0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Generalforsamling i Køge Svømmeklub

17-03-2005

Af: 26

Køge Svømmeklub afviklede onsdag aften årets generalforsamling.
 
Der var mødt 28 medlemmer frem til årets ordinær generalforsamling, og de fik afviklet dagsorden i løbet af 1 ½ time.   
 
Formand John Pihlkjær kom i sin beretning blandt andet ind på vigtigheden af at have frivillige i en  svømmeklub, som i alle mulige sammenhænge skal levere et stykke arbejde for at aktiviteterne kan hænge sammen.
 
Her fortsatte vi succes´en fra 2003 med at starte sæsonen med forældremøder, hvor man dels blev orienteret grundigt om klubben og de konkrete aktiviteter for sit svømmebarn ,og dels via et afkrydsningsskema fik lejlighed til at byde ind med hvad man kunne og ville hjælpe med.
De forældre, som ikke havde mulighed for at deltage ved møderne, fik efterfølgende tilsendt skemaet, så vi endte med, at hovedparten af forældre til svømmere i konkurrenceafdelingen havde sagt ja til at yde et bidrag til fællesskabet.
 
Dette initiativ er et godt udgangspunkt for at få sæsonen til at køre, men det forudsætter efterfølgende et større logistik arbejde i de forskellige udvalg med deraf følgende kontakt til den enkelte forælder.
Dette arbejde gøres med stor ildhu, så
 
·                                         der bliver fundet håndværkerhjælp til styrketræningsrum og klubhus
·                                         der bliver sat hold til Roskilde festival eller hjælp i Parken
·                                         der bliver lavet og serveret mad og drikke til stævner og andre arrangementer
·                                         der bliver fundet holdledere og officials til stævner
·                                         der kan være åbent i vores klubcafé
 
o.s.v.
 
I få tilfælde får vi ikke fat i eller brug for alle dem som har meldt sig, men vi gør os umage for at få alle med.
 
I bestyrelsen har andre gjort et stort og mere overordnet arbejde for at flytte klubben i den rigtige retning.
Vores vision har været ledestjernen, som på godt og ondt har holdt os fast på en ambitiøs udvikling, hvor vi internt i klubben, i lokalsamfundet og i SvømmeDanmark i dag nyder stor anerkendelse.
 
 
Kasserer Dorthe Diamant kunne fremlægge et regnskab der viste et overskud for 2004 på ikke mindre end 225.857,kr. her skal det nævnes, at det er påvirket af 3 ekstraordinære poster:
 
1)       i løbet af efteråret er der optjent ca. 60.000 kr. via vagter i Parken. Halvdelen er henlagt til indretning af det nye klubhus og den anden halvdel indgår i k-udvalgets budget med henblik på forbrug i første halvår af 2005
 
2)       den absolut største post i k-udvalgets budget er den årlige træningslejr for eliteholdet. Fra sæsonen 2003/2004 til 2004/2005 er denne udgiftspost på ca. 70.000 kr. flyttet fra en efterårstræningslejr til en forårstræningslejr. Det betyder, at der i regnskabsåret 2004 ikke har været udgifter til træningslejr. Hvis træningslejren på et tidspunkt rykkes tilbage, vil der i det pågældende år forventeligt blive brugt et tilsvarende beløb ekstraordinært af egenkapitalen.
 
3)       vores bankforbindelse har udvidet aktiekapitalen, hvor vi valgte at tage imod det gode tilbud og samtidig har aktien haft en gunstig kursudvikling på børsen. Det betyder, at vi skal/kan indtægtsføre en ikke-realiseret kursgevinst på ca. 20.000 kr.
 
Korrigeret for disse 3 poster har vi realiseret et positivt resultat på ca. 100.000 kr. sat i forhold til et budget på 60.000 kr. - så det ser fortsat rigtig godt ud.
 
På valg til bestyrelsen var formand John Pihlkjær der blev genvalgt for 2 år. Sekretær Ulla Kristiansen - kasserer Dorthe Diamant samt næstformand John Jensen der gik uden for tur blev erstattet af Susanne Graffmann, Lars Dideriksen og Karsten Johansen.
 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede den nye bestyrelse sig med Ole Nielsen som næstformand – Susanne Graffmann som sekretær og Karsten Johansen som kasserer.         
 
 
For yderligere information kan klubbens formand, John Pihlkjær, kontaktes på mobil 4030 0805 eller privat 5663 0805.
 
 
 
 
 

 


Cookieindstillinger