0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Hvem kan deltage i DM-H 2011

20-03-2011
En gennemgang af det nye regelsæt

Af: 36

Som følge af et stort antal deltagende udenlandske svømmere i DM-H 2010 har Svømemsektionen efter diskussion med klubberne valg at ændre regelsættet for deltagelse.

Nedenfor er regelsættet forsøgt tydeliggjort. Hvis der fortsat er tvivl kan der FØR START på lørdagens første afsnit rettes henvendelse til Lise Møller på tlf. 20 13 71 60.

Tvivlsspørgsmål opstået efter start på lørdagens første afsnit, vil blive noteret af det enkelte stævnes overdommer og efterfølgende blive behandlet af Svømmesektionen.

Såfremt en svømmer ikke har været opstillingsberettiget, vil de point svømmeren har opnået blive fratrukket holdets samlede point.  

Regelgrundlag

De regler, der ligger til grund for afgørelse af om en konkret svømmer er startberettiget ved DM-H er: FINA’s generelle regler (GR 3), DIF’s generelle regler samt de af Dansk Svømmeunion udarbejdede regler godkendt af DIF. De sidstnævnte to regelsæt kan læses i folderen ”Mesterskaber 1. halvår 2011” på side 10.

 De enkelte grupper

Danske statsborgere inklusive Færinger og Grønlændere:

·         Svømmeren skal være medlem af og startberettiget for den klub vedkommende opstiller for.

·         Et eventuelt klubskifte / skift af startberettigelse* skal senest være sket med virkning fra 1. marts 2011.

·        Svømmeren skal have gyldigt dansk sunhedskort

·         Svømmere, der er danske statsborgere og midlertidigt har forladt deres danske klub for at studere eller træne i udlandet, kan søge dispensation for kravet om gyldigt dansk sundhedskort. Ansøgning sendes pr. mail til lise.m@dadlnet.dk og skal være modtageren i hænde senest den 1. april 2011.

Nordiske statsborgere, EU-borgere samt EU/ØS-borgere:

·         Svømmeren skal have været medlem af og strtberettiget for den klub vedkommende opstiller for siden den 1. marts 2011 eller tidligere.

·        Svømmeren skal have gyldigt dansk sundhedskort.

Andre statsborgere samt statsløse:

·         Svømmeren skal have haft fast ophold i Danmark siden den 1. marts 2011 eller tidligere.

·         Svømmeren skal have været medlem af og startberettiget for den klub vedkommende opstiller for siden den 1. marts 2011 eller tidligere.

·        Svømmeren skal have gyldigt dansk sundhedskort.

En svømmer kan være medlem af lige så mange klubber vedkommende ønsker i både ind- og udland, men kan kun være startberettiget for én klub af gangen. Skift af startberettigelse såvel mellem indenlandske klubber som mellem udenlandsk og dansk klub skal i alle tilfælde meddeles skriftligt til Dansk Svømmeunion. Regelsættet for skift af startberettigelse er beskrevet i ”Bestyrelsen beslutninger i henhold til vedtægterne fra 2009”  i §§ 1-4. Bestemmelserne kan ses på dette link

 Hvilke svømmere er startberettigede / har fået dispensation 

Gruppen af udenlandske svømmere med startberettigelse offentliggøres på Unionens hjemmeside her

Ud over disse svømmere er der pr. 20. marts 2011 givet dispensation til:

  • Stephanie Jeppesen, Jens Peter Träff  og Kristoffer Codam - alle fra Lyngby Svømmeklub
  • Nicolai Graae Hansen, West Swim
  • Julius Skaarup Schmidt, Birkerød Svømmeklub 

Listen vil blive opdateret senest den 6. april 2011.

Lise Møller

Leder af Svømmesketionen


 


Cookieindstillinger