/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/kravtider/senior/2024/kvalifikationskriterierm.m.tilinternationalemesterskaberi2023og2024justeretsep2023.pdf/