0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Pressemeddelelse udsendt af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion onsdag, den 1. december 2004

01-12-2004

Af: 21

Respons fra Dansk Svømmeunion på pressemeddelelse udsendt af West Swim Esbjerg den 30. november
Tirsdag, den 30. november 2004 udsendte West Swim Esbjerg en pressemeddelelse, hvori klubben indkalder til ekstraordinær generalforsamling. På den baggrund har bestyrelsen i Dansk Svømmeunion holdt møde i aften, onsdag, den 1. december.
Nedenstående er bestyrelsens kommentarer til West Swim Esbjergs meddelelse. 

I unionens vedtægter § 7 hedder det:
Bestyrelsen eller mindst 10 foreninger kan kræve, at der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling.
Dagsorden med angivelse af forhandlingsemnet skal udsendes 14 dage efter, at kravet er fremsat.
Den ekstraordinære Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat.

Såfremt ni andre klubber – udover West Swim Esbjerg - fremsætter krav om, at der bør afholdes en ekstraordinær generalforsamling, vil der naturligvis blive afholdt en sådan, efter gældende regler.

Bo Jacobsen
Hvad angår Bo Jacobsen, så er han ansat som juniorlandsholdstræner af Dansk Svømmeunion, der således er arbejdsgiver for Bo Jacobsen i juniorlandsholdssammenhænge. Vi har ingen forpligtelse til at orientere West Swim Esbjerg om eventuelle personalemæssige dispositioner og beslutninger. Dette er og bliver en sag mellem Bo Jacobsen og Dansk Svømmeunion.
Dansk Svømmeunion behandler i øvrigt ikke personalesager i pressen.

Mette Jacobsen
Mette Jacobsen er ikke udelukket men derimod udtaget til at deltage ved de Europæiske Mesterskaber på kortbane i næste uge.
Da Mette Jacobsen orienterede Dansk Svømmeunion om, at hun var parat til at fortsætte sin satsning frem mod VM på langbane, skrev Dansk Svømmeunion til hende den 25. oktober, at vi ikke kan acceptere, at hun samarbejder med en medicinsk rådgiver, der har udsat hende for fejlmedicinering. Mette anmodede efterfølgende om et møde med Dansk Svømmeunions bestyrelse. Dette blev imødekommet med to bestyrelsesmedlemmer, hvor formanden forklarede unionens holdning til den konkrete sag. Dette møde fandt sted den 10. november.

Dopingsagen i sommer var tæt på at koste vores mest erfarne og en af vores allerbedste svømmere i en årrække, hendes femte OL-deltagelse.
Fejlmedicinering af vores aktive må ikke ske. Der er alt for meget på spil. Dette er ikke et forsøg på at sætte Mette Jacobsen hindringer i vejen men derimod et principielt anliggende for os og for at sikre os mod gentagelsestilfælde.
Det er også vigtigt at understrege, at vi har arbejdet på at finde alternative astma specialister i samarbejde med Team Danmark. Således har Mette fået kontaktinformation på tre forskellige specialister, som alle har indvilliget i at behandle Mette. Vi synes dermed, at vi har opstillet nogle fornuftige og realistiske alternativer, som hun kan have tillid til. 

Konspiration og mandatsvig
Det er meget alvorlige beskyldninger. Vi har i Dansk Svømmeunion truffet nogle politiske beslutninger, som West Swim Esbjerg ikke er enige i. Det skal de have lov til, men det er ikke det samme som, at vi har svigtet det mandat, vi har fået fra vores medlemsklubber, eller at vi har udøvet konspirerende virksomhed.

Dansk Svømmeunion var i forbindelse med VM på kortbane (VKM) nødsaget til at prioritere stævnet ned i forhold til sæsonens øvrige internationale mesterskaber. VKM var uhensigtsmæssigt placeret midt i mellem to af sæsonens hovedmål OL i Athen og Europæiske Mesterskaber på kortbane i Wien. Det er usædvanligt med fire store internationale mesterskaber på et år. Det normale er to stævner. Da det også var nødvendigt at finde besparelser i Eliteafdelingens budget for 2004 blev det derfor i december 2003 besluttet, kun at sende fire unge subjektivt udtagede svømmere til VKM – kravet for udtagelse af disse svømmere var, at de skulle have fokus på OL 2008. De behøvede ikke at have klaret det formelle kvalifikationskrav. De svømmere der til gengæld havde klaret det formelle kvalifikationskrav, fik alle tilbudt at deltage, men deres klubber måtte betale for deltagelsen. Denne procedure blev forankret og godkendt af Team Danmark. Informationen omkring de specielle VKM regler blev annonceret i Dansk Svømmeunions officielle nyhedsbrev, Svømmeposten, den 29. januar 2004 sammen med kvalifikationskravene.

Begrebet brugerbetaling for deltagelse på landshold har i øvrigt været anvendt i en lang årrække i dansk svømning.

Elitepolitikken er stærkt forankret i et godt samarbejde med Team Danmark og SvømmeDanmark via etableringen af en integreret talentudviklingsstruktur hvor 10 regionale talentudviklingsprogrammer, fire Dansk Svømmeunion Kraftcentre, to Team Danmark kraftcentre og elitecentret indgår i en samlet helhed.

På elitecentret i Farum bliver der i dag trænet efter meget høje standarder der kan måle sig med de forhold som de bedste internationale idrætsudøvere har. Fokus er på individuel sparring og udvikling af personlige styrker. Denne satsning bliver hver dag foretaget af to meget internationalt rutinerede svømmetrænere og en række eksperter tilknyttet via Team Danmark.

Manglende kommunikation
Der er etableret netværk med konkrete aktiviteter til følge med de deltagende klubber indenfor denne nye struktur. Desuden er eliteafdelingen i færd med at etablere en række rådgivningsgrupper – netop med netværk, sparring og forankring af satsningen som hovedmål.

Begge steder har West Swim Esbjerg desværre valgt ikke at deltage i aktiviteter i løbet af efteråret 2004.

Samarbejde
I pressemeddelelsen kritiseres Dansk Svømmeunion for manglende vilje til samarbejde. I den forbindelse omtales et møde holdt den 2. oktober. Det skal her nævnes, at det var Dansk Svømmeunion, der tog initiativ til dette møde. Dansk Svømmeunion har i den forbindelse aldrig forbudt klubben at referere fra dette møde.

Dansk Svømmeunion har ved adskillige lejligheder anerkendt og rost klubben for sit professionelle og dygtige arbejde med både breddesvømning og elitesvømning. Direktøren i klubben deltager i en netværksgruppe etableret af Dansk Svømmeunion. Vi har samarbejdet med West Swim Esbjerg om aqua camp, afholdelse af danske mesterskaber mv. West Swim er Team Danmark kraftcenter og har i den forbindelse sat et meget stort fingeraftryk på hele talentudviklingsstrukturen.
Vi har meget svært ved at se, at vi ikke er parate til at samarbejde, men vi har forstået, at hvis West Swim Esbjerg ikke er enige i vores beslutninger, så bliver det udlagt som om, det er os, der ikke kan kommunikere eller samarbejde.

Den dialog, West Swim Esbjerg tilsyneladende står for, er en række truende mails til unionen, hvoraf det fremgår, at hvis vi ikke omgør beslutningerne, så vil de indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Godkendelse på generalforsamling
Al elitearbejde er forankret i bestyrelsen, der aflægger en detaljeret skriftlig beretning hvert år på generalforsamlingen til klubbernes godkendelse.
Bestyrelsens beretninger fra 2003 og 2004 er blevet godkendt på de respektive generalforsamlinger. Det er her værd at bemærke, at i 2004, blev bestyrelsens beretning godkendt uden en eneste bemærkning.


Vi finder tonen i West Swim Esbjergs pressemeddelelse særdeles grov og påstanden om mandatsvig grænsende til injurier.

Unionen beklager, at dansk svømning nu udsættes for denne offentlige mudderkastning. Vi føler os imidlertid nødsaget til at reagere på gårsdagens meddelelse og vil således ikke forbigå de grove og alvorlige beskyldninger i tavshed.

For yderligere information kan direktør i Dansk Svømmeunion Pia Holmen kontaktes på mobil: 2920 6161.


Venlig hilsen
Dansk Svømmeunions bestyrelse
 

 


Cookieindstillinger