0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Indkaldelse til ekstraordinært områdemøde for Vandpolo

01-08-2015

Der indkaldes til ekstraordinært områdemøde d. 15/8-15 i Tommerup af vandpolosektionen

Af: Katrine Cohen

Vandpolosektion indkalder til ekstraordinært områdemøde lørdag d. 15/8 kl 10 i Tommerup.
 
Pga. procedurerne ved udsendelse af forslag til forårets områdemøde kunne forslagene ikke kunne behandles på daværende tidspunkt. Der indkaldes derfor til et ekstraordinært områdemøde, hvor alene de indkomne forslag behandles.
 
Vi håber på et godt fremmøde, så alle forslag kan diskuteres og behandles.
 
Med venlig hilsen
 
Vandpolosektionen
 
Forslagene er:
 

Forslag 1. Tommerup Svømmeklubs ændringsforslag til turneringsbestemmelserne for dansk vandpolo.

 

Turneringslederen udsender foreløbig turneringsplan for den kommende sæson senest d. 15. juni for efterårets turnering og senest 15. november for forårets turnering.

De deltagende klubber skal senest d. 4. uger efter udsendelse af den foreløbige turneringsplan tilkendegive over for turneringslederen, om de som arrangerende klub kan skaffe fornøden haltid. Såfremt dette ikke kan skaffes, overgår hjemmebanefordelen til en af de i runden deltagende hold efter "først til mølle” princippet.

Datoer for afvikling af arrangementer fastsættes af DANSK SVØMMEUNION's vandpolosektion. Klubberne modtager endelig turneringsplan senest 1. august / 1. januar.

Nedennævnte indsættes i stedet for linjen, der er markeret med rødt:

U 11, U 13, U 15, U 17 Pokalturnering afvikles 1. og 2. weekend i juni måned. 1. division Semifinale og Finaler afvikles 3. og 4. weekend i juni. Ungdoms- og Seniormesterskaber må ikke afholdes samme weekender/dage. U 19 og damemesterskabet passes ind i de andres kalendere.

U 11, U 13, U 15 og U 17 DM afvikles i de 2 første weekender af november. Seniorpokalturneringen skal arrangeres, så den ikke er i disse weekender.

 

Årsag til ændring: Mange af trænerene i ungdomsrækkerne er enten trænere eller spillere i 1. division og kan kun være et sted ad gangen – de skal have mulighed for at deltage begge steder med 100 % tilstedeværelse. Af hensyn til planlægningen af alle turneringer er det vigtigt, at der ikke bliver flyttet rundt. Så ved spillere, trænere, ledere, klubber og forældre, hvornår de skal reservere tid i kalenderen. Når det er fast hvilke weekender, der bruges til hvad, er turneringslederne fri for at ”konkurrere” om, hvem der kom først.

 

Forslag 2. Tommerup Svømmeklubs ændringsforslag til turneringsbestemmelserne for dansk vandpolo.

 

Under Turneringsafvikling på side 2 afsnit 8 står der følgende:

Ved hver kamp må der maksimalt benyttes 13 spillere.

Tilføjes: Af de 13 spillere må der i hver kamp maksimalt være 3 udenlandske spillere.

 

Årsag: Klubberne skal satse mere på at udvikle egne spillere. Det skal også være med til, at man ikke kan ”købe” sig til mesterskaber ved at have hele eller halve hold af udenlandske spillere. Det er fint nok at have flere udenlandske spillere i klubberne, men man skal kun kunne benytte 3 i hver kamp.

 

Forslag 3: Tommerup Svømmeklubs ændringsforslag til turneringsbestemmelserne for dansk vandpolo.

 

1. division indledende side 8, afsnit 1 står der:

Deltagere:

De fra året før kvalificerede hold, som sammensættes parvis ud fra geografiske hensyn eller ved lodtrækning.

 

Tilføjes: efter Deltagere og inden første linje. Piger /kvinder kan deltage i indledende runde af herrenes DM. Da DM er et DIF mesterskab, kan piger/kvinder ikke deltage i semifinaler eller finaler.

 

Årsag: Det har været muligt for en kvinde at deltage på dispensation, hvilket hun har gjort flot. Andre klubber og deres kvindelige spillere har haft samme ønske men har ikke kunnet få dispensation. Hvis klubberne/holdet mener, at den/de pågældende spillere er gode nok til at deltage på deres hold, burde det være nok. De fleste mener jo, at pigerne/kvinderne er svagere spillere end herrerne, så skal klubberne jo ”bare” sørge for at udvikle nogle flere herrespillere, så er der ikke plads til pigerne/kvinderne – de fleste vil stille med stærkeste opstilling.

 

Forslag 4:

Alle klubber, som deltager i 1 division for herre og superliga damer, skal stille mindst én uddannet dommer til rådighed for turneringslederen. Der gives en karens periode på 1 år til gennemførelse af dommerkursus 1 og 2. Klubberne forpligter sig til efter endt uddannelse, at dommerne i rimeligt omfang deltager i de vedligeholdelsesmæssige tiltag, som måtte blive arrangeret.

 

Forslag 5:

Alle klubber, som deltager i 2 division og årgangsmesterskaberne, skal stille mindst én uddannet dommer til rådighed for turneringslederen. Der gives en karens periode på 18 måneder til gennemførelse af dommerkursus 1 og 2. Klubberne forpligter sig til efter endt uddannelse til, at dommerne i rimeligt omfang deltager i de vedligeholdelsesmæssige tiltag, som måtte blive arrangeret. 

 

Forslag 6:

Der indføres en uddannelsespulje, som for hvert hold fastsættes som følgende:

1. division/Superliga: 500 kr. pr. sæson,  2. division: 300 kr. pr sæson. Årgangs- og Pokalmesterskaber juniorer: 300 kr. pr. sæson

 


 


Cookieindstillinger