0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Hvad kræves for at svømme DM-H

09-04-2010
En gennemgang af regelsættet

Af: 36

Ikke uventet er der en hel del spørgsmål til hvem, der kan være på holdet til DM-H. Spørgsmålene gælder specielt ikke-danske statsborgere.

Nedenfor er regelsættet forsøgt tydeliggjort. Hvis der fortsat er tvivl kan der FØR START på lørdagens første afsnit rettes henvendelse til Lise Møller på tlf. 36 45 71 60 eller 20 13 71 60.

Tvivlsspørgsmål opstået efter start på lørdagens første afsnit, vil blive noteret af det enkelte stævnes overdommer og efterfølgende blive behandlet af Svømmesektionen.

Såfremt en svømmer ikke har været opstillingsberettiget vil de point svømmeren har opnået blive fratrukket holdets samlede point. Det samme gælder for svømmere hvor opkrævet licens ikke betales.

 

Regelgrundlag

De regler, der ligger til grund for afgørelse af om en konkret svømmer er startberettiget ved DM-H er: FINA’s generelle regler (GR 3), DIF’s generelle regler samt de af Dansk Svømmeunion udarbejdede regler godkendt af DIF. De sidstnævnte to regelsæt kan læses i folderen ”Mesterskaber 2010” på side 9.

 

De enkelte grupper

Danske statsborgere inklusive Færinger og Grønlændere:

·         Svømmeren skal være medlem af og startberettiget for den klub vedkommende opstiller for.

·         Et eventuelt klubskifte / skift af startberettigelse* skal senest være sket med virkning fra 1. april 2010.

·         Svømmeren skal have gyldig licens pr. 10. april 2010 ELLER betale den licensopkrævning, der fremsendes hurtigst muligt efter den 13. april 2010.

 

Nordiske statsborgere, EU-borgere samt EU/ØS-borgere:

·         Svømmeren skal have været medlem af den klub vedkommende opstiller for siden den 11. marts 2010 eller tidligere.

·         Skift af startberettigelse* skal senest være sket med virkning fra 10. april 2010.

·         Svømmeren skal have gyldig licens pr. 10. april 2010 ELLER betale den licensopkrævning, der fremsendes hurtigst muligt efter den 13. april 2010.

Andre statsborgere samt statsløse:

·         Svømmeren skal have haft fast ophold i Danmark siden den 11. marts 2010 eller tidligere.

·         Svømmeren skal have været medlem af den klub vedkommende opstiller for siden den 11. marts 2010 eller tidligere.

·         Svømmeren skal senest den 10. marts 2010 have sendt ansøgning til Dansk Svømmeunion om tilladelse til at deltage i DM-H.

·         Skift af startberettigelse* skal senest være sket med virkning fra 10. april 2010.

·         Svømmeren skal have gyldig licens pr. 10. april 2010 ELLER betale den licensopkrævning, der fremsendes hurtigst muligt efter den 13. april 2010.

 

* En svømmer kan være medlem af lige så mange klubber vedkommende ønsker i både ind- og udland, men kan kun være startberettiget for én klub af gangen. Skift af startberettigelse såvel mellem indenlandske klubber som mellem udenlandsk og dansk klub skal i alle tilfælde meddeles skriftligt til Dansk Svømmeunion. Regelsættet for skift af startberettigelse er beskrevet i ”Bestyrelsen beslutninger i henhold til vedtægterne fra 2009”  i §§ 1-4. Bestemmelserne kan ses på dette link

 

Hvilke udenlandske svømmere er startberettigede

Gruppen af udenlandske svømmere med startberettigelse offentliggøres på Unionens hjemmeside her

Ud over disse svømmere er der givet licens til Norbert Trandafir, OSLF/STO95, og der behandles henvendelse fra Kolding Svømmeklub vedrørende Ada Soret Mantano.

Der tages desuden et generelt forbehold for henvendelser vedrørende svømmere, der opfylder betingelserne og hvor ansøgning er på vej.

 

Lise Møller

Leder af Svømmesketionen


 


Cookieindstillinger