0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Synkro Udviklingscenter

24-01-2006
Hvad sker der i Synkro

Af: 38

 

 

Udviklingscenter

 

 

 

 

for

 

 

 

 

Synkrosvømning

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold

 

·        Udviklingscenter – baggrund og formål                

·        Udviklingscentret tilbyder                                      

·        Træneruddannelsen                                               

·        Dommeruddannelsen                                             

·        Dommer / Træner Clinik                                       

·        Talentholdet                                                           

·        Seniorsvømmerne                                                  

·        Træningslejr                                                          

·        Status over udviklingsarbejdet                             

·        Handlingsplan  2005 og 2006                                

 

 

 

Udviklingscenter  - baggrund og

 

formål

 

 

Synkrosvømning har gennem de sidste år været gennem et generationsskifte, hvor mange erfarne ledere, dommere og trænere er stoppet og nye er kommet til. Der er i den forbindelse forsvundet meget viden omkring synkrosvømning. Denne nedadgående spiral, ser dog ud til at være stoppet og er vendt.

 

Dansk synkrosvømning har i de seneste år haft en pæn tilgang af nye synkrosvømmere. Vi kan se en lille stigende interesse hos piger for, at komme til at dyrke sporten.

.I alle klubber er der engagerede klubtrænere, som ofte kun har den viden de selv fik som udøvende synkrosvømmere.

 

Gruppen af dommere har været faldende, men der ses nu en stigende interesse for dommerhvervet hos den yngre generation af tidligere synkrosvømmere.

 

Ledergruppen i dansk synkro består i dag af personer, der for de flestes vedkommende ikke har den store erfaring med synkrosvømning, men hvor engagementet og glæden ved sporten er stor.

 

For igen at bringe synkrosvømning frem i Danmark, er der i synkrosektionen enighed om, at der er et stort behov for viden og uddannelse til alle, der beskæftiger sig med synkrosvømning.

 

Til dette formål ønsker synkrosektionen at oprette et udviklingscenter. Udviklingscentret skal gennem udvikling og uddannelse af både svømmere, trænere, dommere og ledere optimere synkrosvømning i Danmark.

 

Udviklingscentret, med uddannelse på både træner-, dommer-, leder- og svømmersiden, skal være forankret i synkrosektionen.  Herved opnår man, at synkrosvømning, som er en meget specialiseret vandsport, får mulighed for, at udvikle sig som et samlet hele.

 

Det vil således være synkrosektionen der træffer aftaler med undervisere, konsulenter, ansætter trænere til talent- og landshold.

 

Synkrosektionen har et løbende samarbejde med talent- og landsholdets trænere om svømmerne, udtagelse til talent- og landshold samt planlægning af stævnedeltagelse.

 

For at sikre den ønskede udviklingen i dansk synkrosvømning, har synkrosektionen et tæt samarbejde med konsulenter og undervisere, omkring tilrettelæggelse af kurser for trænere, dommere og ledere. Denne undervisning skal som hovedformål give ny viden, skabe inspiration og udvikling samt give mulighed for erfaringsudveksling.

 

Samarbejdet med klubberne sker bl.a. på områdemødet ved Dansk Svømmeunions årlige generalforsamling.

 

 

 

 

 

Udviklingscenteret tilbyder:

 

Uddannelse:

 

Træneruddannelse

Formålet er at dygtiggøre, udvikle og inspirere klubtrænere.

Der afholdes et årligt trænerkursus af 7 timers varighed for klubtrænere. Trænerkurset lægges i forbindelse med en træningssamling august/september. Trænerkurset skal indeholde teori og praksis. Trænerkurset skal tillige belyse nye tendenser i synkrosvømning.

Undervisere hertil kan være danske eller udenlandske eksperter.

 

Dommeruddannelse

Formålet er at uddanne dommere i et tilstrækkeligt omfang. Dommerkurser afholdes for dommere hvert år i februar/marts måned i forbindelse med træningssamling. Dommeruddannelsen består af dommerkursus 1 og 2.

 

Dommer/Træner Clinik

Formålet er vidensudvikling for trænere og dommere. Clinikken skal give inspiration, ny viden og orientering om nye tendenser i synkrosvømning. Ligeledes skal nye retningslinier i bedømmelser indgå. Dommer/Træner Clinikken afholdes hver andet år. Det tilstræbes at skaffe udenlandske undervisere.

 

Synkrosvømmerudvikling

 

Træningssamling for talentholdet 5-6 gange årligt

Formålet er at udvikle talenter med henblik på etablering af landshold samt for at fastholde og inspirere dygtige svømmere.

Synkrosektionen træffer aftale med 2 trænere vedrørende træning af talentholdet.

 

Seniorsvømmere

Formålet er at inspirere, motivere og fastholde seniorsvømmere. Der gives mulighed for at deltage i to træningssamlinger årligt. Synkrosektionen finder træner hertil og finder i samarbejde med talentholdstrænerne weekenderne hertil.

Endvidere ønsker Synkrosektionen på sigt at oprette et seniorlandshold.

 

Træningslejr

Der afholdes en årlig træningslejr med udenlandsk og evt. 2 danske trænere. Synkrosektionen sørger for en ansvarlig leder af træningslejren, der er til stede i den periode lejren afholdes. Træningslejren er åben for alle synkrosvømmere i Danmark.

Træningslejren er obligatorisk for talentholdet.

Programmet tilpasses efter de tilmeldte deltageres niveau.

 

 

Status over udviklingsarbejdet

Hvert år på Områdemødet foretages en systematisk evaluering af det forløbne års initiativer, så kommende aktiviteter tilrettelægges optimalt efter svømmernes-, trænernes- og dommernes behov.

 

 

 

 

 

Træneruddannelsen

 

Synkrosvømnings generationsskifte, hvor mange erfarne trænere er stoppet og nye er kommet til, har kostet en del tabt viden og erfaring omkring synkrosvømning.

 

I alle klubber er der engagerede klubtrænere. En del af disse trænere har selv været aktive synkrosvømmere og har deres viden fra den periode. En del andre trænere har ikke selv svømmet, men har muligvis modtaget undervisning for en del år siden.

 

Med den store udvikling der sker med synkrosvømning i udlandet, skal Danmark, for at kunne gøre sig bemærket, have en mere veluddannet trænerstab, både på klub- og landsholdstræner niveau.

Det kan ikke forventes, at svømmerne skal kunne skabe gode resultater, hvis trænerne p.g.a. manglende viden og uddannelse, ikke formår at udvikle og inspirere deres svømmere.

 

Træneruddannelsen skal tilrettelægges af Synkrosektionen i samarbejde med kvalificerede undervisere og konsulenter.

 

Træneruddannelsen skal bl.a. kvalificere trænerne til at planlægge og afvikle træning på en sådan måde, at synkrosvømmeren oplever glæde, får udfordringer og inspiration, har socialt samvær med interessefæller, og at synkrosvømmeren kan deltage i konkurrencer. Træneren skal kunne differentiere sin undervisning så de fysiske aktivitet kan tilrettelægges efter den enkelte svømmers niveau.

For at trænerne skal kunne klare disse mangeartede opgaver, skal træneruddannelsen have en bred teoretisk og praktisk karakter. Træneruddannelsen skal bl.a. indeholde:

 

 • Træningstilstand og forudsætninger
 • Træningsprincipper og metoder for synkrosvømmere
 • Skodningsteknikker, figurer og tekniske programmer
 • Koreografi og musikprogrammer
 • Synkrosvømmerens ambitioner, forventninger og mål
 • Mental træning
 • Træningens indvirkning på organismen, herunder anatomi og fysiologi
 • Synkrosvømningens krav til styrke, smidighed m.v.
 • Ernæring
 • Nye tendenser i synkrosvømning

 

Træneruddannelsen skal temaopdeles, således at uddannelsen strækker sig over 3 moduler. Træneruddannelsen afvikles med et modul årlig således, at der vil være 20 fuldt uddannede trænere efter 3 år.

I vores nuværende situation, er det nødvendigt at uddannelsen har størst vægt på de første 4 pinde.

 

Undervisere kan, efter synkrosektionens valg, være egne eller udenlandske eksperter.

                     

Træneruddannelsen skal lægges i.f.m en træningssamling i starten af sæsonen eller træningslejren, således at der bliver mulighed for at afprøve synkrosvømning i praksis.

 

Der afholdes i starten 1 årligt trænerkursus af 7 timers varighed. Der opkræves brugerbetaling på kurserne.

 

 

 

Dommeruddannelsen

 

Baggrund

Dansk synkrosvømning som konkurrencesport har i en årrække været hæmmet af, at man disponerede over for få erfarne dommere til stævner. Den afgang af aktive, der var mærkbar på alle områder indenfor synkrosporten slog på et tidspunkt også igennem på dommersiden. Det har ført til at alt for få dommere er blevet nødt til at dømme alt for lang tid af gangen; dommere uden erfaring og måske uden dommeruddannelse er blevet nødt til at påtage sig dommerarbejde i sidste øjeblik for at konkurrencer har kunnet afvikles; etc.

 

Det vidner om stort engagement fra de aktive dommeres side, når de har valgt at påtage sig ansvaret alligevel, men i længden er det afgørende vigtigt for synkrosvømningens fremtid som konkurrencesport, at der er tilstrækkeligt med uddannede og erfarne dommere til at sikre at stævner og mesterskaber, der afvikles i synkrosektionens regi, dømmes efter reglerne; kompetent, upartisk og i overensstemmelse med det niveau.

 

Formål

Udviklingscenterets formål på dommerområdet bør være dobbelt:

 

1.      Uddanne et tilstrækkeligt antal dommere til at varetage opgaverne ved danske stævner og mesterskaber

2.      Ajourføre de uddannede dommere med viden om nye regler; dommerevalueringer; muligheder for at dømme

 

Til at realisere disse formål kræves en række initiativer, som beskrives nedenfor.

 

Uddannelse af dommere: Sektionen skal regelmæssigt udbyde dommerkurser på niveau 1 og niveau 2 til alle interesserede. ´Regelmæssigt´ betyder at der hvert år – eventuelt på områdemødet – fremlægges en plan for hvilke kurser, der forventes afviklet hvornår indenfor det næste år.

 

Der vil skulle udbydes et kursus årligt, men hvis behovet viser sig større må der arrangeres yderligere kurser. Indholdet i disse kurser skal standardiseres og beskrives, så dommere uddannes ens uafhængigt af hvilken instruktør der står for kurset.

 • Dommerkursus 1 er grundkurset, hvor dommerne lærer at dømme figurer samt enkle programmer.
 • Dommerkursus 2 er overbygningskurset, hvor dommerne lærer at dømme især seniorernes musikprogrammer.

 

Ajourføring af dommere: Det er vigtigt, at dommerne får mulighed for at vedligeholde og udvikle deres viden og kompetence når de har været på dommerkursus. Det skal sikres på tre måder.

 • For det første skal dommerne have mulighed for at gøre sig konkrete erfaringer med at dømme. For at sikre dette, må vi have et overblik over de dommere, vi har uddannet. Vi må derfor lave en registrering eller database over dommerne, hvoraf følgende oplysninger fremgår: Hvilke kurser har den pågældende dommer taget. Hvornår er uddannelsen erhvervet. Hvilke discipliner har de dømt ved hvilke mesterskaber og stævner. Disse oplysninger skal sikre at vi får fordelt dommeropgaverne og sørger for at dommere bliver tilbudt opgaver jævnligt, så de kan opbygge erfaringer. Et sådant system kræver, at der efter hvert stævne eller mesterskab indberettes til den ansvarlige, hvilke dommere der har været benyttet til hvilke discipliner.
 • For det andet skal relevant information, der indløber til Synkrosektionen løbende kanaliseres videre – fx ændringer i figursammensætninger, regler for tekniske programmers sammensætning eller lignende.
 • For det tredje skal synkrosektionen i samarbejde med udenlandske dommere gennemføre dommerevalueringer. Det vil være ønskeligt at placere en sådan dommerevaluering i forbindelse med DM/DJM/DÅM.

 

  

 

Dommer/Træner Clinik

 

Trænere og dommere har brug for at være ajourført med alt nyt inden for synkro, for at de kan varetage deres poster ordentligt.

 

For trænernes vedkommende har de brug for at se og høre om nye tendenser inden for synkro, så de blandt andet kan lave inspirerende musikprogrammer for synkrosvømmerne.

På grund af generationsskift og tilbagegang for synkrosvømningen i Danmark, er det meget få svømmere, som i disse år får mulighed for at komme til konkurrencer i udlandet og derfra få nye input. Tillige rejser de få svømmere, der deltager i udenlandske konkurrencer, ofte ud med landsholdet, tilbage står trænerne. Derfor er det ekstra vigtigt med disse ajourføringer.

 

Dommerne har brug for at se de nye tendenser inden for synkrosvømning for at dømme korrekt. Tillige er det for dommerne, specielt dommere som ikke har en lang svømmekarriere bag sig, vigtigt at vide noget om sværhedsgraderne i de nye figurer, mønstre, løft og bevægelser. Dette igen for at de kan dømme så korrekt som muligt.

 

Der er fordele ved at afholde Clinikken fælles for dommere og trænere. Trænerne skal vide alt om, hvad dommerne dømmer efter, hvordan svømmerne kan påvirke dommerne positivt i figurer såvel som musikprogrammer. Nogle af de kriterier, som musikprogrammerne dømmes ud fra, kan tillige opfattes forskelligt, set med en dommers og en træners øjne.

Eksempelvis kan musiktolkningen diskuteres. Musikvalget ligeså. Her er det vigtigt, at der kommer en dialog mellem begge parter, og at trænerne såvel som dommerne får en større forståelse for hinandens arbejde.

Dommerne har brug for at mærke hvilke elementer af figurer og bevægelser, som er svære at indøve, for at de hele tiden har en fornemmelse af sværhedsgraden af det udførte.

 

Dommer/Træner Clinikken skal bestræbes af være tematiseret. Eks. Nye tiltag, musikprogrammernes elementer, figurens elementer og elementernes sværhedsgrad…

 

Dommer/Træner Clinik afholdes hvert andet år og der afholdes en clinik i forbindelse med udgivelse af nye FINA bøger, hvor de nye elementer, figurer, regler m.m. skal præsenteres.

 

Det skal tilstræbes at skaffe udenlandske undervisere.

 

 

 

 

 

Talentholdet

 

Formålet er at samle 10 – 12 piger på talentholdet for at udvikle en gruppe synkrosvømmere, der kan danne grundstammen på en fremtidigt seniorlandshold. Tillige skal deltagelse på Talentholdet bidrage til at motivere, inspirere og fastholde talentholdssvømmerne.

 

Svømmere

Udtagelsen til Talentholdet foregår på grundlag af kriterier, som sektionsledelsen har fastlagt. Talentholdets trænere laver en indstilling til sektionsledelsen, som tager beslutning om endeligt antal deltagere. De aktuelle kriterier for udvælgelse er:

 

·        Kvalificering til Talentholdet sker ved deltagelse i ABCDE-turneringen og DÅM/DJM

·        Kvalifikation sker på basis af en samlet vurdering af opnåede resultater i figurer og musikprogrammer

·        De 10 – 12 bedst placerede svømmere tilbydes plads på Talentholdet

 

Optagelse på Talentholdet sker med virkning fra første træningssamling efter at resultaterne fra de to kvalificerende stævner er blevet fremlagt. Optagelsen gælder frem til at næste kvalificeringsrunde er gennemført. En talentholdssvømmer kan miste sin plads på Talentholdet før afholdelse af næste kvalifikationsrunde. Dette vil i givet fald ske på grundlag af kriterier som sektionsledelsen har fastsat og efter godkendelse i sektionsledelsen.

 

En Talentholdssvømmer forpligter sig til:

 

·        at deltage i de arrangerede træningssamlinger – 5 eller 6 om året – datoerne for træningssamlingen meldes ud inden sæsonstart

·        at deltage i den årlige træningssamling

·        følge op på talentholdstræningen hjemme i klubben

·        medvirke i eventuelle opvisninger og konkurrencer som Talentholdet deltager i

 

Talentholdets trænere

Sektionen engagerer to trænere til at træne talentholdet. Trænerne tilknyttes talentholdet for en toårig periode. I god tid inden periodens udløb informerer sektionen herom, så interesserede (også de aktuelle Talentholdstrænere) kan søge om posten.

 

Trænernes arbejdsopgaver er:

·        at planlægge og afvikle træningssamlinger

·        at informere klubtrænerne om det arbejde, der foregår med talentholdssvømmerne

·        at informere sektionen om talentholdet

·        at overvære ABCDE-turneringen samt DÅM/DJM

 

Trænerne skal samarbejde med sektionen om seniorsvømmernes træningsmuligheder.

 

   

Overgangsordning - fra talent til senior:

 

Da vi for øjeblikket ikke har landshold for hverken seniorer eller juniorer opreres der i Udviklingstankerne med en overgangsordning.

 

Overgangsordningen skal sigte på at skaffe kvalificeret træning til de talentholdssvømmere, der ved årsskiftet rykker op blandt seniorerne. Der skal også etableres en sammenhængende og systematisk træningsplan for disse svømmere, når de fortsætter i et seniorforløb. Disse nye seniorer har gennemført det opkvalificeringsforløb som talentholdet er og står derfor klar til at gå ind i et seniorhold, hvis de tilbydes et sådant.

 

De talentpiger der rykker op som seniorer ved årsskiftet skal fortsat deltage i Talentholdets træningssamlinger, men de skal have tilbudt en særlig seniortræner. Seniortræneren skal træne seniorelementer samt træningsmetoder. De oprykkede seniorer skal opleve at træningen intensiveres og individualiseres samtidig med at der stilles større krav til svømmerens selvstændighed og ansvarlighed.

 

En overgangsordning vil give nogle praktiske og ressourcemæssige problemer i starten. Blandt andet vil der i begyndelsen kun være et par seniorpiger, der har været igennem Talentholdsforløbet. Det må derfor være muligt for seniorer at kvalificere sig til et ´seniorhold´ der ligeledes tilbydes trænere og træningssamlinger.

 

Seniorkvalificering: man kan bruge de samme kvalifikationskriterier som ved junior- og årgangssvømmere. ABCDE-turneringen samt DM er kvalifikation. De bedst placerede tilbydes plads efter kriterier fastsat af Synkrosektionen.

 

 

 

 

Seniorsvømmere

 

Danmark har i øjeblikket meget få senior synkrosvømmere. Disse svømmere har ofte svømmet i mange år og har opnået en stor erfaring og dygtighed.

 

Disse seniorsvømmere er rollemodeller, ikke kun i deres egen klub, men også ved de landsdækkende stævner. Her ser de yngre synkrosvømmere, hvad man gennem ihærdig og vedvarende træning kan opnå. De ser også nogle meget inspirerende og kreative musikprogrammer, som kan give lyst til at prøve noget nyt, når man kommer hjem i klubben.

 

Udviklingen af de nuværende seniorsvømmere vil være et aktiv, idet de aldersmæssigt langt fra har toppet i synkrosvømning. Ved fortsat at udvikle disse svømmere, vil der inden for få år være mulighed for at få en større gruppe erfarende synkrosvømmere, bestående af junior- og seniorsvømmere, idet juniorgruppen også er relativ lille.

 

Seniorsvømmere er også potentielle ledere og trænere, idet det viser sig, at en del seniorsvømmere, når de stopper som aktive, fortsat ønsker at bruge deres viden og kunnen til gavn for synkrosvømning.

 

Disse få seniorsvømmere har dog ikke noget tilbud om udvikling uden for deres klub, idet der ikke for nuværende, er oprettet et seniorlandshold. Oprettelse af et seniorlandshold er et mål på sigt.

 

Seniorkvalificering:

Her bruges de samme kvalifikationskriterier som ved junior- og årgangssvømmere. ABCDE-turneringen samt DM er kvalifikation. De bedst placerede tilbydes plads efter kriterier fastsat af Synkrosektionen.

 

For at inspirere, motivere og fastholde disse seniorsvømmere, skal de have mulighed for at træffes 2 gange årligt, ved 2 træningssamlinger, samt ved den årlige træningslejr. De 2 gange ved træningssamlingerne, skal aftales og koordineres med talentholdets trænere inden sæsonstart. Synkrosektionen finder trænere hertil. Seniorsvømmerne træffer aftale med den pågældende trænere om indhold og form.

 

 

 

 

Træningslejr

 

Synkrosektionen afholder træningslejr en gang årligt. Træningslejren afholdes i foråret og er i princippet åben for deltagelse fra alle synkrosvømmere.

Synkrosektionen forbeholder sig dog ret til at prioritere deltagerne i tilfælde af flere tilmeldte end der er pladser til rådighed.

 

Deltagelse i træningslejren er obligatorisk for svømmere på udvalgte hold.

 

Træningslejren skal bl.a. udvikle svømmerne tekniske- og kreative færdigheder, deres forståelse for træningsprincipper samt give inspiration og motivation til fortsat synkrosvømning.

 

Det tilstræbes at der er højt kvalificerede trænere til rådighed på denne træningslejr. Træningslejrens aktiviteter skal udgøre et løft ift det daglige træningsarbejde i klubberne og på de udvalgte hold.

 

Der er en vis egenbetaling på denne Træningslejr.

 

 

  

 

Status over udviklingsarbejdet

 

Hvert år på Områdemødet foretages en systematisk evaluering af det forløbne års initiativer, så kommende aktiviteter tilrettelægges optimalt efter svømmernes-, trænernes- og dommernes behov.

 

Forud for Områdemødet uarbejder Synkrosektionen korte skriftlige vurderinger af aktiviteterne indenfor de enkelte udviklingsområder under Centeret. Vurderingerne tilsendes klubberne i god tid før Områdemøderne.

 

Ved Områdemødet evaluerer deltagerne i fællesskab det forløbne års aktiviteter.

 

Evalueringen danner baggrund for at udvikle fremtidige mål for Udviklingscentret.

 

 

 

 

 

Handlingsplan

 

2005

 

Udviklingscentrets tanker i værksættes 1. januar.

 

Der afholdes Dommerkursus 1 og 2 i marts.

 

Status over Udviklingsarbejdet på Områdemødet i april.

 

Møde mellem Synkrosektionen og Talentholdets trænere mhp status for udviklingsarbejdet

 

Der afholdes ikke Træningslejr i Udviklingscenter regi, idet LEN-træningslejr afholdes i stedet.

 

Trænerkursus modul 1 afholdes over 1 weekend (17 timer) ultimo september.

 

Dommer/træner Clinik over 1 weekend medio oktober

 

 

2006

 

Der afholdes Dommerkursus 1 og 2 i marts.

 

Status over Udviklingsarbejdet på Områdemødet i april.

 

Møde mellem Synkrosektionen og Talentholdets trænere mhp status for udviklingsarbejdet

 

Der afholdes Træningslejr i påsken.

 

Trænerkursus modul 2 afholdes over 1 weekend (17 timer) ultimo september.

 

  

Synkrosektionen

Nov. 2004.

HA/MP


 


Cookieindstillinger