0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Officials til mastersstævner er et fælles ansvar

04-05-2008

"1000 kroner" kan ikke tage tid!

Af: 110

Det nationale mastersudvalg i Danmark bløder nu lidt op i diskussionen om officials ved de danske langbanemesterskaber, hvor der er indført en ny og konsekvent officials-linie ud fra devisen: "Offcials er et fælles ansvar, som alle klubber skal være med til at løfte".


"1000 kroner" kan ikke tage tid!


Iflg. mesterskabsbestemmelserne skal en klub, der ikke stiller med de fornødne officials have en bøde på 1.000 kroner pr. officials pr. stævnedag. Problemet er blot, at "1000 kroner" ikke kan tage tid ved et
stævne.
Normalt udskrives der bøder for 8-10.000 efter et mesterskabsstævne for masters for manglende officials, og DM i Aarhus i marts var ingen undtagelse herfra. Det giver et ekstra stort pres på den arrangerende klub, som ikke skal, men hvor det alligevel forventes, at den stiller med de manglende officials.
 

Spekulere bevidst i reglerne

 
Ofte er det de samme klubber, som år efter år blot betaler bøden for manglende officials og derved overlader ansvaret til andre. Herudover er der også en række klubber, der bevidst spekulere i at ramme præcis 9 starter for ikke at stille  med en officials eller 49 starter for blot at stille med en enkelt officials.
Iflg. mesterskabsbsbestemmelserne udløser 10 starter 1 tidtager. Ved 20 starter skal klubbens officials være dommeruddannet og ved 50 starter skal en klub som minimum stille med en tidtager og en dommer. Afviklingen af et stævne kræver mellem 25 og 30 officials i hvert stævneafsnit.
 

Den nye regel for Langbane-DM i Gentofte

 
På baggrund af ovenstående har mastersudvalget meldt ud, at alle klubber uanset antal starter, skal stille med en officials ved langbane-DM i Gentofte den 10. maj. En overtrædelse af reglen betyder, at klubben udelukkes fra DM-stævnet. Mastersudvalget er fuldt ud klar over, at det kan være svært for klubber, der kun har en deltager ved DM-stævnet, at efterleve denne regel.
Derfor bløder mastersudvalget en lille smule op således, at klubber med under 10 starter blot er afkrævet at stille med en officials i ét af stævnets to afsnit. Klubber med 10 starter og derover skal fortsat stille med en officials i begge stævneafsnit for at være startberettiget i Gentofte.
Opblødningen åbner mulighed for, at en klub, der kun har en
DM-svømmer, kan lade svømmeren være officials i det afsnit vedkommende ikke selv svømmer i - under forudsætning, at denne naturligvis er officialsuddannet.

 

Hvordan løses klubbens officialsproblem


I en normal dansk klubstruktur er det ofte forældrene til deres svømmende børn, der er officials ved stævnerne rundt omkring i landet. Forældrene skal jo alligevel ud og se deres børn svømme, så kan de lige så godt få et ur i hånden og se deres børn svømme fra 1. parket som tidtager.
Denne model kan af gode grunde ikke bruges i masterssvømning. I stedet må klubben finde andre veje til at løse dens officialsproblem ved mastersstævner. Her kommer et lille udsnit af tiltag, som kan anvendes i disse bestræbelser. Der findes naturligvis andre modeller og hvilken man anvender, afhænger af klubbens kultur og generelle muligheder.


Løbende officialsuddannelse


Det kan kan aldrig komme som en overraskelse, at klubben skal stille med officials ved et mastersstævne lige såvel som alle mulige andre stævner, klubben deltager i. Derfor bør en klub løbende også uddanne officials, der er tilknyttet mastersholdet som fx. svømmere eller ledere.


Intern betaling til klubbens officials


I GI40-Hermes betaler svømmerne et officialsgebyr på kr. 50,- ved tilmelding til et mastersstævne. Af disse penge udbetaler man kr. 300,- til klubbens officials pr. stævnedag. Den oprindelige idé var at lokke klubbens unge trænere, som havde en officialsuddannelse til at være officials ved mastersstævnerne. De unge trænere er ofte under uddannelse og dermed på SU. Så her ville 300 kroner for at være officials en eftermiddag være et kærkomment tilskud. Det skal dog nævnes, at Dansk Svømmeunions holdning som udgangspunkt er, at
officialsgerningen skal være ulønnet.


Udvekslingsaftaler


To klubber fx. KVIK og AGF kan aftale, at KVIK stiller officials for AGF ved et stævne på Sjælland mod at AGF stiller med officials for KVIK ved et stævne i Jylland. Denne model er meget anvendt mellem eliteklubberne i Danmark, som bruger store summer hvert år på at sende svømmere og officials rundt til forskellige stævner i landet. Klubbens mastershold kunne via de relationer til andre klubber, som er skabt i eliteafdelingen, lave tilsvarende aftaler.
Og ordningen behøver ikke være udveksling "masters for en masters". Det kunne lige så godt være en masters-officials i AGF, der tog ud til et ungdomsstævne i Aarhusområdet mod at KVIK stillede med en masters-officials for AGF ved fx. Åbne Københavnske Masters for at blive i ovennævnte eksempel.


"Officialsbank"


Bo Hyllested fra GI40-Hermes lancerede ved årtusindeskiftet en idé om at oprette en officialsbank, hvor klubber kunne indsende "overskydende officials", og hvor klubber, der manglede officials, kunne købe disse. Denne idé kom dog aldrig videre, da idéen manglede konkret indhold om hvordan og af hvem officialsbanken skulle administreres.

 


Cookieindstillinger