0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Bekymrende konklusioner i stor undersøgelse af danskernes svømmeduelighed

22-05-2007
I samarbejde med TrygFonden har Dansk Svømmeunion bedt analyseinstituttet Epinion undersøge, hvordan det står til med danskernes svømmeduelighed anno 2007. En sådan undersøgelse er ikke tidligere blevet foretaget i Danmark, hvorfor konklusionerne har været ventet med spænding.

Af: 21

Undersøgelsen afslører, at det står skidt til med danskernes svømme- og livredningsmæssige færdighedsniveau, ligesom der er en foruroligende mangel på viden på dette livsvigtige område.

Vigtigt at kunne svømme og redde personer i land
Undersøgelsen, som er inddelt i tre delundersøgelser med fokus på henholdsvis befolkningen generelt, en særlig forældreundersøgelse samt en børneundersøgelse, viser, at den danske befolkning (95 procent af de adspurgte) finder det vigtigt at kunne svømme, ligesom befolkningen finder det væsentligt at være i stand til at kunne redde en person i land (96 procent af de adspurgte).
Således er danskerne meget bevidste omkring svømning og livredning, og de finder svømmeduelighed meget vigtigt for såvel dem selv som for deres børn.
 
Skisma mellem danskernes holdninger og faktiske færdigheder
Kommer det imidlertid til danskernes faktiske færdigheder, skrider sammenhængen betydeligt.
I Danmark læner vi os op af den nordiske definition af svømmeduelighed. For at være svømmeduelig ifølge denne definition, skal man kunne svømme 200 meter.
Her afslører Epinions undersøgelse, at mere end 1/3 af befolkningen og 1/5 af børnene ikke lever op til denne definition.
 
Dette skisma mellem befolkningens holdning til svømmeduelighed og dens reelle færdigheder på området overrasker Dansk Svømmeunions direktør Pia Holmen.
- Det overrasker mig, at mere end 1/3 af befolkningen rent faktisk ikke er svømmeduelig, læner vi os op af vores nordiske definition. Vi har således her at gøre med en stor andel af befolkningen, som udmærket forstår alvoren og vigtigheden af at kunne svømme og redde personer i land, jævnfør undersøgelsens konklusioner, som således alligevel ikke selv mestrer disse færdigheder. 
 
Vi tror fejlagtigt, at vi er gode svømmere
Skismaet bliver ikke mindre af, at undersøgelsen samtidig viser, at størstedelen af danskerne betragter dem selv som gode svømmere og oplever, at de er fortrolige med vand: - Det er både interessant og bekymrende, hvad undersøgelsen her afdækker. Vi danskere tror tilsyneladende, at vi er langt dygtigere ud i svømmeduelighed end tilfældet rent faktisk er. Det kan jo med rette føre os til at agere dumdristigt i sammenhænge, hvor vi burde være på vagt, udtaler direktør Pia Holmen.
 
Hver tredje dansker mestrer ingen livredningsfærdigheder
Undersøgelsen afslører imidlertid flere konklusioner, som giver anledning til bekymring i Dansk Svømmeunion.
- Vi har i samme undersøgelse bedt Epinion om at afdække danskernes livredningsfærdigheder. Her viser det sig, at hver tredje dansker ikke mestrer nogen livredningsfærdigheder. Hver anden dansker kan ikke bjærge et andet menneske eller foretage en neddykning på to – tre meter. Og blandt børnene er livredningsfærdighederne også bekymrende mangelfulde, fortæller direktør Pia Holmen.
 
¼ af danskerne har aldrig lært førstehjælp
Mere opløftende resultater er der desværre ikke at finde i den del af undersøgelsen, som sætter fokus på danskernes førstehjælpskompetencer. Her er den overordnede konklusion således, at danskernes førstehjælpskompetencer er mangelfulde. ¼ har aldrig lært førstehjælp og for den resterende del af befolkningen er behovet for genopfriskning stort.
 
Mere end hvert fjerde barn kender ikke nogen baderåd
I undersøgelsen er der tillige spurgt ind til befolkningens kendskab til badesikkerhed og baderåd. Her fremgår det, at hver femte dansker ikke føler, at deres viden omkring badesikkerhed er god nok. I befolkningen angiver hver 10., at de ikke kender nogen baderåd. Blandt børnene er det mere end hver fjerde, der ikke kender nogen baderåd.
 
Hvert andet barn er bange for åbent vand
I børneundersøgelsen fremgår det ligeledes, at hvert andet barn ikke føler sig lige så tryg ved at færdes ved åbent vand som i en svømmehal. Begrundelserne er eksempelvis, at børnene er bange for bølger, bange for understrømme og ikke kan se bunden.  
 
Alle relevante aktører må tage et medansvar
Om ovenstående konklusioner udtaler Pia Holmen: - Det er indlysende, at vi med undersøgelsen in mente står over for nogle udfordringer, som vi, i Dansk Svømmeunion, naturligvis vil forholde os alvorligt til og fokusere på.
Nu har vi i samarbejde med TrygFonden fået synliggjort hvordan det reelt står til med danskernes svømmeduelighed anno 2007. Undersøgelsen giver os en klar rettesnor at arbejde og prioritere ud fra. Men det er klart, at vi, i Dansk Svømmeunion, ikke kan håndtere udfordringerne alene. Her har vi brug for at alle øvrige relevante aktører, tager deres del af ansvaret for, at der kan blive rettet op på tallene fra undersøgelsen.
 
Her nævner direktøren såvel landets svømmeklubber, som kommuner og øvrige myndigheder, som alle hver især udgør vigtige parter i, at det skal lykkes at højne danskernes svømme- og livredningsmæssige færdigheder samt viden om basale emner som førstehjælp og badesikkerhed.
- Hvis vores børn eksempelvis skal lære at begå sig mere trygt i åbent vand, hvad undersøgelsen afdækker et behov for, kunne det være, at svømmeklubberne skulle overveje at flytte noget af svømmeundervisningen til netop åbent vand.
Men før vi når så langt, skal vi alle lære at svømme, og her har skolerne et medansvar. Vi oplever desværre, at skolesvømningen fjernes fra stadig flere skemaer i disse år. Det er ikke kun ærgerligt, det er en direkte nedprioritering af vores børns tryghed og sikkerhed ved og i vand.
I kommunalt regi kan undersøgelsen forhåbentlig være med til at hjælpe politikere til at træffe de rette beslutninger, når ressourcer skal fordeles til nye sportsanlæg og til forbedring af nuværende svømmehalsfaciliteter. Ydermere er det nødvendigt, at der bliver kigget på fordelingen af vandtid i de eksisterende svømmehaller. Vi oplever i disse år, særligt i hovedstadsområdet, ventelister i svømmeklubberne. Disse ventelister får vi ikke fjernet, så længe der er mangel på vandtid.
 
Om end en række af undersøgelsens konklusioner betragtes med bekymring i Dansk Svømmeunion, modtages konklusionerne samtidig med et håb om, at der blandt alle relevante aktører i samfundet er vilje til at tage et medansvar for, at der rettes op på de nuværende forhold.
 
Vi kan ikke i Dansk Svømmeunion skabe de optimale betingelser for, at den danske befolkning, børnene ikke mindst, for fremtiden vil mestre de mest gængse svømme- og livredningsmæssige færdigheder, såfremt beslutningstagerne omkring os træffer andre valg. Men vi kan med nærværende undersøgelse gøre opmærksom på, hvor alvorligt det står til med danskernes svømmeduelighed anno 2007 og så kan vi håbe på, at vi er mange, der ser en rigtig god idé i at rette op på de bekymrende tal, som undersøgelsen afdækker.
 
Hele rapporten fra Epinion kan downloades HER.    
 
For yderligere information kan direktør i Dansk Svømmeunion Pia Holmen kontaktes på mobil: 2920 6161.
 
Venlig hilsen
Dansk Svømmeunion
 
Nora Thomsen
Informationsmedarbejder
 
Telefon: 4439 4453
Mobil: 2149 0937
Fax: 4439 4460

www.svoem.dk


 


Cookieindstillinger