at svømme” strategien har været højt prioriteret i M&U. Det er et projekt, som Dansk Svømmeunion sammen med TrygFonden lancerede sidste år, og som vi anser som noget af det vigtigste. Det at kunne svømme skal være en grundlæggende færdighed – nøjagtigt som det at kunne cykle eller løbe. Alle skal kunne beherske vandet og kunne opnå den glade følelse derved.

Ja, hele livredningssagen er et fokusområde for Dansk Svømmeunion. Vi vil være de bedste i Danmark, når det kommer til viden om vandsikkerhed. Vi har nu gennem rigtig mange år i samarbejde med TrygFonden oparbejdet en erfaring og viden omkring vandsikkerhed, som bruges både udendørs om sommeren i forbindelse med TrygFonden Kystlivredning og også indendørs i svømmehallerne, hvor vi igen i 2016 har haft travlt med livredningsprøver og også fokuseret på udbredelse af konkurrencelivredning. Selve kystlivredningsindsatserne rundt omkring i de 37 livreddertårne, som vi uddanner og bemander i sommerperioden, har igen fungeret upåklageligt, selv om aktivitetsniveauet på grund af sommervejret har været naturligt lavere i år. Til gengæld har aktiviteterne med åbent vand-svømning absolut ikke været påvirket af sommervejret. Igen i år satte deltagerantallet ved TrygFonden Christiansborg Rundt ny rekord, og interessen for åbent vand-svømning er fortsat støt stigende på landsplan.

Projektet ”Vi bevæger”, som vi løfter i tæt samarbejde med GymDanmark og udvalgte svømmeklubber, er fortsat i 2016 med blandt andet forsøg på fastholdelse af ”tweens” i svømmeklubberne. Et projekt, hvor målet er, at ideerne afprøves for så at komme alle klubber til gavn, når de bedste koncepter for fastholdelse er fundet og dokumenteret.

Jeg vil også lige nævne aktiviteterne omkring AquaCamps i klubberne i samarbejde med unionen som en kæmpesucces igen i 2016, ligesom AquaSchool og AquaChamp svømmemærker er blevet helt uundværligt for mange klubber i arbejdet med at lære alle at svømme. Endelig har vi igen i år haft et højt niveau på hele kursussiden. Jeg kan i den forbindelse nævne, at der igennem hele året er blevet arbejdet intenst på at revidere og digitalisere ”Moderne Svømning”, som jo anvendes som undervisningsgrundlag. Et omkostningstungt projekt, som jeg håber og tror, at klubber, instruktører og trænere vil se som et godt nyt materiale til brug i undervisningen, når det endelige resultat kan præsenteres en gang i 2017.

Endelig har Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter igen i 2016 været tovholder i rigtig mange klubudviklingsprojekter rundt omkring i landet. En vigtig opgave, der som hidtil er helt omkostningsfri for medlemsklubberne, og som er med til - og ofte afgørende for - udviklingen i den enkelte klub. Og der skal ligeledes lyde en stor tak til de regionale aktivitetsudvalg for den uundværlige indsats, som I yder netop for det lokale arbejde med aktiviteter og netværksdannelse.

OL 2016 i Rio
Det er kun cirka fem procent af svømmeklubsmedlemmerne i Danmark, som dyrker svømning som konkurrenceidræt, men jeg er sikker på, at langt de fleste øvrige svømmemedlemmer har fulgt nøje med i resultaterne fra svømmekonkurrencerne i Rio, nøjagtigt som stort set alle danskere gjorde. Hvem kender i dag ikke Pernille Blume og hendes historie?

OL er højdepunktet for næsten alle idrætsudøvere, uanset idrætsgren. I svømning er det yderst svært at vinde en medalje til et OL. Stort set alle verdens lande har deltagere med, og ikke mindst de store idrætsnationer deltager med svømmere, som har netop denne konkurrence som hovedmål for en fireårig periode. Så konkurrencen i denne verdensomspændende sportsgren er enorm, og vi ved alle, hvor svært det er at komme på medaljeskamlen. Og det viste de første dage i Rio også. Lige ved og næsten – men ingen medaljer. Men på sidstedagen af svømmekonkurrencerne skete der noget. Guld til Pernille Blume og mindre end en time senere yderligere bronze til kvindernes 4x100 m medleyholdkap. Overraskende, men fortjent. Guld til Pernille – hun var hurtigst i indledende, hurtigst i semifinalen og igen hurtigst i finalen. Så ikke en tilfældig eller heldig guldmedalje. Og at så holdkappen lidt senere hentede bronze og skulle på podiet sammen med så stærke nationer som USA og Australien, gjorde denne aften til en helt fantastisk aften for dansk elitesvømning. Kæmpe tillykke til alle fire medaljevindere, men sandelig også en stor tak for nogle flotte resultater fra alle danske svømmere under OL 2016.

Også i årets øvrige internationale mesterskaber skabte de danske svømmere bemærkelsesværdige resultater. Herrerne er for alvor begyndt at gøre sig gældende internationalt, og året sluttede som bekendt med et verdensmesterskab på kortbane til Jeanette Ottesen her i december.

Og så glæder det mig at se, at talentarbejdet i klubberne hele tiden fremelsker nye talenter, som allerede nu er begyndt at gøre sig gældende også internationalt. Så en stor cadeau til talentudviklingsarbejdet i både klubber og i unionen.

Dansk Svømme Award 2016
2016 blev således et enestående godt år for dansk elitesvømning. Det bedste OL-resultat i nyere tid med to medaljer, og den første svømmeguldmedalje i 68 år. Og sådanne resultater skal vi huske at fejre. Dansk Svømmeunion afholdt for første gang Dansk Svømme Award i foråret 2016, hvor vi fejrede og hædrede svømmere, trænere og andre ildsjæle for de flotte resultater, som var opnået i 2015. Et gammelt ønske om at yde en fortjent hæder til atleter og andre, som har ydet en kolossal indsats og skabt flotte resultater, blev ført ud i livet. Denne aften blev en stor succes, og nu gentager vi dette awardshow den 1. februar 2017, hvor der bliver lejlighed til igen at kåre og hædre nogle fortjente vindere i alle de forskellige kategorier, som er indeholdt i showet i Cirkusbygningen. Kort sagt en festaften for dansk svømning. Det kan kun blive godt, og jeg er bekendt med, at det stadig er muligt at købe billetter til denne aften. Det må I ikke gå glip af, hvis I bor i fornuftig afstand fra København.

2016 blev også året:

· Hvor vi flyttede til helt nye lokaler i Idrættens Hus i Brøndby

· Hvor vi ændrede konceptet for afholdelse af vores årlige generalforsamling

· Hvor Sportsafdelingen har færdiggjort strategierne for talent- og elitearbejdet for den næste olympiske periode

· Hvor Dansk Svømmeunion har arbejdet med nyt politisk program, som skal erstatte det nuværende, når det udløber i 2017

· Hvor der blev udarbejdet en udviklingsplan for nogle yderst talentfulde udspringere med det sigte at blive repræsenteret i udspringskonkurrencen ved OL

· Hvor vi startede dialog med DGI om mulighederne for samarbejde til gavn for de danske svømmeklubber

· Hvor vi startede dialog med de sportslige sektioner om den mest optimale organisering af arbejdet i de medlemsmæssigt mindre sektioner

· Hvor Dansk Svømmeunion arbejdede sig til en plads til direktør Pia Holmen i LEN Bureau – det øverste politiske beslutningsorgan i europæisk svømning

· Hvor vi for alvor startede arbejdet med at planlægge EM 2017 i København, og hvor de væsentligste kontrakter nu er på plads

· Hvor vi var med til at ændre den økonomiske støttestruktur fra DIF, således at DIF-tilskud fremover fordeles fremadrettet i stedet for på baggrund af historisk aktivitet

· Hvor idrætten generelt er blevet truet af dopingproblematikken i Rusland. Jeg kunne godt ønske, at IOC og ikke mindst FINA griber denne problematik mere håndfast an


2017 bliver et spændende år for dansk svømning
Nu vil jeg vende tilbageblikket til i stedet at se fremad mod det nye år. Et er sikkert – det bliver igen et forrygende år for svømmesporten i Danmark. Der vil komme nye opgaver og problematikker, som skal løses, og der vil komme masser af nye positive oplevelser.

Det allerførste der sker i det nye år, er tiltrædelsen af et nyt team i Sportsafdelingen. Det sker allerede 1. januar, hvor Dean Boles indtager en ny landstrænerrolle. På NTC tiltræder Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen. Jeg er sikker på, at vi med det nye team vil opleve en fortsættelse af de fremragende sportslige resultater, som vi nu gennem en periode har oplevet for dansk svømmesport.

Dernæst vil jeg nævne, at den endelige vedtagelse af Dansk Svømmeunions politiske program for de kommende fire år, er noget, som står lige for døren i starten af 2017. Det danner hele grundlaget for den retning, som vi gerne ser vores sport bevæge sig i.

Meget parallelt med dette arbejde med politikkataloget arbejder vi i øjeblikket på højtryk med at definere nogle strategiske spor, som skal danne grundlag for Dansk Svømmeunions økonomi i de kommende år. Specialforbundene i DIF har nemlig i 2016 vedtaget en ny måde at fordele det bloktilskud, som tilfalder specialforbundene, på. Jeg har selv haft den fornøjelse af deltage i den arbejdsgruppe, som fremkom med forslaget, og ser på Dansk Svømmeunions vegne meget positivt på ændringerne. Fremover skal midlerne fordeles på baggrund af fremadrettede strategiske projekter i de enkelte forbund. Man skal fremover både kunne og ville arbejde strategisk efter nogle planer og mål, som gavner idrætten i Danmark. Kort sagt er målet mere idræt for pengene. Vi har i Dansk Svømmeunion gennem mange år arbejdet efter vedtagne strategier og været dygtige til at realisere vores mål. Så for vores vedkommende ser jeg ikke de store udfordringer, men det bliver alligevel spændende at følge, om DIFs bestyrelse har modet til at skabe de økonomiske justeringer, som den nye økonomiske støttestruktur kan lægge op til, når en naturlig overgangsperiode udløber. DIFs bestyrelse skal her i starten af 2017 godkende vores valgte strategiske spor, derefter skal der sættes mål og handlinger på og endelig fastlæggelse af de fremtidige DIF-tilskud. Spændende bliver det.

Knap så spændende ser den økonomiske situation for Team Danmark (TD) ud. Som det allerede er fremgået af dagspressen, kommer TD til at mangle økonomiske midler i forhold til i år, og dette har medført et reduceret TD-tilskud til elitearbejdet i 15 idrætter, herunder Dansk Svømmeunion. Det er for mig noget uforståeligt, at TD skal beskæres med nogle ganske få millioner kroner fra udlodningsmidlerne, og at det ikke har været muligt at sikre en genopretning af TD’s økonomi bare til status quo. Politikerne er ellers de første til at suge opmærksomhed til sig, når det går godt for dansk idræt, som det gjorde i Rio.

Jeg ser derimod frem til, at vi i løbet af 2017 får løbet det fremtidige tættere samarbejde med DGI Svømning i gang. Vi indledte i 2016 arbejdet med at finde de områder, hvor et øget samarbejde ville være til gavn for medlemsklubberne. Ikke for at profilere DGI eller Dansk Svømmeunion, men alene for at skabe merværdi for klubberne. Hovedlinjerne er allerede offentliggjort og en endelig samarbejdsaftale er under færdiggørelse. Nu skal vi så i begge organisationer leve op til målet, som er i fællesskab at skabe endnu bedre rammer for klubudvikling og uddannelse. Efterfølgende er der et ønske om at svømmesporten indgår med et projekt i ”Bevæg dig for livet” aktiviteterne i DIF/DGI regi.

Det, som jeg nok ser allermest frem til i 2017, er EM i Royal Arena i København til december. En utrolig oplevelse for de danske svømmere at optræde på hjemmebane og en utrolig oplevelse, at være frivillig til. Jeg er sikker på, at oplevelsen bliver endnu større end i Herning i 2013, selv om dette kan virke urealistisk. Vi sætter alle sejl til, og jeg forudser fyldte tribuner og et entusiastisk publikum alle dagene. Det bliver STORT, så sørg nu for at sikre billetter i god tid. Kom og vær med til at opleve stemningen og støtte ikke blot de danske svømmere, men også anerkende alle de andre flotte præstationer.

Jeg kunne blive ved med at berøre begivenheder, som har fundet sted i 2016 eller som vil finde sted i det kommende år, men et sted må jeg slutte. Og det skal være med endnu en gang at sige tak for indsatsen i 2016 til alle, som på frivillig eller på lønnet basis har været med til at skabe de resultater, som dansk svømning har opnået i 2016. Uden jeres indsats rundt omkring i klubberne og i unionen ville dansk svømning ikke være på det niveau, som dansk svømning er. Tak for det - og så håber jeg, at I alle er klar til stille op igen i 2017.

Det bliver nemlig et forrygende og spændende år.


GODT NYTÅR TIL ALLE

 

Kjeld Egebo Larsen
Formand, Dansk Svømmeunion


 


Cookieindstillinger