0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Skærpede turneringsregler

13-04-2014

Vandpolosektionen fremlægger et forslag om skærpede turneringsregler i Dansk Vandpolo

Af: Jakob Schjødt-Pedersen

FORSLAG:

 

Klik her for at finde de gældende regler og for at downloade det nye forslag

 

Område

Udfordring

Forslag

Spillere i 2. division

Der er uklarhed over hvilke spilere som må spille i 2. division .

Som udgangspunkt bør 1. divisions spillere ikke spille i 2. division. Dette skal respekteres !

-        Alle 1. divisions klubber skal låse 7 spillere, som ikke må deltage i 2 division. Listen skal sendes til turneringslederen.

Undtagelser

-        U19 spillere og yngre. Disse spillere må spille i alle divisioner.

-        Målmænd kan spille i marken og spillere være målmænd

-        Senior landsholdsspillere må ikke spille i 2. division i det år de har spillet en landskamp (dette gælder ikke U19 spillere)

Det er den gældende turneringsleder, som er højeste myndighed og fastsætter hvorvidt reglerne er blevet overholdt, samt endelig konsekvens i form af bøde eller udelukkelse fra turneringen.

Appel kan gives skriftligt til sektionsledelsen.

Afbud til turneringer

Der har vist sig et behov for at tydeliggøre og skærpe reglerne omkring afbud til kampe og turneringer

Klubberne skal respektere den turnering som turneringslederen foreslår.

-        Afbud;  skal meldes i god tid og med forslag til ny kamp og således at det ikke får konsekvens forr arrangør, tilrejsende hold eller turneringen. Overtrædelse straffes med bøde og/eller udelukkelse

-        Udeblivelse fra en turneringskamp resulterer i udelukkelse fra  den resterende del af turneringen, samt bøde.

-        Samme dags afbud uden konsekvens er kun muligt hvis det ikke er muligt at deltage pga manglende transport (tog eller offentlig bus) eller sygdom på holdet, som skal dokumenteres ved lægeerklæring. Overtrædelse straffes med bøde og evt udelukkelse fra resten af turneringen.

Det er den gældende turneringsleder, som er højeste myndighed og fastsætter hvorvidt reglerne er blevet overholdt, samt konsekvens.

Appel kan gives skriftligt til sektionsledelsen.

Kvinder i 1. division for herre

Sektionen har givet dispensation til een kvinde spiller til at spille i 1 division for herrer.

 

Sektionen, kan hvis den pågældende spillers talent vurderes til at være på højde med niveauet i herrenes 1. division give dispensation, således at hun kan spille i 1. division.

 

Spilleren kan dog ikke deltage i semifinale og finale kampe, idet dette i DIF regi ikke er lovligt.

At tillade kvinder i herrenes 1. division er en undtagelse idet det vurderes, at der  i skrivende stund kun er een spiller, som har niveau og talent til at deltage i herrenes 1.division. Dispensationen gives for en sæson af gangen.

Det skal understreges at herrespillere ikke er tilladt i kvinders division (pt kaldet ”Superligaen”)

Pokal og DM for ungdom

I dag kan enhver klub byde ind til sektionen/den turneringsansvarlige med henblik på både ar arrangere og afvikle et sådan mesterskab. Dette har medført, at det hele meget nemt kommer til at hænge på meget få klubber, og dermed gentagelser år efter år..

 

Med det formål at få flere klubber ”op af sofaen” og arrangere/afvikle sådanne mesterskabsarrangementer vil vi foreslå, at arrangementerne tvungent går på skift mellem de deltagende klubber. Specielt er det et ønske, at hvis eksempelvis U11-U15 DM ligger i Vest det ene år, så skal det ligge i Øst det følgende år. Derudover skal U11-U15 arrangementet og U13-U17 arrangementet som udgangspunkt henlægges til hver sin side af Storebælt.

 

Hvis U11-U15 DM/POKAL ligger i Vest i 2014, så SKAL det lægges i Øst i 2015 og så fremdeles

Hvis U11-U15 DM/POKAL ligger i Vest i 2014, så SKAL U13-U17 DM/POKAL ligge i Øst det samme år.

 

Det er hensigten, at ovenstående skal medvirke til at øge interessen for at deltage i arrangementerne

Flere hold i 1. division og pokal turneringen

Dette forslag fremsættes for at få flere hold i senior turneringen, så  vi kan få flere spillere ud at spille og  de svageste hold i 1. division, kan få spillet nogle flere lige kampe.

En klub skal have mulighed for at deltage med 2 hold i første division. Men ingen spillere kan i indledende runde spille på 2 forskellige hold, i tilfælde af misbrug vil begge hold blive straffet med udelukkelse.

 

Flere hold i ungdomsturneringerne

Dette forslag fremsættes for at få flere hold  turneringerne,  så  vi kan få flere spillere ud at spille. Så også de svageste spillere  kan få spillet nogle flere lige kampe.

Klubberne skal have lov til at tilmelde flere hold i ungdomsrækkerne til mesterskaber og turneringer

Klubber med flere hold skal bare møde hinanden i første kamp til mesterskaber

 

Udenlandske

Spillere i 1 division for herrer og damer

Der er kommet flere udenlandske spillere i de danske turneringer, reglerne skal derfor tydeliggøres.

Det er sektionens holdning at udenlandske spillere hæver niveauet i den danske liga, men det understreges at det ikke er en langsigtet løsning.

 

Danmark er underlagt LEN regler og skal overholde disse !

Ingen spillere må være medlem af 2 klubber, derfor skal klubberne garantere at den pågældende spiller ikke er medlem af nogen andre klubber.

Alle udenlandske spillers spilletiladelse gives af sektionsformanden.

Spilletilladelsen gives for 1 sæson af gangen, typisk forår og efterår.

I tilfælde af den udenlandske spiller har licens under deres hjemlige forbund, skal denne frigøres gennem gældende LEN regler.

 

Det er til enhver tid klubbernes ansvar at kunne dokumentere at reglerne er overholdt. Overtrædelse medfører bødestraf, samt tabt kamp.

Dommer

Der er en stigning i antallet af unge dommere, det er væsentligt at de kommer til at dømme så mange kampe som muligt

Ved afvikling af kampe indskærpes det at dommere med licens har fortrinsret til at dømme og at klubberne skal understøtte dette i alle turneringerne. Samtidig skal det så vidt muligt undgås, at dommere dømmer kampe hvor deres egen klub deltager.