0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Referat fra vandpolosektionen 28/1-16

13-02-2016

Læs med, når vandpolosektionen arbejder

Af: Katrine Cohen

Nr.

Punkt

Underpunkt

Kommentar

Status på punktet

1.

Klage over dommere i 2. div. øst

 

Der er blevet klaget over dommer, der ikke var opdateret på regler. KC har fulgt op og den pågældende klub har tilmeldt dommer til dommerkursus i uge 5.

 

 

Det pointeres igen overfor deltagende klubber i 2. division at der skal anvendes uddannede dommere.

2.

 

 

 

Vestjyllandsprojekt

 

KC har fået kontakt til regional udviklingskonsulent, Anna Jørgensen, der gerne vil deltage i arbejdet og samtidigt deltage i den finansielle del af projektet

KC fortsætter med projektet.

3.

Christiansborg rundt

 

KC er kommet i arbejdsgruppe med øvrige små grene om fælles arrangement. KC mener det vil blive et godt arrangement

KC orienterer løbende

4.

Dommerkursus

Dommerkursus 1

 

 

 

 

Dommerkursus 2

 

 

 

 

Dommerregister

Afholdes 6-7/2 i Lystrup. Der er 12 tilmeldte fra hele landet. Der var enighed om at det skal være muligt at ”dumpe” dommerkursus for at højne standarden blandt dommerne

 

 

Der er pt. ikke mange tilmeldte på dommerkursus 2.

Det opfordres til at der på dommerkursus 2 bliver undervist i at dømme på lavt vand.

 

 

Der skal udarbejdes oversigt over alle uddannede dommere i DK.

Der skal udarbejdes dommerbevis

 

 

 

Alle opfordrer rundt i ”Vandpolo Danmark til tilmelding.

 

 

 

KC udsender liste til samtlige klubber hvor der tilbagemeldes med hvem der har dommerkursus og hvornår det er erhvervet.

5.

Budget 2016 og regnskab 2015

Budget 2016

Dansk svømmeunion giver i alt tilskud i 2016 på 268 tkr. som er fordelt med 120 tkr. i grundtilskud, 38 tkr. i udviklingspulje og 110 tkr. i landsholdspulje, hvoraf 50 tkr. er øremærket Nordisk mesterskab.

 

For at sikre større overblik over den samlede økonomi både for 2015 og 2016 udarbejdes budget/regnskabsmodel til næste sektionsmøde. Der skal fremadrettet udarbejdes regnskab for hvert enkelt arrangement

 

Med årets begrænsede midler er det prioriteret at de 4 EU nations cup og Nordiske mesterskaber. Hvis der skal gennemføres yderligere aktiviteter såsom 4 nationers turnering skal der arbejdes hårdt for at skaffe sponsorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenbetaling for deltagelse for landshold fastholdes til 2.000 kr. for seniorhold. Da EU nations cup i alle rækker er prioriteret skal der betales dep.til Malta for herre senior

 

 

 

 

 

MJ udarbejdet forslag til model, SDE indhenter regneark med alle posteringer fra 2015

 

Der skal nedsættes sponsorudvalg med deltagelse af BG og ES fra sektionen og det er ønskeligt at der deltager 3-4 udenfor. KC laver opslag på hjemmeside om kandidater ligesom sektionens medlemmer må prøve at finde mulige medlemmer. Alle sponsorater skal godkendes af Morten Hinnerup inden de indgås.

 

SDE sørger for betaling af depositum på 1.000 EUR

6.

Fremtidige målsætninger og aktiviteter for sektionen

EU Nations cup juniorer

 

EU Nation cup seniorer

 

Nordiske mesterskaber

Det primære mål er at fastholde unge spillere i sporten og udvikle dem

 

 

Både herrer og damer skal placeres i bedste halvdel af turneringen. I 2016 er dette en meget ambitiøs målsætning for damerne.

 

Målsætningen er mindst 1 guldmedalje og at Danmark generelt er bedste skandinaviske land (ex. Lithauen)

 

 

 

7.

Organisering af sektionen

 

Udsættes til næste møde, hvor der arbejdes med roller og opgaver der skal laves.

SDE laver til næste møde en opgaveliste, der kan anvendes som udgangspunkt

8.

EU Nations Cup U17 piger

Afholdes i DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer/Støtte

 

BG er organisator – status

  • Frem har reserveret alt nødvendigt vand
  • OSLF sætter bane og catwalk op
  • Julie, OSLF er dommerbordsansvarlig
  • Morten, SSK er sekretariatsleder
  • Klaes er stævnespeaker
  • Katrine er presseansvarlig, der er også fundet fotograf
  • Der er lavet aftale med Radisson Odense, der har givet godt tilbud

 

 

 

Der søges penge hos Udvikling FYN

 

Måldommere skal findes

 

SDE skal udarbejde tuneringsplan, HASTER

 

 

 

 

 

 

 

BG sender ansøgning snarest

 

9.

Områdemøde

Årsmøde 20.-21. maj

 

 

 

 

 

 

Valg af medlemmer til sektionen

Ungdomspokalmesterskaber ligger samme weekend

Vi skal søge at få så stor tilslutning som muligt

 

 

 

 

 

 

Antallet af medlemmer er passende, men der skal i det kommende år være større aktivitet – evt. gennem udvalg

 

 

Liste over samtlige klubber udarbejdes og klubberne fordeles mellem sektionsmedlemmerne, der sørger for opfølgning på invitation

 

SDE, ES og RL er på valg. De skal tage stilling til om de er villige til genvalg.

10.

Afholdelse af ungdoms DM og -pokal

Diskussion af afholdelse og form

 

Bringes op på områdemøde 20.-21. maj, så der kommer en bred diskussion

11.

Herre-elite

Sportschef-funktion

RL og ES udarbejdede udkast blev gennemgået. Diskussion af muligheden for at sportschef var en del af sektionen.

 

På næste møde skal der arbejdes prioritering og hvad der skal ligge i en sportschefsfunktion

 

 

 

 

Inden næste møde sender alle forslag til målsætninger til RL, som sammenfatter

12.

Dame-elite

 

Udsættes til næste møde

 

13.

Plan for 2016 for landshold

EU nations cup

 

 

 

 

Nordiske mesterskaber

 

 

4 nationers turneringer

Deltagelse for alle 4 mandskaber. Der er bestilt billetter til U17 drenge til Østrig. Der bestilles hurtigst muligt til Malta

 

 

 

Det forventes at aldersgrupper til NM ændres til U14, U16 og U18,

Der skal sendes mindst 1 hold afsted, men hvis der ikke findes sponsorpenge må det forventes at ikke alle hold kan komme afsted

 

Der bliver kun sendt hold afsted til 4 nationers turneringer hvis der findes sponsorpenge til et eller flere arrangementer. Herre senior er det sidste hold der kommer afsted, da Danmark her erfaringsmæssigt er væsentlig bedre end de andre hold.

ES arbejdes på flybilletter til Malta. Der skal udarbejdes budget for samtlige 4 EU nations cup

 

BG melder ud til landstrænerne at det ikke er sikkert at alle årgange kommer til NM.

 

Der meldes ud til landstrænerne at deltagelse ikke er sikker i 2016.

14.

Opfølgning på nytårskur

Forslag om fællesmøde med de andre små sektioner

Generelt god oplevelse også netværksmæssigt. Men et større samarbejde mellem de små sektioner kunne være godt.

SDE tager initiativ til møde i forbindelse med Christiansborg Rundt.

15.

Uddannelse og hjemmeside

 

Udsættes til næste møde

 

16.

Næste møde

 

 

Næste møde afholdes 1. marts 2016 kl. 18.30 i Slagelse. Mødet afsluttes senest 21.30


 


Cookieindstillinger