0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Gymnaster og svømmere samarbejder om tweenagere og teenagere

21-11-2013

Dansk Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund er gået sammen om DIF-historiens største udviklingsprojekt, der blandt andet skal sørge for, at tweenagere og teenagerne fastholdes i foreningerne. DIF støtter projektet med halvdelen af de godt 15 millioner kroner, som projektet koster.

Af: Mads Jørgensen

To af DIF-idrættens største specialforbund, Dansk Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund, er gået sammen om et stort udviklingsprojekt. Projektet, der forløber over fire år i perioden 2014-2017, har tre fokusområder:

 

·         Fastholdelse af tweenagere (børn mellem otte og 12 år) og teenagere.

·         Udvikle en model for samarbejde mellem specialforbund, som resten af DIF-idrætten kan lade sig inspirere af.

·         Fortsat stigende medlemsudvikling.

 

Der er tale om det største udviklingsprojekt i DIF’s historie med en økonomisk ramme på godt 15 millioner kroner, hvoraf DIF bidrager med halvdelen af beløbet. De to forbund deles om den sidste del af finansieringen.

 

Begynderidrætsgrene

 

Både svømning af gymnastik er typiske begynderidrætsgrene. Det vil sige, at der er rigtig mange små børn, som dyrker disse idrætsgrene. Imidlertid er der også i begge forbund et større frafald, som sætter ind, allerede inden børnene bliver teenagere.

 

”Fælles for svømning og gymnastik er, at børnene falder fra omkring otte-års-alderen, og det vil vi gerne ændre på. Det er ikke kun en udfordring for gymnastik og svømning at fastholde tweenagere og teenagere, men et generelt samfundsproblem, at de unge fravælger foreningslivet”, siger DGF’s formand Flemming Knudsen.

 

”Vi mener, at det at være med i en idrætsforening ikke bare har et sundhedsperspektiv, men også et dannelsesmæssigt perspektiv i forhold til at tage ansvar og være en del af noget større end en selv. Det er en opgave, som vi med fokus på gymnastikken gerne vil være med til at løfte, og som, håber vi, kan gavne ikke bare gymnastik, men hele Foreningsdanmark”, siger han.

 

Frafaldet skal blandt andet mindskes ved at udvikle en helt ny uddannelse for klubberne. Det bliver en uddannelse, som har fokus på ungdomskulturen, fysiologisk viden, formidling og pædagogik. I samme forbindelse vil der blive udviklet nye aktiviteter rettet specielt mod teenagerne.

 

Succesrige forbund

 

De to forbund ligner hinanden på mange områder - både størrelsesmæssigt og i forhold til de udfordringer og potentialer, som de møder i det daglige. Derfor har de valgt at gå sammen om udviklingsprojektet og være fælles om uddannelsesforløb, henvendelse til klubber, konsulentsamarbejde samt rådgivnings- og udviklingsforløb.

”Der har ikke tidligere været tradition for politisk og organisatorisk forankrede samarbejder mellem specialforbundene i DIF. I Dansk Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund har vi mange snitflader i forhold til medlemsskaren og i forhold til den organisatoriske opbygning med udviklingskonsulenter decentralt placeret. Derfor giver det god mening, at vi samarbejder om dette udviklingsprojekt”, udtaler direktør i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen.

”I forbindelse med samarbejdet forventer vi at kunne få meget ud af vidensdeling i forhold til de demografiske og geografiske udfordringer, som vi er stillet overfor i de to forbund, samt på nogle områder at kunne optimere vores arbejde med klubudvikling”, lyder det videre fra Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen.

 

De to forbund har begge haft stor succes med deres hidtidige udviklingsprojekter, som for begges vedkommende har resulteret i stor medlemsfremgang i de seneste år. Det nye projekt bygger videre på de positive erfaringer herfra, og der er i projektet indeholdt en forventning om yderligere medlemsfremgang i den nye projektperiodes forløb.

 

Nyskabende samarbejde

 

Resultatet af samarbejdet skulle gerne blive, at de to forbund bliver endnu bedre til at servicere foreningerne på breddeområdet.

 

”Det er nyt at se så store forbund samarbejde på denne måde, og jeg er sikker på, at det giver nogle erfaringer, som resten af DIF-idrætten kan trække på i fremtiden. Jeg har store forventninger til resultaterne af deres udviklingsprojekt, for det er to forbund, som i de seneste år har arbejdet forbilledligt og succesrigt med deres egne udviklingsprojekter”, siger DIF’s udviklingschef, Morten Mølholm Hansen.

 

 

Baggrund om DIFs Udviklingsordning:

 

DIF’s Udviklingsordning blev vedtaget på DIF’s årsmøde i maj 2013 og løber til og med 2020. Ordningen har til formål at give specialforbundene bedre mulighed for at arbejde målrettet med udvikling. Den giver blandt andet specialforbundene mulighed for at træde ud af dele af den økonomiske fordelingsnøgle og bruge disse tilskud til at arbejde med udvikling.

 

DIF’s Udviklingsordning afløser Den Strategiske Udviklingspulje, som DIF’s bestyrelse etablerede i 2010 for perioden 2010-2013. Denne pulje har støttet 22 udviklingsprojekter i 19 specialforbund med cirka 40 millioner kroner. Udviklingsprojekterne er udviklet og har fundet sted i et samarbejde mellem specialforbundene og DIF.

Kontaktpersoner:
Danmarks Gymnastik Forbund: Formand Flemming Knudsen, mobil: 2071 8043.
Dansk Svømmeunion: Direktør Pia Holmen, mobil: 2920 6161.
DIF: Udviklingschef Morten Mølholm Hansen, mobil: 2166 3774.


 


Cookieindstillinger