0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Hvem kan deltage i DM-K og DJM-K?

19-10-2008

Hvem kan vinde medaljer og opnå titlen Danmarksmester? Hvem kan sætte dansk rekord?

Af: 36

Traditionen tro er der en del spørgsmål til hvem, der kan deltage i et Danmarksmesterskab og på hvilke betingelser. Nedenfor skulle alle spørgsmål gerne blive besvaret.

 

I folderen ”Mesterskaber 2008” kan det generelle regelsæt læses på side 8.  Heraf fremgår det også, at Dansk Idræts Forbund har godkendt de regler, Dansk Svømmeunion har fastsat for deltagelse i Danmarksmesterskaber.

 

Deltagelse

Der er 3 grupper af deltagere:

A.       danske statsborgere, der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion.

 

·        Det betyder, at alle danske statsborgere (uanset hvor de er født eller hvem deres forældre er), der er medlem af en svømmeklub under Dansk Svømmeunion, må deltage. Da Færøerne har rigsfællesskab med Danmark, er færinger danske statsborgere og kan altså deltage i såvel DM-K som DJM-K, hvis de er medlemmer af en dansk svømmeklub.

 

B.   EU-borgere samt borgere i lande med associeringsaftale med EU, der har været medlem af

     ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage.

 

·        Det betyder, at f.eks. en nordmand, hollænder eller italiener, der har været medlem af en svømmeklub under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage, må deltage i såvel DM-K som DJM-K.

 

C.   andre statsborgere, herunder statsløse personer, der

       1) har haft mindst 30 dages fast ophold i Danmark.

       2) har været medlem af den ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30

       dage.

       Svømmere, der tilhører gruppe C, skal, for at opnå tilladelse til start i DM-konkurrencer,

       indsende ansøgning derom til Dansk Svømmeunion senest 1 måned før første start.

 

·        Det betyder, at f.eks. en australsk eller amerikansk udvekslingsstudent, der har haft fast ophold i Danmark i mindst 30 dage og har været medlem af en svømmeklub under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage, må deltage under forudsætning af, at klubben har ansøgt Dansk Svømmeunion herom senest en måned før DM-K / DJM-K.

 

 

Herudover har Svømmesektionen/Mesterskabsudvalget haft tradition for at tillade deltagelse uden for konkurrence efter konkret vurdering. Ved DM-K og DJM-K er der givet sådanne tilladelser til to Færøske svømmeklubber med i alt 3 deltager samt til en hollandsk statsborger, der på ansøgningstidspunktet var medlem af en spansk klub men bosat i Danmark.

De Færøske svømmeklubber har ansøgt om deltagelse den 17. september med begrundelse i deres begrænsede mulighed for deltagelse i svømmestævner med et vist niveau på Færøerne. Den hollandske svømmer er flyttet til Danmark i slutningen af september og er pr. 1. oktober indmeldt i Farum Svømmeklub.

 

Hvem kan opnå titlen Danmarksmester og vinde medaljer?

Titlen Danmarksmester kan ved DM-K kun opnås af personer tilhørende gruppe A samt af personer tilhørende gruppe B og C, såfremt de har gældende dansk sygesikringsbevis. Dette gælder både individuelle løb som holdkap.

Samme regler gælder for de øvrige medaljetagere ved DM-K og DJM-K, ligesom de - som skrevet på side 34 i folderen ”Mesterskaber 2008” - på forlangende af overdommere eller stævneledelsen skal kunne forevise et gyldigt dansk sygesikringsbevis.

 

Det vil altså sige, at f.eks. en nordmand eller en færing både kan blive Danmarksmester og vinde medalje. Begrundelsen for disse regler er dels DIF’s regelsæt samt EU’s og Dansk Svømmeunions regler.

 

De 4 svømmere, der deltager uden for konkurrence i DM-K / DJM-K, kan ikke vinde medaljer eller opnå titlen Danmarksmester. Højest 2 af disse svømmere kan deltage i finalen i det samme løb.

 

 

Hvem kan sætte dansk rekord?

I henhold til ”Rekordbestemmelser for svømning” stk. 1 kan rekorder kun sættes af danske statsborgere. Da Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab, kan medlemmer fra disse lande i henhold til § 5 i ”Tillæg til SVØM’s vedtægter” også noteres for danske rekorder.